• Home
  • Online Module Ligamentaire Structuren van de Enkel

Online Module Ligamentaire Structuren van de Enkel

Engelstalige cursus over nieuwe mobiliserende technieken voor de enkel

Online Module Ligamentaire Structuren van de Enkel

Engelstalige cursus over nieuwe mobiliserende technieken voor de enkel

Opleidingsniveau

Cursus Nascholing

Duur

3 maanden

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Dag

1e startdatum

01-11-2021

Meer informatie

Download brochure

Opleidingsniveau

Cursus Nascholing

Duur

3 maanden

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Dag

1e startdatum

01-11-2021

Meer informatie

Download brochure
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Waarom ontwikkelen veel patiënten chronische pijn na een enkelverzwikking? Een goede verklaring hiervoor was er niet. Om een antwoord te vinden op deze vraag is door Miquel Dalmau Pastor, de anatoom van de MIFAS (Minimal Invasive Foot and Ankle Surgery) de anatomie van de enkelbanden opnieuw in kaart gebracht. In een reeks van 10 online minicolleges geeft Miquel Pastor inzicht in de anatomie van de enkelbanden om de functie, pathofysiologie en behandelingsmodaliteiten ervan beter te begrijpen. De online lessen en examenvragen zijn in het Engels.

Resultaat

Na het volgen van de cursus:

  • Heb je antwoord op de vraag waarom veel patiënten chronische pijn ontwikkelen na een enkelverzwikking
  • Kun je onderscheid maken tussen micro- en macro-instabiliteit van de enkel
  • Heb je antwoord op de vraag waarom veel patiënten osteochondrale defecten, osteofyten en loose bodies ontwikkelen na een enkeltrauma
  • Heb je uitleg over de onderlinge relaties tussen enkelbanden
  • Heb je uitleg over het springligament complex en zijn functie in relatie met de enkel
  • Heb je specifieke kennis aangereikt over de functionele, regionale en comparatieve anatomie van de enkel
  • Heb je uitleg over de pathofysiologie van de weke delen, betrokken bij de stabiliteit van de enkel

Doelgroep

Deze cursus is voor eerste- en tweedelijns(sport)fysiotherapeuten, podotherapeuten, podologen die zich bezighouden met de behandeling van patiënten met (langdurige) enkelklachten en meer willen leren over de specifieke anatomie van de (stabiliteit) van de enkel.

Aanpak

Je volgt 10 online Engelse presentaties over de verschillende structuren, betrokken bij de stabiliteit van de enkel. Na elke les beantwoord je enkele trainingsvragen. Na het volgen van deze e-learning kun je ten behoeve van het diagnostisch proces de anatomische eigenschappen van de stabiliteit van de enkel beter begrijpen.

Deze e-learning sluit je af met een toets, voor het verkrijgen van de punten moet je deze met 70% goed beantwoorde vragen afronden.

Evidentie & relevantie

Uit de literatuur blijkt dat “Met de groeiende kennis over aandoeningen van het enkelgewricht, lijkt het erop dat letsels veroorzaakt door een laterale enkelverstuiking meer schade veroorzaakt aan het enkelgewricht dan eerder werd aangenomen" en "een simpele laterale enkelverstuiking bestaat niet.”(1) Enkelverstuiking is een veelvoorkomend probleem (2); de meeste mensen verzwikken hun enkel een of meerdere keren in hun leven. Bijna de helft daarvan houdt hier chronische enkelklachten aan over. Een inversieverstuiking met schade aan de laterale enkelbanden komt het meest voor en blijkbaar genezen die slecht, in die groep ontwikkelt ongeveer 30-40% chronische pijn. Oorzaken van persisterende pijn kunnen gevonden worden in instabiliteit/micro-instabiliteit weke delen impingement en benig impingement en osteochondrale defecten (OCD) en discrete fracturen (3). Cijfers die hoogstwaarschijnlijk worden onderschat.

Online Module Ligamentaire Structuren van de Enkel

Engelstalige cursus over nieuwe mobiliserende technieken voor de enkel

Opleidingsniveau

Cursus Nascholing

Duur

3 maanden

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Dag

1e startdatum

01-11-2021

Meer informatie

Download brochure