Verschillende beroepen met hetzelfde doel. Hoe kunnen we van elkaar leren?

Thema's

Thema's

Verschillende beroepen met hetzelfde doel. Hoe kunnen we van elkaar leren?

Tijdens je opleiding leer je veel. En daarna blijf je leren in de praktijk. Je doet praktijkervaring op en volgt nascholingen. Daarnaast kun je door deelname aan een intervisiegroep veel leren. Zeker in een groep met leden die aan hetzelfde doel als jij werken via andere methodieken of zelfs vanuit andere vakgebieden.
 

Leren van andere werkwijzen

Of je nu bijvoorbeeld diëtist, fysiotherapeut, podotherapeut of ergotherapeut bent, we werken allemaal aan een gezondere leefstijl van de cliënt. Samen met cliënten zorgen we dat zij beter kunnen bewegen, gezonder kunnen eten en lekkerder in hun vel zitten.

Het werk vanuit verschillende vakgebieden heeft via de cliënt invloed op elkaar. Iemand met een afwijkende voetstand is gebaat bij een behandeling waardoor die beter kan bewegen. Meer bewegen heeft invloed op de energie- en voedingsbehoeften. Ook iemand met een sportblessure die tijdelijk minder traint, heeft op dat moment een andere voedingsbehoefte. En iemand met overgewicht kan knieklachten krijgen, waarvoor naast een ander voedingspatroon ook beweegtherapie nodig is. Daarbij kan het zo zijn dat adviezen die passend zijn bij het ene gezondheidsprobleem, een negatieve invloed hebben op een ander gezondheidsprobleem van de cliënt.

Omdat het werk van paramedische zorgprofessionals via de cliënt met elkaar verbonden is, is het zinvol om te leren over andere vakgebieden. Daarnaast kunnen binnen één type beroep de gebruikte methodieken of werkwijzen verschillen. Ook dat biedt mogelijkheden om van elkaar te leren.
 

Leren van dezelfde uitdagingen

Naast dat paramedische zorgprofessionals vaak naar hetzelfde toewerken, zijnde een gezondere leefstijl van de cliënt, komen we daarbij dezelfde uitdagingen tegen. Zo werken we allemaal aan gedragsverandering en dat kan uitdagend zijn. Voor elke verandering naar een gezondere leefstijl is gedragsverandering van de cliënt zelf onmisbaar. Het is bijvoorbeeld nodig dat de cliënt zelf thuis oefeningen doet of andere voedingskeuzes maakt om diens doelen te bereiken. Voor elke paramedische zorgprofessional ligt er een uitdaging bij het vergroten van de motivatie van de cliënt hiervoor. Ook wat dit betreft hebben we dus gelijke doelen en kunnen we van elkaar leren.
 

Leren in intervisiegroepen

Bij de opleidingen van Pro Education kan een deel van de modules gevolgd worden met studenten van verschillende opleidingen. Hierdoor kun je al een kijkje nemen in elkaars vakgebieden en veel van elkaar leren. Tijdens of na je opleiding kun je ook deelnemen aan intervisiegroepen, om zo verder met en van elkaar te leren.

Intervisiegroepen zijn bijeenkomsten waarin professionals van eenzelfde beroep of met eenzelfde interesse of doel samenkomen, om uitdagingen en vraagstukken te bespreken die relevant zijn voor hun werk. Deelnemers delen op basis van eigen cases hun ervaringen, kennis en inzichten. Dit gaat via een gestructureerde methode, waarbij de focus ligt op het gezamenlijk analyseren van de situatie, het stellen van vragen, het verkennen van verschillende perspectieven en het geven van suggesties. Zo kunnen we in een intervisiegroep van elkaar leren en oplossingen vinden voor uitdagingen en vraagstukken.

Het doel van intervisiegroepen is niet alleen het vinden van antwoorden of oplossingen voor individuele uitdagingen. Door de interactie en reflectie binnen de groep kun je ook je professionele ontwikkeling bevorderen, je vaardigheden verbeteren en je inzichten vergroten.
 

Een intervisiegroep vinden

Wil jij je professioneel verder ontwikkelen via een intervisiegroep? Dan zijn er diverse mogelijkheden. Je kan je aansluiten bij een bestaande intervisiegroep of zelf een groep starten. Dit kan zowel een mono- als een multidisciplinaire groep zijn. Diverse organisaties, lokale netwerkverenigingen en beroepsverenigingen bieden daar ondersteuning bij. Kijk op het internet naar bestaande groepen of mogelijkheden om een groep te starten binnen jouw regio en/of discipline. Het Kwaliteitsregister Paramedici heeft richtlijnen opgesteld voor intercollegiaal overleg in de vorm van intervisie, die je binnen een intervisiegroep kunt gebruiken. 

Isabelle Groenstege - voedingsdeskundige

Isabelle is voedingsmiddelentechnoloog BSc en voedingsdeskundige MSc en werkt voornamelijk met groepen. Zij ontwikkelt educatiematerialen en verzorgt workshops en lessen in voeding en leefstijl vanuit haar bedrijf My FoodStyle. Haar kennis en ervaringen in de groepsvoorlichting deelt zij via praktijkvoorbeelden en tips met voedingsdeskundigen en diëtisten.

Thema's

Thema's