Het belang van valpreventie

Thema's

Thema's

Het belang van valpreventie

Geriatriefysiotherapeut Lotte Kunst over het belang van interdisciplinair werken bij valpreventie

De zorgkosten gerelateerd aan valincidenten stijgen. Dat is logisch, want er zijn steeds meer ouderen en we leven steeds langer. Valincidenten komen dan ook steeds vaker voor. Daarnaast zijn letsels heftiger, duurt revalidatie daardoor steeds langer en is meer zorg nodig als mensen weer naar huis gaan.
 

Valpreventie vindt nu vaak plaats als ouderen al gevallen zijn

Het is heel jammer dat zorgverzekeraars wel (beperkt) ergotherapie en fysiotherapie vergoeden bij secundaire en tertiaire preventie – dus om te voorkomen dat iemand nóg een keer valt na een eerder valincident – en niet voor primaire preventie. Maar als je iemand al van tevoren op zijn gedrag wijst en zo het eerste valincident voorkomt, zijn de kosten veel lager. Valpreventie vindt nu vaak plaats bij ouderen die al een keer gevallen zijn. Vaak zijn deze ouderen (beginnend) kwetsbaar, hebben ze te maken met multimorbiditeit en hierdoor zijn ze gebaat bij een multidisciplinaire of misschien zelfs wel interdisciplinaire aanpak.
 

De verschillen tussen multi- en interdisciplinair werken

Valincidenten zijn vaak multifactorieel, zeker bij kwetsbare ouderen. Bijvoorbeeld een combinatie van houdingsverval, sarcopenie (afname kracht en massa van de spieren), een lage bloeddruk en te snel opstaan als de deurbel gaat. Je kunt met deze situatie multidisciplinair, maar ook interdisciplinair aan de slag gaan.
 
Bij een multidisciplinaire benadering gaat de fysiotherapeut of de ergotherapeut hier met zijn eigen doelen mee aan de slag. Er wordt verteld aan de wijkverpleegkundige dat de fysio- of ergotherapeut betrokken is, maar er wordt geen echte verbinding gelegd tussen de verschillende disciplines. Er wordt geen poging gedaan om de interventies en de hulpvraag echt te integreren. Dit gebeurt met interdisciplinair werken wel. Er wordt samen met de cliënt een duidelijke hulpvraag geformuleerd en vervolgens wordt er een gezamenlijk plan gemaakt met gezamenlijke doelen. Er wordt dus voorbij de grenzen van de verschillende professies gekeken en gezamenlijk naar hetzelfde doel toegewerkt.
 

Meer lezen over interdisciplinair werken bij valpreventie?

In ons magazine Prohealth vertelt Lotte Kunst verder over het belang van valpreventie en de mogelijkheden om dit interdisciplinair te benaderen. Bekijk het magazine hier.

Thema's

Thema's