Waarom fysiotherapeuten een cursus hartrevalidatie zouden moeten volgen

Thema's

Thema's

Waarom fysiotherapeuten een cursus hartrevalidatie zouden moeten volgen

Door: Yurrian Bikker

Hart- en vaatziekten zijn een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Elk jaar krijgen meer dan 100.000 mensen een hartinfarct, een hartstilstand of een andere hartaandoening. Deze patiënten hebben vaak een lange en complexe weg naar herstel, waarbij fysiotherapie een cruciale rol speelt. Fysiotherapeuten kunnen patiënten met hart- en vaatziekten begeleiden bij het verbeteren en onderhouden van het cardiorespiratoire systeem, het verminderen van risicofactoren, het verhogen van de kwaliteit van leven en het voorkomen van complicaties en recidieven. Maar hoe doe je dat op een effectieve en verantwoorde manier? 
 

Het belang van leefstijlaanpassing met hartrevalidatie

Een belangrijk doel van hartrevalidatie is om patiënten te helpen om hun leefstijl aan te passen, zodat ze hun risico op verdere hartproblemen kunnen verlagen. Dit is vooral relevant voor patiënten die kampen met comorbiditeit, oftewel het hebben van meerdere chronische aandoeningen naast hun hartaandoening, zoals diabetes, hoge bloeddruk, obesitas of artrose. Deze aandoeningen kunnen de hartfunctie verder verslechteren en complicaties veroorzaken. Eerstelijns fysiotherapeuten komen hart- en vaatziekten regelmatig tegen als comorbiditeit. 
 

Betrekken van patiënten bij hun revalidatieplan

Om patiënten met comorbiditeit te ondersteunen bij het verbeteren van hun leefstijl, is het belangrijk om hen te betrekken bij het opstellen van hun eigen revalidatieplan. Dit betekent dat de fysiotherapeut samen met de patiënt de doelen, activiteiten en evaluatiemomenten bepaalt, rekening houdend met de wensen, behoeften en mogelijkheden van de patiënt. Door de patiënt eigen regie te geven over zijn of haar revalidatieproces, kan de fysiotherapeut de motivatie, het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de patiënt vergroten. 
 

Cursus Hartrevalidatie 

Om fysiotherapeuten te helpen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en richtlijnen op het gebied van hartrevalidatie heeft Pro Education een cursus Hartrevalidatie ontwikkeld. De cursus richt zich op fase 1 en 2 van de hartrevalidatie. De cursus is zowel geschikt voor eerstelijns als tweedelijns fysiotherapeuten, werkzaam in een ziekenhuis of revalidatiecentrum waar hartpatiënten worden begeleid in een multidisciplinair hartrevalidatieprogramma, onder eindverantwoordelijkheid van een cardioloog van het centrum. 
 

Wat leer je tijdens de cursus?

De cursus Hartrevalidatie bestaat uit twee dagen. Aan bod komen onderwerpen als pathofysiologie en klinische presentatie van de verschillende hartaandoeningen, de diagnostiek en het therapeutisch proces van de fysiotherapeutische interventies, en de organisatie en positionering van de hartrevalidatie binnen Nederland. De opleiding is gebaseerd op de huidige evidentie en de geldende richtlijnen, en maakt gebruik van interactieve werkvormen. 
 

Kennis gelijk toepassen in de praktijk 

Na afloop van de cursus kan je, op basis van de huidige evidentie, de stappen van het methodisch handelen als fysiotherapeut binnen de multidisciplinaire hartrevalidatie benoemen en kan je zowel tijdens het diagnostisch als het therapeutisch procesgerichte en verantwoorde keuzes maken voor wat betreft de fysiotherapeutische interventies voor de patiënt met een hartaandoening. 

 
 
Als je meer wil weten over comorbiditeiten bij chronische aandoeningen, dan kan je hier verder lezen. Ben je al overtuigd? Schrijf je in voor de geaccrediteerde cursus Hartrevalidatie of een andere cursus voor fysiotherapeuten: 

Thema's

Thema's