Logopedist; een adembenemend beroep!

Thema's

Thema's

Logopedist; een adembenemend beroep!

Wist u dat 1 op de 8 mensen die een COVID-19-besmetting hebben gehad, nu nog steeds langdurige klachten ervaart?
Wist u dat ik als logopedist een meerwaarde ben in de multidisciplinaire aanpak voor deze cliëntengroep?

Dagelijks zie ik in de praktijk cliënten die verschillende langdurige klachten hebben overgehouden aan een COVID-19-besmetting. Houden de klachten minimaal drie maanden aan, dan is er sprake van post-COVID. Er wordt zowel in Nederland als in het buitenland momenteel veel onderzoek gedaan naar post-COVID. Langzaam wordt er steeds meer bekend over dit virus en de gevolgen ervan. 

Klachten als vermoeidheid, concentratieproblemen, kortademigheid, hoofdpijn, slaapproblemen, spierpijn, duizeligheid, somberheid en stemproblemen zijn veelgenoemde klachten in de praktijk. De klachten kunnen invloed hebben op het functioneren in het dagelijks leven en de kwaliteit van leven. Vaak worden deze klachten door de omgeving niet (h)erkend. De klachten zijn terug te voeren op een fors ontregeld reguleringssysteem. Het systeem heeft een flinke klap gekregen door het COVID-19-virus en stuurt de organen en de systemen in het lichaam niet meer goed aan. Dit zorgt ervoor dat het herstel traag verloopt.

Het eigen immuunsysteem bepaalt hoe erg je reageert op het virus en hoe je herstelt. Hierdoor reageert iedereen anders en verschilt de ernst van de klachten bij ieder individu. Wat we nu weten is dat het adempatroon helemaal ontregeld is, waardoor al deze klachten kunnen ontstaan. Het reguleren van de adem, en vooral het stimuleren van de neusadem, is van groot belang bij het herstellen van post-COVID. 

Waarom dan de neusadem? Mondademen geeft toch ook zuurstof? Ademen door de neus heeft veel invloed op je gezondheid. De lucht wordt gefilterd, bevochtigd en verwarmd. Hierdoor heb je minder kans op ziektes door bacteriën en virussen die je inademt. Ademen door de neus helpt de luchtstroom te vertragen. Dit is belangrijk om de adem te reguleren.

Als logopedist geef ik inzicht in het eigen adempatroon. Met behulp van verschillende oefeningen leert de cliënt de adem te reguleren. Logopedie helpt bij het leren en toepassen van een efficiënte ademtechniek. Ik werk aan adembewustzijnsvergroting, dit geeft inzicht en daardoor meer zelfregulatie. De ademfrequentie en het ademvolume worden beïnvloed en het ademen vergemakkelijkt. Hierdoor houden post-COVID-cliënten meer energie over en vermindert de vermoeidheid. 

Als logopedist werk ik vanuit verschillende therapieconcepten om de hulpvraag van een cliënt aan te pakken. Ademtherapie werkt niet alleen bij post-COVID-klachten, maar ook bij hulpvragen rondom hyperventilatie, disfunctioneel ademen, snurken, astma en COPD. Wellicht kan de logopedist ook jouw patiënt helpen! Logopedist; een adembenemend beroep!

Anouk Demos – stemlogopedist & zangcoach

Anouk studeerde aan het conservatorium van Rotterdam (musical) en is naast haar werk als logopedist werkzaam als dirigent en zangcoach bij haar eigen zangschool. Omdat Anouk zelf zangeres is, kan zij haar ervaringen delen en veel voorbeelden uit de praktijk geven. Ze beschikt over de ervaring om logopedisten de juiste technieken aan te reiken om efficiënter te werken aan logopedische hulpvragen rondom de zangstem.

Thema's

Thema's