Accreditatie en Kwaliteit

Over Pro Education

Bij Pro Education staat kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Pro Education beschikt over erkenningen voor haar opleidingen en cursussen. Bij Pro Education volg je zodoende gegarandeerd een kwalitatief hoogstaande opleiding. Onze studies leiden op tot erkende diploma’s die je ondersteunen bij de verdere groei van jouw loopbaan. Of het nu gaat om een nascholingscursus, een HBO Bachelor of een HBO-programma; een bijdrage leveren aan het welzijn van anderen door het volgen van een opleiding of cursus kan het verschil maken voor de cliënt.

PE-punten voor paramedici

Pro Education biedt een uitgebreid nascholingsaanbod voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, podotherapeuten, podologen, logopedisten en diëtisten. Iedere paramedicus die zich wil herregistreren kan punten behalen door middel van het volgen van een paramedische cursus. In de paramedische branche is het in het kader van Permanente Educatie verplicht per jaar PE-punten te behalen om in een functie actief te mogen zijn.

Uiteraard heeft Pro Education de nodige accreditaties en erkenningen in huis om te garanderen dat de kwaliteit van de cursussen hoog is. Voor iedere cursus wordt accreditatie aangevraagd bij het ADAP en/of Kwaliteitshuis Fysiotherapie (een fusie van SKF en het KNGF). Pro Education streeft ernaar voor aanvang van de eerste lesdag de accreditatie toegekend te hebben. Indien je je hebt ingeschreven voor een cursus waarvan de accreditatie nog niet is toegekend, krijg je een e-mailbericht van Pro Education op het moment dat de registerpunten worden toegekend.

Op onze website zie je bij ons aanbod van geaccrediteerde cursussen hoeveel registerpunten per cursus worden toegekend. Bij cursussen die nog niet geaccrediteerd zijn of heraccreditatie, zie je of de accreditatie in aanvraag is.

ADAP

ADAP is het centrale loket voor de aanvragen van accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor paramedici die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici. ADAP bewaakt zo de kwaliteit van bij- en nascholing en andere activiteiten voor paramedici.

Kwaliteitshuis Fysiotherapie

Pro Education is als instelling geaccrediteerd door het Keurmerk Fysiotherapie. Dit betekent dat al onze cursussen gericht op fysiotherapeutisch handelen, getoetst zijn aan de hand van de zeven kerncompetenties uit het beroepscompetentieprofiel van de fysiotherapie. Deelnemers aan het keurmerk kunnen daardoor voor een groot aantal van onze cursussen kwaliteitsuren bijschrijven in hun register bij het Keurmerk Fysiotherapie.

Kleine groepen en persoonlijke aandacht

Onze scholing kenmerkt zich door kleine groepen waarbij veel ruimte is voor persoonlijke aandacht, toonaangevende opleiders uit de werkpraktijk en actuele en relevante inhoud op (minimaal) HBO werk- en denkniveau. We houden de kwaliteit van ons scholingsaanbod nauwlettend in de gaten. Zo wordt elke uitvoering na afloop geëvalueerd door cursisten en opleider(s) en waar nodig brengen we verbeteringen aan.

NVAO-geaccrediteerd

De NVAO is de officiële accreditatieorganisatie die in opdracht van het ministerie van OCW de kwaliteitstoetsing in het erkende hoger onderwijs uitvoert. Accreditatie geeft aan dat de kwaliteit van de opleiding positief is beoordeeld. Alle HBO Bachelors van Pro Education staan onder toezicht van de NVAO en sluiten daarmee aan op de strikte kwaliteitseisen.

Overzicht accreditatie HBO Bachelor opleidingen

Hieronder vind je een overzicht van de opleidingen die zijn geaccrediteerd, waarvan de accreditatie bij de NVAO is ingediend of waarvan de accreditatie in voorbereiding is. De accreditatieprocedure kent een lange doorlooptijd, van minimaal een half jaar, en accreditatie is niet gegarandeerd. Pro Education maakt onderdeel uit van Salta Group. Hieronder tref je een overzicht van onze HBO Bachelor opleidingen.
 

HBO Bacheloropleidingen Titel    Accreditatie
HBO Bachelor Ergotherapie BSc CROHO 34574
HBO Bachelor Fysiotherapie BSc CROHO 34570
HBO Bachelor Logopedie BSc CROHO 34578
HBO Bachelor Voeding en Diëtetiek BSc CROHO 34579

CEDEO-erkenning

Pro Education heeft CEDEO-erkenning voor maatwerkprogramma's. CEDEO is een gerenommeerde, onafhankelijke instantie, die klanttevredenheidsonderzoek doet onder cursisten van opleidingen. Om deze in de opleidingsbranche hooggewaardeerde erkenning te krijgen dient ruim 80% van bevraagden zeer tevreden te zijn over zijn of haar opleiding.

NRTO-keurmerk

Een professionele opleider die kwaliteit levert, herken je aan het NRTO-keurmerk. De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is immers de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Pro Education is aangesloten bij de NRTO.

ISO 9001-certificering

Pro Education is ISO 9001-gecertificeerd. Deze certificering is gericht op optimaal kwaliteitsmanagement. Een kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001-norm is bepalend voor de kwaliteit van onze cursussen en opleidingen. Kwaliteit- en klantgerichtheid zijn belangrijke aspecten voor Pro Education en worden geborgd door het uitvoeren van de PDCA-cyclus. De ISO 9001-certificering heeft een cyclus van drie jaar waarbij een externe auditor elk jaar een controle uitvoert of Pro Education voldoet aan de internationaal erkende eisen.

ISO 27001-certificering

Pro Education is tevens ISO 27001-gecertificeerd. Deze wereldwijd erkende certificering is gericht op informatieveiligheid. Informatiebeveiliging conform de ISO 27001-norm zorgt voor een adequaat niveau van beveiliging van onze gegevens, maar ook die van docenten en studenten. Het hebben van een ISO 27001-certificering is zodoende van groot belang. De ISO 27001-certificering heeft een cyclus van drie jaar waarbij een externe auditor elk jaar een controle uitvoert of Pro Education voldoet aan de internationaal erkende eisen.

Over Pro Education