Toelichting HBO Bachelor

Volledige HBO-opleidingen worden sinds de invoering van de BaMa-structuur in 1999 Bacheloropleidingen genoemd. De afkorting BaMa staat voor Bachelor-Master, waarbij de term Bachelor de naam is voor een afgestudeerde HBO’er. Na uw afstuderen mag u sindsdien de internationale graad Bachelor voeren. Het gaat dan, afhankelijk van de door u gekozen opleiding, om erkende graden, zoals Bachelor of Business Administration (BBA) of Bachelor of Human Resources Management (BHRM). Al onze HBO Bachelor­opleidingen hebben een opleidingsprogramma van 3 fases en een individuele afstudeerfase, die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren.

Doorlooptijd totale Bacheloropleiding

De nominale doorlooptijd van een Bachelor­opleiding hangt af van de opleidingsvariant waarvoor u zich inschrijft. In alle gevallen zijn de opleidingskosten gebaseerd op een opleidingstraject van 3 jaar. Beschikt u over een passende werkplek, dan schrijft u zich in voor een duale variant van uw opleiding. U profiteert dan van de geschiktheid van uw eigen werkplek als leeromgeving. Zo geldt voor een duale variant van HBO Bacheloropleidingen een nominale studieduur van 4 jaar. Afhankelijk van uw specifieke werkervaring, werkplek en de hoeveelheid tijd die u aan de opleiding kunt besteden, rondt u de opleiding af in 3 tot 6 jaar. 

Kunt u uw huidige werkplek niet benutten als leerplek, dan schrijft u zich in voor de deeltijd­variant van de opleiding. In dat geval geldt een nominale doorlooptijd van 6 jaar. De meeste deeltijdstudenten ronden hun opleiding in ­ongeveer 4 jaar af. 

De modulaire opbouw van de opleiding heeft als voordeel dat u zonder problemen uw opleiding kunt versnellen, of kunt onderbreken. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, de geboorte van een kind of een verandering van baan. Wanneer u langer over de opleiding doet dan 3 jaar, worden hier geen extra kosten voor in rekening gebracht. 

Flexibel studeren

U kunt onze HBO Bacheloropleidingen op locaties door heel Nederland volgen. U kunt dit ‘s avonds, overdag en op ­zaterdag doen. U kunt de Bachelorprogramma’s ook volgen via thuisstudie.

Toelatingsprocedure en de 21+ regeling

Wij kiezen kiezen er bewust voor alle HBO Bacheloropleidingen te laten accrediteren. Dat betekent dat u aan een aantal voorwaarden moet voldoen om toegelaten te worden. Zo moet u over een HAVO-, VWO- of MBO-diploma (niveau 4) beschikken. Beschikt u niet over een van deze diploma’s, maar bent u wel 21 jaar of ouder? Dan kunt u deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake die u bij uw inschrijving ontvangt, wordt onderzocht of u voor deze regeling in aanmerking komt. Is dat het geval? Dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Tijdens dit gesprek maakt u een korte toets waarmee onderzocht wordt of u een reële kans maakt de HBO Bacheloropleiding met goed gevolg af te ronden. In het gesprek gaan we ook in op uw werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om u goed voor te bereiden op wat een HBO Bacheloropleiding van u vraagt. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u probleemloos uw erkende diploma kunt behalen. 

Praktijkgerichte aanpak voor iedereen

Wij zijn al jaren succesvol met een praktijkgerichte aanpak die bijzonder geschikt is voor werkenden. U combineert werken en leren op een uiterst efficiënte manier. U maakt praktijk­opdrachten in uw eigen werkomgeving. Dat maakt het leren leuk en efficiënt. Het is voor deze aanpak van belang dat uw werkplek goed aansluit bij de opleiding, zodat u de opdrachten goed kunt maken. Mocht u (nog) niet over een (passende) werkplek beschikken, dan kunt u toch deelnemen aan de opleiding. U maakt de opdrachten dan op ­basis van casuïstiek en u loopt aan het eind van de opleiding een aanvullende stage. Met deze stage rondt u uw competentieontwikkeling af in een reële werkomgeving.

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kunt u vrijstelling aanvragen. U heeft dan al eerder aangetoond dat u de relevante onderwerpen op HBO-niveau beheerst. Bij uw aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. U dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhan­digen. NCOI rekent voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-. 

Deelopleidingen en doorstromen

Wij bieden behalve volledige, erkende HBO Bacheloropleidingen ook heel interessante deelopleidingen aan. Deze deelopleidingen maken deel uit van een volledige opleiding en voldoen dus aan dezelfde kwaliteitscriteria als de volledige opleidingen. Een belangrijk voordeel van deelopleidingen is dat u precies kunt kiezen voor de onderwerpen die u aanspreken. Zo bieden deze korte deelopleidingen een ideale opstap naar een volledig, erkend diploma. Als u overweegt om na afronding van het deel­programma van uw keuze alsnog de volledige, erkende opleiding af te ronden, dan adviseren wij u om al bij inschrijving voor het deel­programma tevens te kiezen voor deelname aan het praktijkprogramma.  Zo bent u verzekerd van een soepele doorstroom naar de erkende vervolgopleiding. Bovendien wordt u zo extra begeleid bij de vertaling van dat wat u leert naar de praktijk. Dat maakt het leren nog leuker en interessanter. Wilt u gebruik­maken van deze optie om het leren nog prak­tischer te maken? En wilt u optimaal aansluiten bij een erkende vervolgopleiding? Dan geeft u dit bij inschrijving aan. Voor dit praktijkprogramma brengen wij kosten in rekening.

Propedeusediploma

U kunt het propedeusediploma behalen indien u een opleiding volgt die alle modules uit fase 1 van een volledige geaccrediteerde Bachelor bevat en u deze opleiding combineert met een uniek praktijk­programma. Als u dit praktijkprogramma en de overige onderdelen van fase 1 met goed gevolg afrondt, dan ontvangt u een officieel propedeuse­diploma. Indien u hiervoor kiest, dan zijn de kosten voor dit programma inclusief propedeusediploma € 750,-.

Erkenning van Verworven Competenties­ (EVC)

Als u door werkervaring kennis en vaardigheden op HBO-niveau heeft ontwikkeld, maar dat niet kunt aantonen met diploma’s of certificaten, dan kunt u nog steeds in aanmerking komen voor vrijstelling. In dat geval is het zinvol voorafgaand aan de Bacheloropleiding deel te nemen aan een EVC-procedure. Het is namelijk mogelijk dat u, op basis van uw werkervaring en voor­opleiding, bepaalde onderdelen van de opleiding van uw keuze niet hoeft te volgen. In een EVC-procedure worden de kennis en ervaring die u in uw werkpraktijk heeft opgedaan erkend in de vorm van een Ervaringscertificaat. Aansluitend vindt mogelijk vrijstelling plaats. Soms is de HBO Bacheloropleiding om goede redenen zo opgebouwd dat niet alles wat in een EVC-procedure wordt erkend direct leidt tot vrijstelling. Dat hangt af van de richting die u kiest. Uiteraard wordt dit zorgvuldig met u af­gestemd. 

Kostenoverzicht

Wij bieden u de mogelijkheid om in termijnen te betalen. De betalingstermijnen worden verdeeld over de gehele opleidings­periode. Dit kan per jaar, per kwartaal of per maand (alleen voor particulieren). De opleidingen zijn vrijgesteld van btw. Voor studiemateriaal geldt een btw-tarief van 9%, onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. De kosten van korte HBO-opleidingen zijn op de desbetreffende pagina van de opleiding opgenomen.