Ervaringen

Ervaringen over onze opleidingen

Op deze pagina staan enkele interviews en citaten van oud-deelnemers van onze opleidingen.

Master Management & ICT

Marc Janssen is Manager Inkoop Zorg bij zorgverzekeraar VGZ. Hij volgde bij Pro Education de Master in Management & ICT omdat hij op zoek was naar een opleiding die de onderwerpen en spanningsvelden tussen ICT en business centraal stelt. "Deze Master brengt je daadwerkelijk verder in je carrière." Directe aanleiding voor het volgen van de opleiding was de nieuwe zorgverzekeringswet die in 2006 werd doorgevoerd en waarmee het onderscheid tussen ziekenfonds en particulier verdween. "In deze rol ben ik in aanraking gekomen met alle facetten en raakvlakken tussen IT en business. Vanuit pure interesse ben ik mij gaan oriënteren en bij Pro Education uitgekomen." 

Miriam van der Plas, Enterprise architect, Provincie Flevoland: 'De opleiders bieden een academisch niveau door meerdere methodieken aan te reiken. Want in de praktijk van alledag is geen enkele methodiek de enige juiste. Afhankelijk van de context en het moment zul je zelf de beste keuze moeten maken. Zij geven je hiertoe gereedschap en handvatten. Ik heb dagelijks profijt van de opleiding. Het levert een betere onderbouwing op van de dingen die ik doe en die ik in gang zet.' 

Master Management en Innovatie

Hoe bestuur je grote organisaties? Gevoelsmatig wist Marjory Smiers, locatiemanager bij OsiraGroep, het wel, maar zij had behoefte aan een theoretische basis voor haar bevindingen. "Ik wilde de taal van managers leren spreken." Om dat doel te bereiken, besloot ze de Master in Management & Innovation te volgen. Haar keuze viel op Pro Education, omdat Marjory het handig vond dat de opleiding uit losse modules bestaat die je volgt wanneer het jou schikt. "Die geven je veel flexibiliteit. Je kunt onderweg pauzes nemen en dat is essentieel in combinatie met een volle werkweek en vaak ook nog een gezin." 

Henk Knijpstra, Afdelingsmanager Achmea: 'Mijn keuze voor Pro Education heb ik gemaakt op grond van het compacte programma. Ik ben hierin allesbehalve teleurgesteld. De stof werd vlot behandeld, door vakkundige en gedreven docenten. Het gevolgde principe was, dat de studenten ook tijdens de lessen vooral zelf aan het werk waren. Er was veel interactie tussen de docenten en de studenten enerzijds en tussen de studenten onderling aan de andere kant. De docenten maakten hierbij op een prettige wijze gebruik van de verscheidenheid qua achtergrond van de studenten. Hierdoor was de aansluiting met de praktijk boeiend en beeldend. Ik heb het als bijzonder ervaren te mogen kijken in de keuken van tientallen bedrijven, organisaties en instellingen. Telkens weer verbaasde ik mij over de onderlinge verbondenheid tussen de studenten. Pro Education krijgt hiervoor van mij de credits. De opleidingen bij Pro Education hebben mijn leven verrijkt en ik beveel ze dan ook van harte aan.' 

Post Bachelor Coaching en Begeleiding

"Coaching is als een dans", zegt Manou van Eerten. Deze vergelijking openbaarde zich tijdens de Post Bachelor Coaching die ze onlangs afrondde. Naast haar baan is ze bezig met het opzetten van een eigen coachingspraktijk. "Zoals een dans uit verschillende pasjes bestaat, vormt coaching zich ook door de stapjes die een klant zet vanuit de interactie met de coach", legt Manou uit. "Als coach zoek je vanuit vertrouwen naar een balans tussen de vorming van een goede leeromgeving en het aansturen van de klant. Het doel is dat hij zelf beslissingen neemt en verder komt. Aan de ene kant stuur je, aan de andere kant moet je iemand het zelf laten doen. Het is leiden en laten leiden, net als in een dans." Manou volgde de Post Bachelor Coaching voor haar eigen ontwikkeling als professional.