Dry needling, wel of niet toepassen binnen een behandeling?

Thema's

Thema's

Dry needling, wel of niet toepassen binnen een behandeling?

Sinds 2007 wordt dry needling binnen een fysiotherapeutische behandeling veelvuldig toegepast.

Oorspronkelijk werd een natte naald gebruikt om bepaalde pijnpunten aan te prikken in de spieren.

Toen men ontdekte dat een droge naald de ‘dry needle’ en niet zozeer de toegediende vloeistof van de naald voor een pijnstillend effect zorgde is er steeds meer onderzoek en uiteindelijk een behandeling ontwikkeld. Met de droge naald wordt het triggerpoint, een pijnlijke plek in de spier, aangeprikt en heeft men ontdekt dat dit een pijnstillend, spierontspannend en spierverlengend effect geeft. Zowel bij deze diepe intramusculaire behandeling als ook een oppervlakkige behandeling in de huid zijn deze effecten vanuit de neurofysiologie te verklaren.

Maar wanneer pas je als fysiotherapeut deze behandeling toe?

Onlangs kwam er een patiënt bij me onder behandeling die al langer bestaande bil- en beenklachten langs de laterale zijde van het boven- en onderbeen had. De klachten waren door een fysiotherapeut behandeld en waren wel verbeterd maar de stijfheid in de bil en heup en ook de uitstraling in het been tot aan de enkel bleef bestaan. Bij onderzoek vond ik een beperkte heupmobiliteit passend bij een verkorte m.piriformis en de m. gluteus minimus. Tevens paste het pijnpatroon bij de pijn veroorzaakt door de m.gluteus minimus. De pijnklachten traden vooral op met wandelen, op de aangedane zijde liggen en staan op 1 been.

Omdat zij al eerder fysiotherapie had gehad bestaande uit oefentherapie, mobiliserend en stabiliserend en ook andere vormen van therapie zoals manuele therapie en taping besloot ik nu in tweede instantie dry needling toe te passen. Dit in combinatie met rekoefeningen en spierversterkende oefeningen. Het resultaat van de behandeling was uiteindelijk het ontspannen en verlengen van de aangedane musculatuur, het herstel van de musculaire dysbalans en het verminderen van pijnklachten. Iets wat niet goed lukte met de oefeningen of een pijnlijke triggerpoint massage.

Maar wat zijn nu de voor- en nadelen van deze behandeling?

De voordelen zijn vaak een therapie dat weinig arbeidsintensief is en een snel resultaat geeft.

Een nadeel kan toch zijn het recidiveren van de klachten omdat de oorzaak van de klachten niet wordt weggenomen doordat men niet naar de gehele bewegingsketen kijkt en de therapie vaak niet geïntegreerd wordt in de totale behandeling. En een ander nadeel is heel simpel omdat het een bijzondere handeling betreft die de huid doorboort en schade hoe klein ook aan het lichaam geeft. Tevens zitten aan elke invasieve behandeling, dus ook met dry needling risico’s. Een goed onderzoek naar de oorzaak van de klachten is dus van groot belang.

Gaan we dan nu allemaal aan de slag van naalden? Natuurlijk niet, ook al lijkt er een tendens dat steeds meer collega’s deze therapie gebruiken. Ga uit van de basis en schakel indien nodig de expertise in van een collega. Tenslotte wordt er een groot beroep gedaan op je anatomische kennis, expertise en ervaring en wil ook niet iedereen aan de slag met naalden.

Jacqueline Maas – fysiotherapeut & manueel therapeut

Jacqueline studeerde fysiotherapie aan de Hogeschool Rotterdam en manuele therapie Maitland-concept in Roermond. Door haar brede interesse verdiepte ze zich ook in voeding en viscerale therapie. Ze is werkzaam in haar eigen praktijk voor geïntegreerde manuele therapie in Capelle aan de IJssel en heeft veel ervaring in het behandelen van klachten van baby’s, kinderen en volwassenen met uiteenlopen de klachten van het bewegingsapparaat. Haar specialismen zijn hoofdpijn-, voet- en rugklachten.

Thema's

Thema's