Thema's

Thema's

Wat is het Kwaliteitshuis Fysiotherapie - en andere vragen

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is het kwaliteitsregister voor de fysiotherapie beroepsgroep en bestaat uit 2 registers: het Individuele Register Fysiotherapie en het Praktijkregister Fysiotherapie (Basisregister en Label Keurmerk). Het is ontstaan door het samengaan van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en KRF NL: het kwaliteitsregister van het KNGF. We geven hieronder een antwoord op de vragen die wij het meeste krijgen vanuit de beroepsgroep fysiotherapie. De bron voor de antwoorden op deze vragen is het Kwaliteitshuis Fysiotherapie
 

Kan ik zowel in het Praktijkregister Fysiotherapie als in het Individueel Register Fysiotherapie staan?

Nee, het Individueel Register Fysiotherapie is voor individuele fysiotherapeuten, terwijl het Praktijkregister Fysiotherapie voor praktijken is. 
 

Wat gebeurt er met de huidige registers SKF en KRF NL?

Huidige deelnemers aan het individueel register van SKF worden onderdeel van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Bij vervallen van de registratietermijn gaan ze automatisch over naar het Individueel Register van het Kwaliteitshuis. 
 

Ik ga me aansluiten bij SKF, maar wil ook in het kwaliteitsregister van het KNGF blijven staan. Kan dat?

Praktijken die zich registreren voor het label Keurmerk hoeven niet meer in te schrijven bij SKF. De keuze voor het Individueel Register Fysiotherapie hangt af van de praktijk. 
 

Wat is het beleid voor fysiotherapeuten die nu in twee registers vermeld staan, zoals KRF NL en Keurmerk?

Fysiotherapeuten kunnen één individuele registratie kiezen en hoeven niet dubbel geregistreerd te zijn. Punten kunnen niet worden overgezet naar een andere registratie. 
 

Ik ben ingeschreven in zowel KRF NL als in het Keurmerk als individuele deelnemer. Moet ik iets veranderen?

Nee, je hoeft niets te veranderen, maar je kunt één van beide registraties opzeggen. De keuze hangt af van welke individuele registratie je wilt behouden. 
 

Wat zijn de consequenties als ik overstap van de KRF NL-regeling naar de SKF-regeling?

Als je overstapt naar de SKF-regeling start je nieuwe registratieperiode van vijf jaar zonder behoud van punten van de vorige registratie. 
 

Kan ik mijn KRF NL registratie opzeggen?

Ja, je kunt je registratie voor 30 november van het lopende kalenderjaar opzeggen via PE-online of door te mailen naar Register Kwaliteitshuis Fysiotherapie. 
 

Veranderen de voorwaarden van de registers, zoals peer review en intervisie?

Voor het Keurmerk blijven de voorwaarden tot 2023 onveranderd. In het nieuwe Individueel Register Fysiotherapie is peer review niet verplicht. 
 

Hoe zit het met nieuwe registraties?

Zolang het nieuwe Individueel Register Fysiotherapie niet open is, kun je je inschrijven voor de regelingen KRF NL of SKF. De keuze heeft geen invloed op de registratie van de praktijk. 
 

Wat is het verschil tussen registratie in KRF NL en KNGF-lidmaatschap?

Registratie in KRF NL betreft het kwaliteitsregister, terwijl het KNGF-lidmaatschap de beroepsvereniging betreft. Beide beheer je apart, respectievelijk via PE-online en MijnKNGF. 


We hopen dat dit je verder heeft geholpen met de vragen die je had over Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Als je accreditatiepunten wil verkrijgen door middel van scholingsactiviteiten kan je bij de nascholingscursussen van Pro Education terecht: 

Thema's

Thema's