Nieuwe kwaliteitscriteria voor paramedici

Thema's

Thema's

Nieuwe kwaliteitscriteria voor paramedici

Op 1 juli 2020 zijn er niet alleen nieuwe kwaliteitscriteria geïntroduceerd voor diverse paramedische beroepen, maar ook worden bestaande criteria verduidelijkt en aangepast om de registratieprocedures te verbeteren. Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen: 
 

Basisvereisten blijven gelijk 

 • Paramedici dienen nog steeds minimaal 1600 cliënturen te registreren binnen een periode van vijf jaar, waarbij deze uren verspreid moeten zijn over minimaal 36 maanden. 

 • Er blijft een minimum van 160 punten voor deskundigheidsbevordering vereist. 

 • Beroepsgroepen kunnen aanvullende eisen stellen die vermeld staan in de beroepsspecifieke versie van de kwaliteitscriteria. 

 

Verschillen met 2015-2020

 1. Makkelijker

 • Het gebruik van een interactieve PDF vergemakkelijkt de registratieprocedure. 
 • Er wordt eenvoudiger taalgebruik gehanteerd om de criteria toegankelijker te maken. 
 • Een overzicht van activiteiten is opgenomen in het KP activiteitenoverzicht. 
 • Meer aansprekende voorbeelden worden gegeven om de criteria te verduidelijken. 
 • Het aantal benodigde documenten voor registratie is verminderd. 

 

2. Duidelijkere Kwaliteitscriteria

 • Voor het meten van klantervaringen en behandelresultaten wordt nu één activiteit vereist in plaats van twee. 
 • De ontwikkeling van richtlijnen, kwaliteitsinstrumenten, zorgproducten en innovaties vereist nu één activiteit in plaats van drie. 
 • De categorieën 'publiceren & presenteren' en 'boek schrijven' zijn samengevoegd tot de activiteit 'professioneel publiceren'. 
 • De categorieën 'publiceren & presenteren' en 'geven van scholing' zijn samengevoegd tot de activiteit 'professioneel presenteren'. 

 

3. Nieuwe Activiteit

Deelname aan kennisnetwerken wordt toegevoegd als een nieuwe activiteit om deelname aan professionele gemeenschappen te stimuleren. 
 

4. Digitaal Portfolio

Het digitaal portfolio wordt gebruiksvriendelijker gemaakt en biedt meer gebruiksgemak voor registratie en het bijhouden van activiteiten. 
 

5. Meer Punten

 • Het aantal punten voor stagebegeleiding wordt verdubbeld om de rol van mentoren te erkennen. 
 • Het aantal punten voor het ontwikkelen van scholing wordt verdubbeld om de bijdrage aan professionele ontwikkeling te belonen. 
 • Deelname aan een 'journal club' wordt beloond met meer punten om het belang van kritische reflectie te benadrukken. 
 • Het maximum aantal punten voor het 'profileren van de beroepsgroep' wordt verhoogd om actieve betrokkenheid bij de promotie van het beroep te stimuleren. 
 

Waarom nieuwe criteria?

Met deze wijzigingen beoogt het Kwaliteitsregister Paramedici om de registratieprocedure voor paramedici te vereenvoudigen en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg te waarborgen en professionele ontwikkeling te bevorderen. Voor meer informatie over de nieuwe criteria en registratieprocedures kunnen paramedici terecht bij het Kwaliteitsregister Paramedici
 
 
Verder over Pro Education: 

Thema's

Thema's