HBO OP MAAT

Wil je je kennis en ervaring in jouw vakgebied uitbreiden en versterken met een HBO-opleiding? Of wil je je laten omscholen naar een paramedisch beroep en bijvoorbeeld logopedist, diëtist, fysiotherapeut of ergotherapeut worden? Dat kan bij Pro Education met al onze HBO Bacheloropleidingen via HBO OP MAAT. Daarbij stemmen we je leerroute volledig af op jouw achtergrond en werk- en leerervaring. Op basis van eerder behaalde certificaten en diploma’s en met wat je al weet en beheerst, kun je modules uit de opleiding laten valideren. Zo hoef je dat wat je al kent, kunt en doet niet meer te leren en kun je de opleiding mogelijk sneller en met minder studiebelasting volgen.
 

Hoe werkt het?

Met behaalde erkenningen en met wat je al weet en beheerst, kun je met HBO OP MAAT in een flexibele leerroute je getuigschrift behalen. Deze route is persoonlijk en verschilt dus per student.

Tijdens de toelatingsprocedure beantwoord je een aantal gerichte vragen om te bepalen of je in aanmerking kunt komen voor HBO OP MAAT. Hiervoor heb je een passende werkplek nodig en moet je relevante werkervaring hebben in het vakgebied van je opleiding.

Wanneer uit de toelatingsprocedure blijkt dat je in aanmerking kunt komen voor HBO OP MAAT, krijg je toegang tot een online leeromgeving die gericht is op HBO OP MAAT voor jouw opleiding. Een vakinhoudelijke studiecoach bespreekt met jou welke mogelijkheden er zijn.
 

Wat zijn jouw mogelijkheden?

Met de flexibele leerroute kun je per module bepalen hoe je deze wilt aantonen. De mogelijkheden hierin zijn afhankelijk van wat je al kunt, kent en doet in de praktijk en jouw eigen wensen:

  • Je beschikt voor een of meerdere modules al over kennis en ervaringen: leerprestaties uit het verleden door het volgen van een opleiding, door trainingen of cursussen of door ervaring die je al in de beroepspraktijk hebt opgedaan. Je kunt deze kennis en ervaring vooraf laten waarderen door validatie van modules. Onder de tussenkop ‘Valideren’ lees je hier meer over.
  • Je hebt nog geen kennis en ervaring over de module. Je kiest dan voor het volgen van onderwijs (modules in de vorm van klassikale lessen, e-learning en/of virtual classroom) en toont jouw kennis en kunde van de module-inhoud aan door het succesvol afleggen van een examen. De docent begeleidt je tijdens het volgen van onderwijs en de voorbereiding op het examen. Bij de tussenkop ‘Volgen van onderwijs’ vertellen we je meer over deze mogelijkheid.
 

Valideren

Valideren is het leerwegonafhankelijk waarderen van (leer)prestaties van een student. Deze (leer)prestaties kunnen formeel, non-formeel en informeel verworven zijn. Je hebt relevante ervaringen in de praktijk die aansluiten bij een of meerdere modules. Ook kan het zijn dat je beschikt over formele bewijzen (opleidingen/diploma’s) die niet zijn meegenomen in de toekenning van vrijstellingen, bijvoorbeeld omdat deze onvoldoende aansloten op de gestelde eisen. Ook trainingen of cursussen die je hebt gedaan, vallen hieronder. Met andere woorden: je beschikt bij een of meerdere modules al over kennis en ervaringen. Met de flexibele leerroute is het mogelijk jouw leerprestaties uit het verleden – door formeel, non-formeel en informeel leren – te gebruiken voor validatie van modules. Een groot voordeel van valideren is dat je wat je al kent, kunt en doet niet meer opnieuw hoeft te leren! Samen met jou stellen we een leerroute op maat op.
 

Volgen van onderwijs

Pro Education biedt het onderwijs in modules aan. Afhankelijk van de opleiding kan je een aantal hiervan in virtual classroom volgen. Ook hier kijken we naar de opties die Pro Education kan bieden en naar de wensen van de student. Je volgt de lessen met medestudenten die dezelfde leerwens hebben voor deze specifieke module. Dit maakt het mogelijk om interessante discussies te voeren en van elkaar te leren. Bij het volgen van onderwijs neem je deel aan een digitaal of mondeling examen of maak je een moduleopdracht. De vorm van het examen is bij iedere module vastgesteld. Bij het succesvol afronden van het examen heb je de module aangetoond.

Persoonlijke begeleiding, van start tot getuigschrift

Gedurende de opleiding word je persoonlijk begeleid door onder andere je studieadviseur. Met hulp van je studieadviseur maak je de keuzes die het beste bij jou passen. Misschien wil je, bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden, je studietempo af en toe juist verlagen. Bij HBO OP MAAT kun je je tempo altijd aanpassen.
 

Toepasbaar op al onze HBO Bacheloropleidingen

HBO OP MAAT kan toegepast worden op al onze HBO Bacheloropleidingen.
Bij Pro Education kun je uit de volgende opleidingen kiezen voor HBO OP MAAT:

 
Bij de volgende opleidingen kun je kiezen voor het programma HBO OP MAAT van onze partner NCOI:   

Meer weten over de mogelijkheden van HBO OP MAAT?

Heb je nog vragen over hoe jij HBO OP MAAT kunt inzetten voor jouw opleiding en welke voordelen het jou kan opleveren? Onze opleidingsadviseurs sparren graag met jou over de mogelijkheden. Je kunt hen bereiken via 020 – 7 303 721 of onze contactpagina.