Gedragsverandering of gedragsgewoonte?

Thema's

Thema's

Gedragsverandering of gedragsgewoonte?

Gedragsverandering betekent dat je iets anders gaat doen. Dat kan eenmalig gedrag zijn, regelmatig gedrag of gewoontegedrag. Als je het zo bekijkt, verander je jouw gedrag regelmatig en meestal zonder dat er een training voor nodig is. In de praktijk zie ik echter veel cliënten waarbij gedragsverandering een noodzaak is, om zo de hulpvraag te kunnen beantwoorden. Echter is deze verandering niet altijd gemakkelijk om te bereiken. Als paramedicus heb ik niet alleen te maken met de hulpvraag van de cliënt, maar kijk ik naar het totaal, naar de gehele omgeving. Welke invloed heeft de thuissituatie op het gedrag van mijn cliënt?  

In de praktijk gebruik ik het ASE-model om te laten zien hoe gedragsverandering plaatsvindt. Dit model stelt dat als je een intentie hebt om bepaald gedrag te vertonen, dit leidt tot het daadwerkelijk uitvoeren van dat gedrag. De omgeving heeft invloed op de attitude en daarmee de intentie van een persoon. De sociale invloed van buitenaf en de mate waarin je overtuigd bent van je eigen effectiviteit zijn eveneens bepalend voor de motivatie voor gedragsverandering. Het is dus zeer belangrijk om deze factoren mee te nemen in de diagnose en behandeling.

Deze week (6 maart) is het 'Europese Dag van de Logopedie. Deze dag staat in het teken van taalontwikkelingsstoornissen en de invloed op het lezen en schrijven. De dag van de Logopedie is opgericht om aandacht te vragen voor spraakontwikkeling voor peuters tot 4 jaar. Deze dag wordt in heel Europa aangegrepen om allerlei campagnes te starten om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Volgens statistieken vertoont ongeveer 1 op de 20 kinderen symptomen van een taalstoornis. 

Ook past gedragsverandering binnen deze dag. Het stimuleren van ouders om naar de bibliotheek te gaan en elke avond een verhaaltje voor het slapen gaan voor te lezen stimuleert de taalontwikkeling enorm. Voorlezen is niet alleen ontzettend gezellig en leuk, maar speelt ook een belangrijke rol in de taalontwikkeling van een kind. Voorlezen heeft tal van positieve effecten op zowel de emotionele, cognitieve als sociale ontwikkeling van een kind. Hoe vroeger en regelmatiger kinderen worden voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn. De rol van ouders speelt dus een doorslaggevende rol. Voorlezen vergroot de woordenschat, stimuleert de fantasie en het inlevingsvermogen. Door met het kind te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan. 

Voor sommigen is het voorlezen een gedragsgewoonte, voor de ander een hele verandering. Als logopedist is het mijn doel om kinderen en ouders te enthousiasmeren over het voorlezen, zodat de wereld van het kind taalrijker wordt.

Anouk Demos – stemlogopedist & zangcoach

Anouk studeerde aan het conservatorium van Rotterdam (musical) en is naast haar werk als logopedist werkzaam als dirigent en zangcoach bij haar eigen zangschool. Omdat Anouk zelf zangeres is, kan zij haar ervaringen delen en veel voorbeelden uit de praktijk geven. Ze beschikt over de ervaring om logopedisten de juiste technieken aan te reiken om efficiënter te werken aan logopedische hulpvragen rondom de zangstem.

Thema's

Thema's