“Grote verschillen tussen Nederland en Spanje”

Thema's

Thema's

“Grote verschillen tussen Nederland en Spanje”

“Als het gaat om de plek van de ouderen in de samenleving zie ik grote verschillen tussen Nederland en Spanje. Hier zijn de ouderen meestal heel zelfstandig en in Spanje komt het vaak voor dat ze beslissingen en verantwoordelijkheden aan de kinderen of anderen overlaten. In het algemeen zijn ouderen in Nederland ook veel langer actief in de maatschappij en zelfredzamer.”
 
Aan het woord is José Mellado Gutierrez. Bij Woonzorgcentra Haaglanden vervulde hij de functie van specialist ouderengeneeskunde. Hij ziet duidelijke verschillen tussen zijn geboorteland en Nederland als het gaat om de plek van de ouderen in de samenleving en de ouderenzorg. In Spanje studeerde hij af als klinisch geriater. Vijf jaar geleden ging hij vanuit die erkende registratie in Nederland aan de slag als specialist ouderengeneeskunde (SO) bij Haaglanden.
 

Steeds meer samenwerking

“Ik vind het heel goed dat die zelfstandigheid bij ouderen gestimuleerd en bevorderd wordt”, aldus José. “Ondersteuning en begeleiding zijn daarbij wel belangrijk. Zoals thuiszorg en meer specifieke hulp van de gemeente. Als een oudere langer zelfstandig thuis blijft wonen komt vroeg of laat ook de arts in beeld. Bijvoorbeeld door het ontstaan van fysieke problemen of psychosociale problemen.”
 
“Daarin zie je in de zorg wel een ontwikkeling”, vertelt José verder. “Er is steeds meer samenwerking tussen huisartsen, SO’s, thuiszorg en eerstelijns zorg. De specialist ouderengeneeskunde komt erbij als de zorg heel complex wordt en niet meer alleen door de huisarts kan worden verleend. Samenwerking is dus heel belangrijk. Deze is in ontwikkeling, maar is nog lang niet standaard.”
 

Psychische problemen

“Zorg kan vaak nog goed in de thuissituatie gebeuren. En als de hulpvraag complexer wordt kan de huisarts er een specialist ouderengeneeskunde bij roepen. Dat is vooral het geval als er psychische problemen ontstaan, zoals dementie. Je moet elke situatie nauwkeurig analyseren en evalueren en zolang het verantwoord is, is het beter om de zorg in de thuissituatie te leveren. In de meeste gevallen is het voor de oudere prettiger om thuis te blijven wonen als dat kan.”
 
“Maar het is wel voor iedereen anders”, nuanceert José. “Sommige patronen zie je wel terugkomen, maar elke situatie is toch anders. Daarin is ook de rol van de ergotherapeut heel belangrijk. Die kan heel goed adviseren als het gaat om de situatie in de woning. Soms is het eenvoudig, maar de situatie kan ook heel complex zijn. En dan komen ook andere disciplines in beeld voor een zo goed mogelijke behandeling en zorg.”
 

Extra uitdaging

José staat momenteel wel voor een extra uitdaging. “Ik werk nu 5 jaar bij Woonzorgcentra Haaglanden als SO, maar ik ben in Spanje opgeleid tot klinisch geriater. Dat was in principe geen enkel probleem, maar nu moet ik me, net als elke arts, herregistreren en dat kan niet zonder opleiding in Nederland”, legt hij uit. “Daarom ben ik begonnen met een kort traject opleiding voor specialist ouderengeneeskunde. Omdat ik intussen wel 5 jaar ervaring heb, kan ik de opleiding in 1 jaar doen.”
 
Hoewel José Mellado Gutierrez goed Nederlands spreekt, is de taal nog wel een extra uitdaging. “Ik kan me in het dagelijkse leven goed redden in het Nederlands, maar voor mijn opleiding moet ik ook klinisch redeneren en analyses maken. Daarbij is het soms lastig om me goed uit te drukken en dingen goed uit te leggen. Dat is voor mij wel een aandachtspunt. Maar tot nu toe gaat het goed”, besluit hij.

Thema's

Thema's