Oncologie en Ergotherapie

Het begeleiden van oncologische cliënten

Oncologie en Ergotherapie

Het begeleiden van oncologische cliënten

Opleidingsniveau

Cursus Nascholing

Duur

2 dagen

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Dag en Avond

1e startdatum

07-09-2021

Meer informatie

Download brochure

Opleidingsniveau

Cursus Nascholing

Duur

2 dagen

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Dag en Avond

1e startdatum

07-09-2021

Meer informatie

Download brochure
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

De verwachting is dat het aantal cliënten waarbij kanker wordt geconstateerd de komende jaren flink zal toenemen. In deze praktijkgerichte cursus leer je hoe je als ergotherapeut een waardevolle rol kunt spelen in de behandeling, revalidatie en nazorg van deze cliënten. Naast de verdieping in oorzaken, diagnostiek, medische behandelmogelijkheden en symptoombestrijding leer je vorm te geven aan de ergotherapeutische behandeling in de diverse fases van kanker. Ook is er ruimte voor je eigen ervaringen. Hierdoor kun je het geleerde na afloop direct toepassen in de praktijk.

Resultaat

  • Je zet je ergotherapeutische behandeling op rekening houdend met de oncologische aandoening, de medische behandelmogelijkheden en de gevolgen hiervan voor de cliënt
  • Je kunt op methodische wijze het gehele ergotherapeutische proces bij een oncologiecliënt vormgeven met gebruik van aanbevolen klinimetrie uit literatuur en onderzoek
  • Je zet een effectieve ergotherapiebehandeling op voor een oncologische cliënt in de curatieve, herstel-, palliatieve en terminale fase gebaseerd op het best beschikbare bewijs
  • Je gaat deskundig om met de emoties van de cliënt
  • Je geeft vorm aan de interdisciplinaire behandeling van een oncologische cliënt in de curatieve, herstel-, palliatieve en terminale fase

Doelgroep

Je bent ergotherapeut en werkt met oncologiecliënten in de curatieve, herstel-, palliatieve en/of terminale fase, zowel vanuit een zorginstelling als vanuit een eigen praktijk.

Aanpak

Deze cursus stelt je in staat oncologiecliënten en hun naasten te begeleiden en behandelen bij hun revalidatie. Je krijgt kennis aangereikt door middel van actuele literatuur en een heldere uitleg van docenten die beschikken over ruime ervaring in het vakgebied. Tijdens de cursus oefen je met actuele casuïstiek en krijg je de gelegenheid eigen praktijkervaringen in te brengen. De combinatie van inspirerende bijeenkomsten en een online leeromgeving maakt deze cursus bijzonder effectief.

De cursus heeft een totale studiebelasting van 23,5 uur, waarvan 12 contacturen en 11,5 uur zelfstudie. Het minimumaantal deelnemers is 8, het maximum 16.

Professionals

Deze cursus wordt gegeven door onder andere Jantina Kroese, klinisch epidemioloog en ergotherapeut. Zij is voorzitter van de vakgroep Ergotherapie en Oncologie en is lid van de Commissie Internationale Betrekkingen van Ergotherapie Nederland.

Virtual classroom en klassikaal

Deze cursus wordt klassikaal en via onze virtual classroom Vitero aangeboden. Kijk bij de planning voor de locatie van de klassikale variant en startdata van beide varianten. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie Opleidingsvarianten.

Oncologie en Ergotherapie

Het begeleiden van oncologische cliënten

Opleidingsniveau

Cursus Nascholing

Duur

2 dagen

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Dag en Avond

1e startdatum

07-09-2021

Meer informatie

Download brochure