Rijmen doe je bij logopedie!

Thema's

Thema's

Rijmen doe je bij logopedie!

Terwijl de wind door de bomen waait en het heerlijk avondje is gekomen ben ik aan het denken waar mijn blog deze keer over zal gaan.

Ik ben eigenlijk een beetje inspiratieloos, omdat ik nog met m'n hoofd bij de cadeautjes en rijmpjes zit.

Ja dat brengt mij eigenlijk wel op een mooie vergelijking. Sinterklaas en logopedie. Wat heeft dat met elkaar te maken?

Je zou kunnen denken aan meertaligheid, want Sint komt natuurlijk uit Spanje, of je denkt aan het spreken met een warme volle stem net als Sinterklaas of wat denk je van rijmen? Ja rijmen!

Rijmen is een belangrijke insteek voor het leren lezen. Rijmen betekent dat delen van woorden of zinnen hetzelfde klinken. Dit kan aan het begin, in het midden of aan het eind van een woord. Neem beginrijm. Dit is herhaling van medeklinkers of klinkers in woorden die achter elkaar staan of dicht bij elkaar staan, zoals Leentje leerde Lotje lopen langs de lange lindelaan. Deze uiting wordt binnen de logopedie vaak gebruikt voor pittige articulatie. Het zo pittig en snel mogelijk uitspreken van zinnen om de spraak meer verstaanbaar te krijgen. Je kunt ook in het midden van het woord rijmen dit wordt halfrijm genoemd of klinkerrijm. Rijmen aan het eind van woorden is wellicht het meest bekend. Dat noem je volrijm. Voorbeelden van volrijm zijn: tak, zak, bak, lak.

Rijmen valt onder de auditieve vaardigheden. Net zoals het horen van de eerste, middelste of laatste klank in een woord, het hakken (auditieve analyse) en plakken (auditieve synthese) van korte woorden en verschillen horen tussen klanken en woorden (auditieve discriminatie). Voordat kinderen naar groep 3 gaan, moeten zij deze auditieve vaardigheden voldoende beheersen. Als de voorwaarden voldoende zijn ontwikkeld kan een kind leren lezen en spellen.

Bij sommige kinderen komt dit echter niet voldoende op gang en zijn de auditieve vaardigheden nog moeilijk. Doordat de ze vaardigheden onvoldoende ontwikkeld zijn, kan het lezen en de spelling niet goed genoeg op gang komen. Hier biedt de logopedist extra hulp en begeleiding. Tijdens de therapie wordt er aan de klanktekenkoppeling gewerkt (welke klank hoort bij welk teken) en aan de ontwikkeling van de auditieve vaardigheden. Deze kinderen hebben vaak ook problemen in de spraak- en taalontwikkeling. Zoals moeite hebben met het vervoegen van woorden of een onduidelijke uitspraak. Als er sprake is van auditieve problemen wordt het kind meestal in overleg met de leerkracht of intern begeleider aangemeld voor logopedie. Afstemming tussen school en de logopedist is bij deze problematiek erg belangrijk.

Dus Sinterklaas en pieterbaas Misschien wisten jullie het nie, maar ook voor rijmen kunt u terecht bij logopedie! Zorg dat u geen enkel rijmpje meer mist. En kom oefenen bij de logopedist.

Anouk Demos – stemlogopedist & zangcoach

Anouk studeerde aan het conservatorium van Rotterdam (musical) en is naast haar werk als logopedist werkzaam als dirigent en zangcoach bij haar eigen zangschool. Omdat Anouk zelf zangeres is, kan zij haar ervaringen delen en veel voorbeelden uit de praktijk geven. Ze beschikt over de ervaring om logopedisten de juiste technieken aan te reiken om efficiënter te werken aan logopedische hulpvragen rondom de zangstem.

Thema's

Thema's