Aantal zorgbehoevende ouderen stijgt sneller dan aantal mantelzorgers

Thema's

Thema's

Aantal zorgbehoevende ouderen stijgt sneller dan aantal mantelzorgers

Druk op de professionele zorg zal ook steeds groter worden

In de toekomst zullen er steeds minder mantelzorgers zijn voor steeds meer ouderen die mantelzorg nodig hebben. Het aantal mantelzorgers per zelfstandig wonende 75-plusser zal volgens de ramingen afnemen van bijna 5 in 2018 naar 3 in 2040. De mantelzorger zelf is ook steeds vaker een 75-plusser.
 
Dat concluderen het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de ‘Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040’ die onlangs werd gepubliceerd. Het gaat hier om het landelijk gemiddelde. In de stedelijke gebieden en de provincie Flevoland is de situatie gunstiger dan in regio’s aan de rand van Nederland.
 

Meer 75-plus mantelzorgers

Mantelzorgers worden zelf ook steeds ouder. In 2018 is ongeveer 50% van de mantelzorgers tussen de 50 en 75 jaar oud. Het aantal 75-plussers dat mantelzorg geeft, zal relatief sterk toenemen. Oudere mantelzorgers geven vaak veel uren zorg. Behalve dat een groter deel van de mantelzorg bij 75-plussers komt te liggen, brengt dit ook een hoge urenbelasting met zich mee. De onderzoekers schrijven in het rapport dat een steeds groter deel van de zorg voor ouderen geboden zal worden door ouderen die mogelijk zelf ook ondersteuning nodig hebben.
 

Grotere druk op professionele zorg

Volgens het Ministerie van Volksgezondheid zal het tekort aan werknemers in de professionele zorg ook verder oplopen. Vanwege bezuinigen tijdens de vorige kabinetsperioden werden in de ouderenzorg al tienduizenden mensen ontslagen en ontstonden hierdoor al grote personeelstekorten. Die tekorten lopen nog verder op tot 80.000 werknemers in 2022.

Thema's

Thema's