Geriatrie en Oncologie: Een Moeizaam Evenwicht

Gericht op de geriatrische cliënt die getroffen wordt door maligniteiten

Opleidingsniveau

Cursus Nascholing

Duur

2 dagen

Accreditaties & Erkenning Meer informatie
1e startdatum

05-11-2022

Algemeen
Programma
Afronding
Planning
Investering