Accreditatie en kwaliteit

Uiteraard heeft Pro Education de nodige accreditaties en erkenningen in huis om te garanderen dat de kwaliteit van de cursussen hoog is.

Permanente Educatie voor paramedici

In paramedische branches en beroepen is het in het kader van Permanente Educatie verplicht per jaar PE-punten te behalen om in een functie actief te mogen zijn. Pro Education biedt een uitgebreid nascholingsaanbod voor fysiotherapeutenoefentherapeutenergotherapeutenlogopedisten en diëtisten.

Uiteraard heeft Pro Education de nodige accreditaties en erkenningen in huis om te garanderen dat de kwaliteit van de cursussen hoog is. Voor iedere cursus wordt accreditatie aangevraagd bij het KNGF, Stichting ADAP of ClaudicatioNet. Pro Education streeft ernaar uiterlijk vóór aanvang van de eerste lesdag de accreditatie te kunnen doorvoeren. Indien u zich heeft ingeschreven voor een cursus waarvan de accreditatie nog niet is toegekend, krijgt u via e-mail bericht van Pro Education op het moment dat de registerpunten wel worden toegekend.

Zodra een geaccrediteerde cursus wordt afgesloten en u heeft voldaan aan de voorwaarden van de cursus, worden alle deelnemersgegevens door Pro Education doorgegeven aan  de accrediterende instantie. Als de gegevens correct zijn, zorgen deze instellingen er vervolgens voor dat de punten worden bijgeschreven in de door u aangegeven registers.

Op onze website ziet u bij geaccrediteerde cursussen hoeveel registerpunten zijn toegekend. Bij cursussen die nog niet geaccrediteerd zijn, ziet u of de accreditatie in aanvraag is. Tot op heden zijn alle ingediende accreditaties toegewezen. Pro Education kan na afloop van de cursus de accreditatiepunten voor u aanmelden bij het kwaliteitsregister.

 

Keurmerk Fysiotherapie

Strategische samenwerkingspartnersPro Education is als instelling geaccrediteerd door het Keurmerk Fysiotherapie. Dit betekent dat al onze cursussen gericht op fysiotherapeutisch handelen, getoetst zijn aan de hand van de zeven kerncompetenties uit het beroepscompetentieprofiel van de fysiotherapie. Deelnemers aan het keurmerk kunnen daardoor voor een groot aantal van onze cursussen kwaliteitsuren bijschrijven in hun register bij het Keurmerk Fysiotherapie.

Wij zorgen ervoor dat onze cursussen en opleidingen nauw aansluiten bij het werkveld en bij de ontwikkelingen en eisen uit het vakgebied. Daarom zijn wij een strategische samenwerking aangegaan met een aantal belangrijke partners uit het vakgebied. Zo werken wij samen met de Vodderschool, die zich volledig heeft toegelegd op manuele lymfdrainage, en Adelante Zorggroep, die zich tot doel heeft gesteld de mogelijkheden van mensen met een beperking maximaal op te rekken. Maar ook met Vodiservice, Doen ergotherapiepraktijk, Motive to Move, Rijndam Revalidatie en Kenniscentrum SIEM onderhouden we een nauwe samenwerking om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en te waarborgen.

Evaluatie van de opleidingen

Onze cursussen en opleidingen kenmerken zich door kleine groepen met veel persoonlijke aandacht, toonaangevende opleiders uit de werkpraktijk en een actuele en relevante inhoud op minimaal HBO-niveau. We houden de kwaliteit van ons opleidingsaanbod nauwlettend in de gaten. Iedere uitvoering wordt na afloop geëvalueerd door cursisten en opleider(s). Waar nodig brengen we verbeteringen aan.

NVAO-geaccrediteerd

Naast korte cursussen en leergangen bieden wij ook volledige HBO Bacheloropleidingen en een officiële Masteropleiding aan. Deze opleidingen worden door ons ter accreditatie aangeboden bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. De NVAO is de officiële instantie die in opdracht van het Ministerie van OCW de kwaliteitstoetsing in het erkende hoger onderwijs uitvoert. Accreditatie geeft aan dat de kwaliteit van de opleiding positief is beoordeeld. Het gaat onder andere om aspecten als het curriculum, de kwaliteit en samenstelling van het docentencorps en de toelatingscriteria voor de studenten. Het is een bewuste keuze om alle HBO Bachelor- en Masteropleidingen onder toezicht te plaatsen van de NVAO en ze daarmee aan te laten sluiten bij deze strikte kwaliteitseisen.

Overzicht accreditatie Master- en HBO Bachelor opleidingen

Hieronder vindt u een overzicht van de opleidingen die zijn geaccrediteerd, waarvan de accreditatie bij de NVAO is ingediend of waarvan de accreditatie in voorbereiding is. De accreditatieprocedure kent een lange doorlooptijd, van minimaal een half jaar, en accreditatie is niet gegarandeerd. Pro Education maakt onderdeel uit van NCOI Opleidingsgroep. Een aantal Master- en HBO Bacheloropleidingen wordt aangeboden onder verantwoordelijkheid van NCOI. Hieronder treft u een overzicht aan met de actuele status met betrekking tot de accreditatie.
 

Masteropleidingen Titel Verzorgd door Accreditatie
Master Fysiotherapie   Pro Education In voorbereiding
HBO Bacheloropleidingen                        Titel            Verzorgd door                        Accreditatie
HBO Bachelor Ergotherapie BH Pro Education CROHO 34574
HBO Bachelor Fysiotherapie BSc Pro Education CROHO 34570
HBO Bachelor Logopedie BH Pro Education CROHO 34578
HBO Bachelor Diëtetiek   Pro Education In aanvraag

* Accreditatie onder voorwaarden, voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen


CEDEO-erkenning

Pro Education heeft CEDEO-erkenning voor het open inschrijvingstraject en maatwerkprogramma's. 

NRTO keurmerk

Vanzelfsprekend voldoet Pro Education aan de vereisten van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging van de particuliere opleiders in Nederland. Pro Education beschikt dan ook over het officiële NRTO-keurmerk. Het NRTO-keurmerk staat voor kwaliteit en professionaliteit van opleidingen, trainingen en EVC. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.  U weet dan ook zeker met het NRTO-keurmerk dat u kiest voor een professionele en vertrouwde partij.