COPM bij Kinderen

Leer de COPM in te zetten in je werk met kinderen

COPM bij Kinderen

Leer de COPM in te zetten in je werk met kinderen

Opleidingsniveau

Cursus Nascholing

Duur

2 dagen

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Dag

1e startdatum

08-10-2021

Meer informatie

Download brochure

Opleidingsniveau

Cursus Nascholing

Duur

2 dagen

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Dag

1e startdatum

08-10-2021

Meer informatie

Download brochure
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

In deze cursus staat het afnemen van de COPM (Canadian Occupational Performance Measure) bij kinderen, en waar nodig hun ouders, centraal. De COPM ondersteunt het cliëntgecentreerd werken. Het is een effectief meetinstrument om de door een kind ervaren uitdagingen in belangrijke activiteiten te inventariseren en evalueren. Tijdens de cursus krijg je concrete handvatten en oefeningen aangeboden om de COPM correct af te nemen bij kinderen. Ook werk je aan het versterken van de eigen regie van een kind bij het formuleren van zijn handelingsvragen. Daarnaast leer je de ervaringsdeskundigheid van kinderen (en belangrijke personen in hun omgeving) samen met je professionele expertise in te zetten voor optimale participatie van kinderen.

Resultaat

  • Je zet de COPM in om uitdagingen in het betekenisvol handelen van kinderen te achterhalen
  • Je kunt kinderen ondersteunen in het verwoorden van hun occupational performance issues (OPIs)
  • Je neemt de COPM correct af bij kinderen
  • Je neemt de COPM correct af bij belangrijke personen in de omgeving van kinderen als dat bij hen zelf (nog) niet lukt
  • Je kunt samen met de jonge cliënt de uitkomsten van de COPM vertalen naar vervolgacties in het ergotherapieproces
  • Je kunt de (klinimetrische) kenmerken van de COPM benoemen

Doelgroep

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor kinderergotherapeuten en alle ergotherapeuten die met kinderen (willen) werken.

Aanpak

Deze cursus onderscheidt zich door de jarenlange ervaring van de docent in dit vakgebied. Je krijgt actuele kennis aangereikt via onder andere literatuur en praktische oefeningen met concrete instructies. Tussen dag 1 en 2 ga je actief aan de slag met het afnemen van de COPM en het reflecteren daarop. Na de cursus kun je de verworven kennis en vaardigheden direct implementeren in je eigen beroepspraktijk. Let op! Voor deze cursus is het nodig dat je in bezit bent of toegang hebt tot de Nederlandse of de Engels handleiding van de COPM; 5th edition Dutch of 5th edition-revised (Law, M. et al, 2018 of 2019). Deze is ook te bestellen op de website van het COPM.

De cursus wordt gegeven in een groep van 8 tot 12 deelnemers en heeft een studiebelasting van 11 contacturen en 15,5 uur zelfstudie.

Professionals

De cursus wordt gegeven door Ank Eijkelkamp. Ank is docent en onderzoeker bij de opleiding Ergotherapie aan de Arteveldehogeschool in Gent (B) en heeft ruim 30 jaar ervaring als (kinder)ergotherapeut.

Klassikaal

Deze cursus wordt alleen klassikaal aangeboden, kijk voor de locatie van de cursus bij de planning.

COPM bij Kinderen

Leer de COPM in te zetten in je werk met kinderen

Opleidingsniveau

Cursus Nascholing

Duur

2 dagen

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Dag

1e startdatum

08-10-2021

Meer informatie

Download brochure