Spoedklachten bij de fysiotherapeut, bestaan die wel?

Thema's

Thema's

Spoedklachten bij de fysiotherapeut, bestaan die wel?

Een spoedklacht? Collega’s die in de fysiotherapeutische eerstelijnspraktijk werken krijgen regelmatig de vraag: “Kan ik vandaag nog een afspraak maken, ik heb veel klachten en wil zo snel mogelijk geholpen worden, het is spoed!” Of: “Ik ben door mijn rug gegaan en kun je met spoed zien om mijn rug los te maken?”

Helaas gebeurt het dan regelmatig dat de agenda vol staat en de therapeut zich in allerlei bochten gaat wringen om tijd vrij te maken voor deze hulpvraag. Zoals zo vaak in de zorg wordt er een beroep gedaan op het hulpverlenershart om mensen snel te helpen. Vooral de patiënt die bekend is met de praktijk, de therapeut kent en al vaker is geweest, weet de weg snel te vinden. Mede dankzij de directe toegang fysiotherapie (dus zonder noodzaak tot verwijzing) is de weg laagdrempelig geworden. Ook het economisch belang speelt een rol bij deze beslissingen van de therapeut – en de angst om zijn patiënt te verliezen. De klant is tenslotte koning. De vraag naar een spoedafspraak wordt dan beantwoord met: “Kom maar, dan behandel ik je even tussendoor!”

Bestaat een spoedklacht wel in de praktijk?

 We weten bijvoorbeeld dat een afwachtend beleid zoals bij rug- en nekklachten snel een verbetering geeft van de klachten als het stijfheid en lokale pijn betreft. Het gaat dan om een patiënt die afgelopen weekend in de tuin heeft geklust en maandag de trap niet meer op of af kan, of de voetballer die op zondagmiddag door zijn enkel gaat en maandag aan de telefoon direct een afspraak wil.

Waar stel je je prioriteit en wie wil je nog diezelfde dag zien?

In het geval van de acute rug- of nekklachten is een afwachtend beleid zeker de eerste 48 uur heel normaal. Bij hevige pijn is eventueel andere medicatie dan paracetamol via de huisarts een optie.  Een geruststellend telefoongesprek met de eerste tips kan soms al voldoende zijn. Bij klachten met vermoeden van radiculaire prikkeling en neurologische symptomen is het raadzaam de patiënt diezelfde dag nog te zien. Door de fysiotherapeut of de huisarts. Dit geldt ook voor sportletsels of andere letsels waarbij er sprake is van functieverlies en bij acute klachten na een ongeval of operatie. Een eerste inventarisatie van de klachten is dan belangrijk, maar in alle andere gevallen is een afspraak binnen 5 dagen meestal te verantwoorden.

Wie bepaalt eigenlijk wat spoed is?

Over het algemeen bepaalt de verwijzend (huis-)arts of de fysiotherapeut en niet de patiënt wat een spoedgeval is. Binnen het intercollegiale overleg is het goed om daar duidelijke afspraken over te maken en de patiënt over deze afspraken te informeren. Uiteindelijk bepaalt de zorgverlener en niet de patiënt wat een spoedklacht is.

Benieuwd naar hoe je omgaat met ethische dilemma’s uit de dagelijkse praktijk? Of misschien wil je juist cliënten helpen hun psychologische flexibiliteit en veerkracht te vergroten – kijk dan ook even bij de volgende cursussen (met accreditatie voor fysiotherapeuten én andere professionals in de zorg:

Jacqueline Maas – fysiotherapeut & manueel therapeut

Jacqueline studeerde fysiotherapie aan de Hogeschool Rotterdam en manuele therapie Maitland-concept in Roermond. Door haar brede interesse verdiepte ze zich ook in voeding en viscerale therapie. Ze is werkzaam in haar eigen praktijk voor geïntegreerde manuele therapie in Capelle aan de IJssel en heeft veel ervaring in het behandelen van klachten van baby’s, kinderen en volwassenen met uiteenlopen de klachten van het bewegingsapparaat. Haar specialismen zijn hoofdpijn-, voet- en rugklachten.

Thema's

Thema's