Zorgpremie weer omhoog in 2015

Thema's

Thema's

Zorgpremie weer omhoog in 2015

Voor 2015 gaat er veel veranderen in de zorg, waarvan de consument mede de dupe gaat worden. Zo zal de zorgpremie volgend jaar weer gaan stijgen. Dit jaar daalde de premie van de zorgverzekering nog met gemiddeld honderd euro, dankzij gunstige inkoop van medicijnen door de verzekeraars. Maar voor 2015 staat door een grote hervorming in de zorg weer een stijging van nog onbekende hoogte op de planning. Een aantal taken uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) voor langdurige zorg wordt vanaf volgend jaar overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) en komt dus voor een groot deel voor rekening voor de zorgverzekeraar. Deze zal dit doorberekenen aan de premiebetaler. Deze lastenverhoging voor de Zvw en dus de basisverzekering zal deels op rekening komen van de zorgpremie die in 2015 gaat stijgen. Het Centraal Plan Bureau (CPB) berekende deze week al dat de nominale premie zal stijgen met 144 euro (van 1.101 naar 1.245 euro). De staatssecretaris van Volksgezondheid heeft al laten weten dat lagere inkomens hiervoor gecompenseerd zullen worden middels een hogere zorgtoeslag. Om de premie van de zorgverzekering niet te laten exploderen (verhogen met 144 euro) zal in 2015 een zogenoemde overheidsbijdrage worden ingevoerd, waardoor de totale verhoging maar zou neerkomen op twintig  euro. Deze bijdrage zou vanaf volgend jaar worden ingevoerd en uiteindelijk worden teruggebracht naar nul euro in 2019. Tijdens Prinsjesdag 2014 worden de definitieve wijzigingen voor het basispakket bekendgemaakt. Alle premies van de verzekeraars moeten uiterlijk 19 november openbaar zijn gemaakt.

(Bron: Zorgwijzer.nl)

Thema's

Thema's