Facilitatietechnieken binnen de Neurorevalidatie

Inspirerende, interactieve en praktijkgerichte cursus

Facilitatietechnieken binnen de Neurorevalidatie

Inspirerende, interactieve en praktijkgerichte cursus

Opleidingsniveau

Cursus Nascholing

Duur

2 dagen

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Dag

1e startdatum

08-12-2021

Meer informatie

Download brochure

Opleidingsniveau

Cursus Nascholing

Duur

2 dagen

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Dag

1e startdatum

08-12-2021

Meer informatie

Download brochure
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Centraal in deze boeiende en praktijkgerichte cursus staan facilitatietechnieken en revalidatie, die maximale zelfstandigheid in ADL en gang stimuleren. De cursus richt zich op het beredeneren en praktisch toepassen van vooral manuele facilitatietechnieken bij zowel cliënten met een centrale, spinale als perifere neurologische aandoening. Er wordt een voortdurende koppeling gemaakt tussen de theoretische onderbouwing omtrent motorisch leren en faciliteren en praktijkoefeningen. Hierdoor kun je straks de verworven vaardigheden meteen toepassen in je eigen praktijk.

Resultaat

  • Je beschikt over vaardigheden omtrent de facilitatietechnieken binnen het motorisch leren
  • Je kent de meetinstrumenten binnen ADL, armfunctie en gang
  • Je legt relaties tussen aandoening, beperkingen en functioneel haalbaar niveau
  • Je weet hoe je correcte keuzen in opbouw, ‘hands-on’- of ‘hands-off’-technieken, intensiteit, fasering en motorische leerstrategieën moet maken

Doelgroep

Deze unieke cursus is ontwikkeld voor deskundigen die ADL- en looptraining geven aan (neurologische) revalidatiepatiënten en die hun vaardigheden willen aanscherpen, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten Mensendieck en Cesar.

Deze cursus leent zich ook uitstekend als incompanycursus voor een ziekenhuis, revalidatiecentrum of zorgcentrum.

Aanpak

De combinatie van inspirerende bijeenkomsten en een moderne online leeromgeving maakt deze cursus bijzonder effectief. Je krijgt relevante informatie aangereikt via actuele literatuur en PowerPoint-voordrachten. Je verwerft daarnaast kennis door middel van veel praktische oefeningen, een workshop met cliënten en een heldere uitleg van docenten die beschikken over ruime kennis in het vakgebied. Doordat je de kennis direct in de lessen toepast, kun je de verworven vaardigheden meteen toepassen in je eigen praktijk.

De cursus heeft een totale studiebelasting van 17 uur, waarvan 13 contacturen en 4 uur zelfstudie. Het minimumaantal deelnemers aan de cursus is 12, het maximum 16.

Professionals

Dominiek Beckers heeft meer dan 40 jaar ervaring bij revalidatiecentrum Adelante in Hoensbroek. Ook is hij werkzaam als docent bij onze cursus Ganganalyse en Looptraining. Daarnaast is hij coauteur van de boeken Ganganalyse en looptraining voor de paramedicus (BSL, 2017) en PNF in Practice (Springer, 2014). Dominiek doceert bij voorkeur cursussen die nauw aansluiten bij de praktijk en heeft jarenlang internationale ervaring op het gebied van neurorevalidatie.

Klassikaal

Deze cursus wordt alleen klassikaal aangeboden, kijk voor de locatie van de cursus bij de planning. Omdat je binnen een groep veel van elkaar leert, bieden we je een alternatieve locatie aan wanneer er voor jouw voorkeurslocatie onvoldoende aanmeldingen zijn.

Facilitatietechnieken binnen de Neurorevalidatie

Inspirerende, interactieve en praktijkgerichte cursus

Opleidingsniveau

Cursus Nascholing

Duur

2 dagen

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Dag

1e startdatum

08-12-2021

Meer informatie

Download brochure