Passende zorg en de weg naar inclusiviteit

Thema's

Thema's

Passende zorg en de weg naar inclusiviteit

In een ideaal scenario zou de zorg voor iedereen in Nederland naadloos moeten aansluiten op hun behoeften. Helaas blijkt dit in de praktijk niet altijd het geval te zijn. Het concept van passende zorg is veel meer dan alleen het verstrekken van medische hulp; het gaat om een erkenning van de diversiteit binnen onze samenleving en het aanpakken van de ongelijkheden die daaruit voortvloeien. Dit is het centrale thema van het essay van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waar we extra aandacht aan willen geven: "Passende zorg is inclusieve zorg". 
 

De huidige realiteit 

Het recht op passende zorg en ondersteuning is een fundamenteel recht voor alle burgers in Nederland. Echter, de werkelijkheid vertoont vaak een ander beeld. Binnen onze zorgsector ontbreekt het nog te vaak aan aandacht voor de diverse behoeften van individuen. Verschillen in lichamelijke en psychische vermogens, culturele achtergronden en sekse worden niet altijd erkend, waardoor velen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Bovendien wordt onze samenleving steeds diverser, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt voor de zorgverlening. Discriminatie en uitsluiting zijn helaas ook nog aanwezig in de dagelijkse praktijk van de zorg, wat een grote opgave vormt voor zowel de samenleving als de zorgsector. 
 

Het belang van diversiteit in de zorg

De RVS benadrukt het belang van aandacht voor diversiteit in de zorg, omdat veel zorgbehoeften nog niet voldoende worden erkend. Zo durven bijvoorbeeld LHBTI-ouderen niet altijd open te zijn over hun seksuele oriëntatie, worden de behoeften van mensen met een verstandelijke beperking niet altijd begrepen, en ervaren vrouwen vaak meer bijwerkingen van medicijnen dan mannen. Het is niet alleen een morele plicht van de overheid om oog te hebben voor deze verschillen, maar ook essentieel voor het tegengaan van gezondheidsongelijkheden en het bevorderen van duurzame zorg.  
 

Het pad naar inclusieve zorg 

De RVS roept op tot het maken van inclusieve zorg tot een integraal beleidsthema voor alle betrokken partijen in de zorgsector. Dit betekent dat er meer kennis moet worden benut en het bewustzijn moet worden vergroot. Professionals moeten de ruimte krijgen om naar het belang van inclusieve zorg te handelen. De overheid speelt hierin een cruciale rol door het tegengaan van discriminatie te normeren, moeilijke gesprekken over inclusie te faciliteren en prioriteit te geven aan de verschillende uitdagingen waar passende zorg een antwoord op moet bieden.  
 

Inclusive zorg is passende zorg 

Het essay van de RVS benadrukt de urgentie van inclusieve zorg als een essentieel aspect van een rechtvaardige en effectieve gezondheidszorg. Alleen door aandacht te hebben voor de diversiteit binnen onze samenleving en actief te werken aan het wegnemen van ongelijkheden, kunnen we streven naar een zorgstelsel dat daadwerkelijk passend is voor iedereen. Dit is een uitdaging die de gehele samenleving aangaat en waarin zowel de overheid als de zorgsector een belangrijke rol te vervullen hebben.  

 
Wil je jezelf verder ontwikkelen? Of je nu interesse hebt in Acceptance and Commitment Therapy (ACT) of bijvoorbeeld Coaching van Zelfmanagement in de Zorg, onze opleidingen bieden praktische inzichten en technieken die je kunt toepassen in jouw dagelijkse praktijk: 
- Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
- Beweegprogramma’s Basis 
- Werken met Mindfulness in de Zorg 
- Coaching van Zelfmanagement in de Zorg 

Thema's

Thema's