Toelating en 21+regeling

Toelatingsprocedure en de 21+ regeling HBO Bacheloropleidingen

Toelating tot Ad- en Bacheloropleidingen is alleen mogelijk op grond van een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 4.
Voor een opleiding kunnen aanvullende toelatingseisen worden gesteld. Wanneer dit het geval is, staat dit vermeld bij de betreffende opleiding. Onze studieadviseurs informeren u graag hierover.

Indien uw vooropleiding niet aansluit bij de wettelijke eisen van HAVO, VWO of MBO - niveau 4, bent u niet direct toelaatbaar tot de opleiding. Bent u 21 jaar of ouder, dan komt u wel in aanmerking voor de 21+ regeling.

De 21+ regeling is een toets die beoordeelt of u toereikende capaciteiten heeft om een opleiding op HBO Bachelor niveau te volgen. De 21+ regeling bestaat uit twee onderdelen: een digitale test en een gesprek met een studieadviseur. Indien u zowel het gesprek als de test positief doorloopt, bent u officieel toelaatbaar voor de HBO Bachelor opleiding.

Toelating Masteropleidingen

Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige toelating. Er is ons alles aan gelegen om te voorkomen dat u enthousiast aan de opleiding begint, maar als gevolg van onvoldoende basiskennis of een tekort aan relevante werkervaring het plezier in de opleiding verliest of zelfs voortijdig uitvalt. Door ons gedegen toelatingsbeleid zijn we in staat het uitvalpercentage tot een minimum te beperken. Voor onze volledige Masteropleiding Fysiotherapie geldt dat u minimaal een fysiotherapeutische opleiding op HBO Bachelor- of WO-niveau heeft afgerond. Daarnaast beschikt u over meerdere­ jaren relevante werkervaring in de fysiotherapie.

Voldoet u niet direct aan de toelatingseisen van de opleiding, maar bent u wel 21 jaar of ouder? Dan kunt u deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake die u bij uw inschrijving ontvangt, wordt onderzocht of u voor deze regeling in ­aanmerking komt. Is dat het geval? Dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Tijdens dit gesprek maakt u een korte toets waarmee onderzocht wordt of u een reële kans maakt de Masteropleiding met goed gevolg af te ronden. In het gesprek gaan we ook in op uw werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om u goed voor te bereiden op wat een Masteropleiding van u vraagt. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u probleemloos uw erkende diploma kunt behalen.

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding (instroomprogramma) te volgen zodat u uitstekend voorbereid aan een volledige Master­opleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake.