Management en ondernemerschap binnen de zorg deel 2

Thema's

Thema's

Management en ondernemerschap binnen de zorg deel 2

In 2016 schreef ik een artikel over management en ondernemerschap binnen de zorg. En nog steeds is er geen definitie te vinden van zorgondernemer. Daarom probeer er zelf een te creëren.
Zorgondernemer: iemand die een bedrijf, dat zich richt op het in conditie houden of brengen van cliënten, voor eigen rekening uitoefent.
 
Om zorgondernemer te zijn ben je afhankelijk van een aantal factoren:
  • Wet- en regelgeving
  • Zorgverzekeraars
  • Arbeidsmarkt
  • Opleidingen
  • Werknemers
  • NzA
  • Cliëntenpopulatie
  • Kwaliteitsregister

Macht van de verzekeraars in de zorg

Binnen de zorg spreken en schrijven we veel over de macht van de zorgverzekeraars: het onjuist toekennen van prestaties, de behandelindex, kwaliteitsinstrumenten enzovoort. Daarnaast is de krapte op de arbeidsmarkt ook een steeds groter probleem. De zorg krijgt naar mijn mening een steeds wrangere smaak.
 
Gezien het bovenstaande wil ik juist een andere, positievere weg inslaan en ingaan op werknemers, je team van mensen. Ondernemen kun je namelijk niet alleen, een solide fundering is relevant. Helaas heeft elke zorgondernemer heden ten dage last van wisselingen binnen het team. Om te kunnen bouwen, dien je toch te investeren in je team.

In september had ik met mijn team een beleidsdag. Een onderdeel daarvan was kijken naar elkaars ‘kleuren’. Als je iemands 'kleur' kent, kun je diens kwaliteiten en sterke kanten zien. Daardoor kun je deze beter benutten en dus beter samenwerken. 
 
Dit is gebaseerd op de kleurentheorie van De Caluwé en Vermaak (2006).  Zij geven aan dat manieren van denken kunnen worden gevat in vijf kleuren: geel, blauw, rood, groen en wit. Ik zou kunnen proberen om de betekenis van deze kleuren samen te vatten. Maar in een kort stuk als dit, vind ik dat ik de theorie dan te kort doe.
 

Zorgondernemer ook vaak praktijkmanager

Als je een zorgondernemer bent binnen de logopedie, ben je ook vaak de praktijkmanager. Het geeft mij altijd energie om te kijken naar mensen. Ik houd ervan om samen te werken met mensen voor cliënten. Tevens helpt het mij om verder te gaan als zorgondernemer binnen het huidige zorgklimaat en de tekortkomingen binnen de eerstelijns zorg te zien, maar ook de diversiteit van ons vak en de mensen. We kunnen leren en beter communiceren als we elkaars kleur kennen en ons erin willen verdiepen. Als we het kleurenpalet beter zien, weten we ook welke interventies werken en wat effectief is en wat niet. Soms laat ik mij meesleuren in het web van negativisme in alle berichtgeving rondom de zorg. Maar ik wil er niet in gevangen worden. Ik wil kleur zien, kleur bekennen en openstaan voor alle kleuren. Welke kleur ben jij?

Ilona Silderhuis
Logopedist

 
Bronnen
http://www.medischondernemen.nl/praktijkmanagement/kleur-bekennen
https://www.encyclo.nl/begrip/zorg
Burger Y, Caluwé de L, Jansen P. (2010), Mensen veranderen. Waarom, wanneer en hoe mensen (niet) veranderen. Deventer: Kluwer.

Thema's

Thema's