Toelichting Master

Over Pro Education

Pro Education biedt een complete Masteropleiding Fysiotherapie aan. Daarnaast zijn er zeer interessante korte Masterprogramma’s en Masterclasses voor fysiotherapeuten ontwikkeld. Deze korte programma’s zijn onderdeel van de complete Master en zijn dus in te brengen als vrijstelling. De combinatie van deze keuzemogelijkheden en een grote mate van flexibiliteit maken het volgen van een Masteropleiding bij Pro Education bijzonder interessant. Wij weten hoge kwaliteit te combineren met zeer acceptabele tarieven. Het zal je dan ook niet verbazen dat vele studenten en organisaties kiezen voor een opleiding bij Pro Education.

Nederlandse taal

Pro Education verzorgt de bijeenkomsten volledig in het Nederlands. Je ontmoet tijdens uiterst inspirerende Masterclasses collega’s uit verschillende organisaties. Communiceren in je moedertaal scheelt je veel tijd en leidt tot betere discussies, die daarmee de gewenste diepgang krijgen. In een aantal gevallen werken we met een Engelstalig boek als er geen goed Nederlandstalig boek beschikbaar is. We voorzien het dan altijd van een Nederlandse studiewijzer en aanvullende materialen, waardoor je het Engelse studiemateriaal op een prettige­ en efficiënte manier kunt bestuderen.

Flexibel studeren

Je kunt de Masteropleidingen door heel Nederland volgen, ‘s avonds, overdag of op zaterdag. Met deze flexibele aanpak en zeer ruime studiemogelijkheden zijn wij beslist uniek in Nederland.

Dagopleiding

Je volgt bijeenkomsten op een doordeweekse dag van 10.00 uur tot 16.00 uur. De opleidings­dagen zijn weergegeven in schema’s bij elke opleiding. Per Masterclass volg je gedurende een periode van 10 weken 4 dagbijeenkomsten; 1 dag per 2 weken. Tijdens de laatste 2 weken worden er geen bijeenkomsten gepland, zodat je voldoende tijd hebt om je eindopdracht af te ronden. De dagen worden zo ingericht dat er veel ruimte is voor discussie, kleine inhoudelijke workshops en diverse groeps­opdrachten. Zo breng je de dag op een actieve­ en inspirerende manier door.

Zaterdagopleiding

De zaterdagopleiding is qua structuur en opbouw gelijk aan de dagopleiding.

Avondopleiding

Als je kiest voor de avondopleiding, dan bestaat je studieprogramma uit 1 avondbijeenkomst per week. De opzet van de Masterclasses is gelijk aan de opzet van de dagopleiding, met een duur van 10 weken per Masterclass. Tijdens de eerste 8 weken heb je elke week een bijeenkomst van 19.00 uur tot 22.00 uur. De laatste 2 weken zijn er geen bijeenkomsten, zodat je voldoende tijd hebt om je eindopdracht af te ronden.

Intensief

Je hebt de unieke mogelijkheid om in een intensief programma je volledige Masteropleiding in 12 maanden af te ronden. Vanwege de hoge studiebelasting staat deze variant alleen open voor deelnemers met een deeltijdbaan of voor hen die een sabbatical leave hebben­ gepland. In deze variant werk je gelijktijdig aan 2 Masterclasses.

Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Avondopleiding met dagopleiding:
    Je volgt eens in de 2 weken de dagopleiding en naast de dagopleiding volg je elke week een avondbijeenkomst.
  • Dagopleiding met zaterdagopleiding:
    Je volgt eens in de 2 weken de dagopleiding en je volgt eens in de 2 weken een bijeenkomst op zaterdag.

Thuisstudie

Thuisstudie biedt de meeste flexibiliteit. Je kunt de Masteropleidingen voor een groot deel zelfstandig volgen onder begeleiding van een zeer professionele docent.

Doorlooptijd

Je hebt de keuze uit een ruim aanbod, zodat je je Masteropleiding grotendeels zelf kunt inrichten. Je kiest voor een Masterclass, Masterprogramma of direct voor een volwaardige Masteropleiding in diverse richtingen. De keuze is aan jou. De nominale doorlooptijd van een volledige Masteropleiding is 2 jaar, maar er is uiteraard ruimte voor uitloop. Pro Education garandeert dat je zonder problemen 2 jaar kunt uitlopen.
Duurt het langer, dan kan het zijn dat je, uiteraard in overleg, een Masterclass moet herhalen, omdat de stof, en daardoor de opzet van de opleiding, is veranderd. De modulaire opbouw kent als belangrijk voordeel dat je zonder problemen je opleiding tijdelijk kunt onderbreken, bijvoorbeeld voor een verhuizing, de geboorte van een kind of een carrièreswitch.

Toelating en instroom Masteropleidingen

Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige toelating. Er is ons alles aan gelegen om te voorkomen dat je enthousiast aan de opleiding begint, maar als gevolg van onvoldoende basiskennis of een tekort aan relevante werkervaring het plezier in de opleiding verliest of zelfs voortijdig uitvalt. Door ons gedegen toelatingsbeleid zijn we in staat het uitvalpercentage tot een minimum te beperken. De instroomeisen verschillen per Masteropleiding. Voor alle Masteropleidingen geldt dat je minimaal over een HBO-achtergrond beschikt, aangevuld met ten minste 2 jaar relevante werkervaring.

Voldoe je niet direct aan de instroomeisen van de opleiding, dan zijn er speciaal voor jou diverse instroom- en toelatingsprogramma’s ontwikkeld, zodat iedereen die de ambitie en capaciteiten heeft om te starten met een Masteropleiding in korte tijd uitstekend wordt voorbereid. Afhankelijk van je achtergrond en vooropleiding volg je dus een instroom- of toelatingsprogramma in het geval dat je niet direct toegelaten kunt worden.

Instroomprogramma

Een instroomprogramma is bedoeld voor hoger opgeleiden met een HBO Bachelor- of een WO-diploma, die zich kort willen verdiepen in de kern van de Masteropleiding die ze gaan volgen. Als je ruime, aantoonbaar relevante werk­ervaring hebt met betrekking tot de kern van de Masteropleiding, dan is een apart instroomprogramma lang niet altijd noodzakelijk. Je kunt dan direct instromen in de Masteropleiding van je keuze.

Toelatingsprogramma

Een toelatingsprogramma is speciaal bedoeld voor diegenen zonder een HBO Bachelor- of WO-diploma, maar die wel aantoonbaar over ten minste HBO-werk- en -denkniveau beschikken. Je hebt je dan op een andere manier ontwikkeld om deel te nemen aan een Masteropleiding. Via een toelatingsprogramma kun je dan toegelaten worden tot het Masterprogramma. Het programma­ is in de regel gelijk aan de tweede fase van de meest passende Bachelor­opleiding. Neem voor meer informatie contact op met onze opleidingsadviseurs.

Over Pro Education