Een nieuw jaar, nieuwe ontwikkelingen

Thema's

Thema's

Een nieuw jaar, nieuwe ontwikkelingen

Allereerst begin ik met het geven van de beste wensen voor het nieuwe jaar. Wat is het toch altijd bijzonder als er weer een nieuw jaar begint. Vol goede moed, met mooie voornemens en vooruitblikken begin ik het nieuwe jaar. Wat zijn jouw wensen voor 2024?
 

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

Binnen de logopedie is er vanaf dit jaar een belangrijke ontwikkeling. Er is voortaan voor logopedie geen verwijzing van huisarts of medici meer nodig om naar logopedie te komen. Dit wordt ook wel Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) genoemd en houdt in dat een logopedist zonder tussenkomst van een arts kan worden geconsulteerd. Een verwijsbrief is niet meer nodig. Als een cliënt bij de logopedist komt, wordt de cliënt gescreend. Tijdens deze screening toetst de logopedist of de hulpvraag van de cliënt behoort tot het vakgebied van de logopedie. De hulpvraag van de cliënt is leidend.
 

Toegankelijk voor iedereen

Sinds 1 augustus 2011 is de logopedie al Direct Toegankelijk voor cliënten. Echter werd er door verschillende zorgverzekeraars nog altijd om een verwijzing gevraagd. Vanaf dit jaar is dat dus niet meer nodig en kan iedereen meteen naar logopedie komen als de logopedist een contract heeft met de zorgverzekeraar. Hierdoor wordt ons mooie beroep toegankelijk voor iedereen.
 

Samenwerking met andere (para)medici

De directe toegankelijkheid zorgt er ook voor dat samenwerking met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en overige (para)medici efficiënter gaat. Zo kunnen we de cliënt helpen om de hulpvraag te beantwoorden, zonder daarvoor steeds naar de huisarts terug te verwijzen. Laten we wel vooropstellen dat het contact met de huisarts nog steeds groot is en dat er bij twijfel of onvoldoende vooruitgang altijd gekeken wordt of alleen logopedie toereikend genoeg is, of dat er meer hulp nodig is. Focus op rode vlaggen H2 DTL brengt voor mij als therapeut ook een grote verantwoordelijkheid en nog meer focus op zogenoemde rode vlaggen, zodat ik goed in de gaten blijf houden of de klachten logopedisch zijn of dat er toch meer aan de hand is. Ik heb een grote verantwoordelijkheid om mijn behandeling zo efficiënt te houden en de hulpvraag te beantwoorden.
 

Vooruitblik op 2024 en toekomstige ontwikkelingen

Wat zal 2024 gaan brengen? Zal door de DTL een grotere toestroom naar logopedie komen en de wachtlijsten groter worden? Zal er al meer gebeuren in de wereld van kunstmatig intelligentie (AI) en zal een deel van de techniek ons werk beïnvloeden, dan wel stimuleren? Zal de administratieve werkdruk afnemen of juist vergroten?

Wat er precies gaat gebeuren weet ik niet, en dat is maar goed ook. Een beetje spanning voor wat komen gaat is soms ook wel goed. Ik zal in ieder geval mezelf in 2024 op persoonlijk vlak en op professioneel gebied blijven ontwikkelen. Belangrijk voor mij als logopedist is het beantwoorden van de persoonlijke hulpvraag van de cliënt. Om zo de communicatieve redzaamheid en kwaliteit van leven te vergroten. Want, dat is toch het belangrijkste?

Anouk Demos – stemlogopedist & zangcoach

Anouk studeerde aan het conservatorium van Rotterdam (musical) en is naast haar werk als logopedist werkzaam als dirigent en zangcoach bij haar eigen zangschool. Omdat Anouk zelf zangeres is, kan zij haar ervaringen delen en veel voorbeelden uit de praktijk geven. Ze beschikt over de ervaring om logopedisten de juiste technieken aan te reiken om efficiënter te werken aan logopedische hulpvragen rondom de zangstem.

Thema's

Thema's