Annemarie Bolder

Over Pro Education

“Bij het lesgeven vind ik de interactie het allerleukst”

“Behalve dat ik de cursus Dementie en Ergotherapie geef, ben ik vanuit mijn expertise ook betrokken bij het team dat de cursus Psychogeriatrie geeft. Ik ben al sinds 1998 ergotherapeut. Ongeveer 15 jaar geleden ben ik begonnen met me steeds meer specialiseren in het stukje dementie. Naast dat ik bezig ben met het vergroten van de zelfredzaamheid en ondersteuning van de mantelzorg, ben ik ook altijd bezig met het begrijpen van het veranderend gedrag bij mensen met dementie. Ik ben ervan overtuigd dat we op het moment dat we dat beter begrijpen, we onszelf en de situatie beter kunnen aanpassen en aansluiten bij de persoon met dementie. Ik doe dit werk al heel veel jaren met heel veel plezier.”
 

Veel kennis om te delen

“Met lesgeven ben ik begonnen nadat ik een keer werd gevraagd om een lezing te geven. Zo is het balletje gaan rollen. Ik merkte toen dat ik het heel leuk vond om erover te vertellen en dat ik ook wel veel kennis had om te delen. Mensen vonden het ook leuk om met mij die interactie aan te gaan. Dus het was een win-winsituatie. Op een gegeven moment werd ik ook door Pro Education benaderd om voor hen les te geven.”

“De cursisten bij Pro Education zijn mensen met heel wisselende ervaring. Sommigen zijn nog niet zo lang geleden afgestudeerd en anderen hebben al heel wat jaren ervaring, ook wel met dementie, maar die meer verdieping zoeken of bevestiging dat ze het zo goed doen. Er zijn ook mensen bij die al sinds lange tijd ergotherapeut zijn maar steeds meer met deze doelgroep gaan werken en daarvoor wat extra kennis of bevestiging nodig hebben. Door de vergrijzing is het een groeiende doelgroep die ook nog wel even door zal blijven groeien.”
 

Een betere behandeling geven

“Wat ik vaak van cursisten bij Pro Education terugkrijg, is dat ze op een andere manier zijn gaan denken en na de cursus meer handvatten hebben om aansluiting te krijgen bij hun cliënten. Ook kunnen ze de mantelzorgers en andere zorgverleners beter ondersteunen. Daardoor kunnen ze uiteindelijk ook een betere behandeling geven.”

 “Bij het lesgeven vind ik de interactie het allerleukst. Ik leer ook altijd van de deelnemers. Ik neem altijd weer iets mee naar huis. Bijvoorbeeld iets wat zij hebben meegemaakt waarmee ze mij ook weer aan het denken hebben gezet over iets: waarom doe ik het eigenlijk zo? Het lesgeven inspireert me ook omdat de cursisten altijd enthousiaste mensen zijn die zich specifiek voor deze cursus hebben ingeschreven en er dus bewust voor hebben gekozen. Hun motivatie en inspiratie inspireert mij weer.”

Over Pro Education