Toelating en 21+regeling

Over Pro Education

Toelatingsprocedure en de 21+ regeling HBO Bacheloropleidingen

Toelating tot Ad- en Bacheloropleidingen is alleen mogelijk op grond van een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 4.
Voor een opleiding kunnen aanvullende toelatingseisen worden gesteld. Wanneer dit het geval is, staat dit vermeld bij de betreffende opleiding. Onze studieadviseurs informeren je graag hierover.

Indien je vooropleiding niet aansluit bij de wettelijke eisen van HAVO, VWO of MBO - niveau 4, ben je niet direct toelaatbaar tot de opleiding. Ben je 21 jaar of ouder, dan kom je wel in aanmerking voor de 21+ regeling.

De 21+ regeling is een toets die beoordeelt of je toereikende capaciteiten hebt om een opleiding op HBO Bachelor niveau te volgen. De 21+ regeling bestaat uit twee onderdelen: een digitale test en een gesprek met een studieadviseur. Indien je zowel het gesprek als de test positief doorloopt, ben je officieel toelaatbaar voor de HBO Bachelor opleiding.

Toelating Masteropleidingen

Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige toelating. Er is ons alles aan gelegen om te voorkomen dat jij enthousiast aan de opleiding begint, maar als gevolg van onvoldoende basiskennis of een tekort aan relevante werkervaring het plezier in de opleiding verliest of zelfs voortijdig uitvalt. Door ons gedegen toelatingsbeleid zijn we in staat het uitvalpercentage tot een minimum te beperken. Voor onze volledige Masteropleiding Fysiotherapie geldt dat je minimaal een fysiotherapeutische opleiding op HBO Bachelor- of WO-niveau heeft afgerond. Daarnaast beschik je over meerdere­ jaren relevante werkervaring in de fysiotherapie.

Voldoe je niet direct aan de toelatingseisen van de opleiding, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake die je bij de inschrijving ontvangt, wordt onderzocht of je voor deze regeling in ­aanmerking komt. Is dat het geval? Dan word je uitgenodigd voor een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Tijdens dit gesprek maak je een korte toets waarmee onderzocht wordt of je een reële kans maakt de Masteropleiding met goed gevolg af te ronden. In het gesprek gaan we ook in op je werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om je goed voor te bereiden op wat een Masteropleiding van je vraagt. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat je probleemloos je erkende diploma kunt behalen.

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding (instroomprogramma) te volgen zodat je uitstekend voorbereid aan een volledige Master­opleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake.
Over Pro Education