Toelichting Master

Pro Education biedt een complete Masteropleiding Fysiotherapie aan. Daarnaast zijn er zeer interessante korte Masterprogramma’s en Masterclasses voor fysiotherapeuten ontwikkeld. Deze korte programma’s zijn onderdeel van de complete Master en zijn dus in te brengen als vrijstelling. De combinatie van deze keuzemogelijkheden en een grote mate van flexibiliteit maken het volgen van een Masteropleiding bij Pro Education bijzonder interessant. Wij weten hoge kwaliteit te combineren met zeer acceptabele tarieven. Het zal u dan ook niet verbazen dat vele studenten en organisaties kiezen voor een opleiding bij Pro Education.

Nederlandse taal

Pro Education verzorgt de bijeenkomsten volledig in het Nederlands. U ontmoet tijdens uiterst inspirerende Masterclasses collega’s uit verschillende organisaties. Communiceren in uw moedertaal scheelt u veel tijd en leidt tot betere discussies, die daarmee de gewenste diepgang krijgen. In een aantal gevallen werken we met een Engelstalig boek als er geen goed Nederlandstalig boek beschikbaar is. We voorzien het dan altijd van een Nederlandse studiewijzer en aanvullende materialen, waardoor u het Engelse studiemateriaal op een prettige­ en efficiënte manier kunt bestuderen.

Flexibel studeren

U kunt de Masteropleidingen door heel Nederland volgen, ‘s avonds, overdag of op zaterdag. Met deze flexibele aanpak en zeer ruime studiemogelijkheden zijn wij beslist uniek in Nederland.

Dagopleiding

U volgt bijeenkomsten op een doordeweekse dag van 10.00 uur tot 16.00 uur. De opleidings­dagen zijn weergegeven in schema’s bij elke opleiding. Per Masterclass volgt u gedurende een periode van 10 weken 4 dagbijeenkomsten; 1 dag per 2 weken. Tijdens de laatste 2 weken worden er geen bijeenkomsten gepland, zodat u voldoende tijd heeft om uw eindopdracht af te ronden. De dagen worden zo ingericht dat er veel ruimte is voor discussie, kleine inhoudelijke workshops en diverse groeps­opdrachten. Zo brengt u de dag op een actieve­ en inspirerende manier door.

Zaterdagopleiding

De zaterdagopleiding is qua structuur en opbouw gelijk aan de dagopleiding.

Avondopleiding

Als u kiest voor de avondopleiding, dan bestaat uw studieprogramma uit 1 avondbijeenkomst per week. De opzet van de Masterclasses is gelijk aan de opzet van de dagopleiding, met een duur van 10 weken per Masterclass. Tijdens de eerste 8 weken heeft u elke week een bijeenkomst van 19.00 uur tot 22.00 uur. De laatste 2 weken zijn er geen bijeenkomsten, zodat u voldoende tijd heeft om uw eindopdracht af te ronden.

Intensief

U heeft de unieke mogelijkheid om in een intensief programma uw volledige Masteropleiding in 12 maanden af te ronden. Vanwege de hoge studiebelasting staat deze variant alleen open voor deelnemers met een deeltijdbaan of voor hen die een sabbatical leave hebben­ gepland. In deze variant werkt u gelijktijdig aan 2 Masterclasses.

Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Avondopleiding met dagopleiding:
    U volgt eens in de 2 weken de dagopleiding en naast de dagopleiding volgt u elke week een avondbijeenkomst.
  • Dagopleiding met zaterdagopleiding:
    U volgt eens in de 2 weken de dagopleiding en u volgt eens in de 2 weken een bijeenkomst op zaterdag.

Thuisstudie

Thuisstudie biedt u de meeste flexibiliteit. U kunt de Masteropleidingen voor een groot deel zelfstandig volgen onder begeleiding van een zeer professionele docent.

Doorlooptijd

U heeft de keuze uit een ruim aanbod, zodat u uw Masteropleiding grotendeels zelf kunt inrichten. U kiest voor een Masterclass, Masterprogramma of direct voor een volwaardige Masteropleiding in diverse richtingen. De keuze is aan u. De nominale doorlooptijd van een volledige Masteropleiding is 2 jaar, maar er is uiteraard ruimte voor uitloop. Pro Education garandeert dat u zonder problemen 2 jaar kunt uitlopen.
Duurt het langer, dan kan het zijn dat u, uiteraard in overleg, een Masterclass moet herhalen, omdat de stof, en daardoor de opzet van de opleiding, is veranderd. De modulaire opbouw kent als belangrijk voordeel dat u zonder problemen uw opleiding tijdelijk kunt onderbreken, bijvoorbeeld voor een verhuizing, de geboorte van een kind of een carrièreswitch.

Toelating en instroom Masteropleidingen

Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige toelating. Er is ons alles aan gelegen om te voorkomen dat u enthousiast aan de opleiding begint, maar als gevolg van onvoldoende basiskennis of een tekort aan relevante werkervaring het plezier in de opleiding verliest of zelfs voortijdig uitvalt. Door ons gedegen toelatingsbeleid zijn we in staat het uitvalpercentage tot een minimum te beperken. De instroomeisen verschillen per Masteropleiding. Voor alle Masteropleidingen geldt dat u minimaal over een HBO-achtergrond beschikt, aangevuld met ten minste 2 jaar relevante werkervaring.

Voldoet u niet direct aan de instroomeisen van de opleiding, dan zijn er speciaal voor u diverse instroom- en toelatingsprogramma’s ontwikkeld, zodat iedereen die de ambitie en capaciteiten heeft om te starten met een Masteropleiding in korte tijd uitstekend wordt voorbereid. Afhankelijk van uw achtergrond en vooropleiding volgt u dus een instroom- of toelatingsprogramma in het geval dat u niet direct toegelaten kunt worden.

Instroomprogramma

Een instroomprogramma is bedoeld voor hoger opgeleiden met een HBO Bachelor- of een WO-diploma, die zich kort willen verdiepen in de kern van de Masteropleiding die ze gaan volgen. Als u ruime, aantoonbaar relevante werk­ervaring heeft met betrekking tot de kern van de Masteropleiding, dan is een apart instroomprogramma lang niet altijd noodzakelijk. U kunt dan direct instromen in de Masteropleiding van uw keuze.

Toelatingsprogramma

Een toelatingsprogramma is speciaal bedoeld voor diegenen zonder een HBO Bachelor- of WO-diploma, maar die wel aantoonbaar over ten minste HBO-werk- en -denkniveau beschikken. U heeft zich dan op een andere manier ontwikkeld om deel te nemen aan een Masteropleiding. Via een toelatingsprogramma kunt u dan toegelaten worden tot het Masterprogramma. Het programma­ is in de regel gelijk aan de tweede fase van de meest passende Bachelor­opleiding. Neem voor meer informatie contact op met onze opleidingsadviseurs.