Autismespectrumstoornissen (ASS)

Het begeleiden van jonge kinderen met een autismespectrumstoornis

Vakgebied Logopedie
Opleidingsniveau

Cursus Nascholing

Duur

2 dagen

Accreditaties & Erkenning Meer informatie
Deskundig en persoonlijk opleidingsadvies?
Algemeen
Programma
Afronding
Planning
Kosten