Diede van Brakel

Over Pro Education

Mijn naam is Diede Sophie van Brakel en ik ben ondertussen vier jaar werkzaam als leefstijlcoach in Veenendaal en omstreken.
 

Zorgen dat iemand zijn gedrag langdurig verandert

Ik heb de opleiding Sportkunde in Nijmegen gedaan en gedurende de opleiding is sport niet alleen een doel, maar vooral een middel om mensen in beweging te brengen. De nadruk wordt dan vooral gelegd op leefstijl en gezondheid. Hierdoor is mijn interesse op het gebied van begeleiden en coachen van mensen ontwikkeld. Tijdens de opleiding leer je te coachen op thema’s als stressmanagement, slaap, voeding en bewegen, maar ook om vooral te focussen op iemands gedrag.

Door naar het gedrag van de cliënt te kijken en dit bespreekbaar te maken, kun je zijn of haar gevoel onderzoeken en de innerlijke motivatie bespreken. Waarom doet iemand dat, wat is het verleden? Want hoe je je nu verhoudt tot je eigen gezondheid, wordt bepaald door gewoontes die je in het verleden hebt ontwikkeld. Maar ik kijk ook naar externe invloeden, familie en vrienden en waar je bent opgegroeid.

Dat triggerde mij heel erg om vervolgens ook de minor Voedings- en beweegcoach te volgen. Toen ik in 2019 was geslaagd voor de HBO Sportkunde, heb ik de individuele accreditatie doorlopen via het TCI (Toets Centrum Intereducatief). Dit is een accreditatieproces vanuit de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland voor professionals die geen geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach hebben gevolgd, maar wel een HBO- of WO-diploma bezitten en op andere wijze alle competenties van de leefstijlcoach hebben ontwikkeld.
 

Samenwerken met alle disciplines in de zorg

Zo ben ik in september 2019 begonnen met de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie). De afgelopen vier jaar ben ik als leefstijlcoach werkzaam geweest bij Sportservice Veenendaal om preventie samen met alle eerstelijnszorgprofessionals heel goed neer te zetten.

Er is echt behoefte aan één groot samenwerkingsverband. Het beroep leefstijlcoach wordt daarin ook steeds meer gewaardeerd. Het zit nu ook in het basispakket van de zorgverzekering. Om een voorbeeld te geven: de leefstijlcoach kan mensen coachen en aansturen om bijvoorbeeld de oefeningen die ze van de fysiotherapeut hebben gekregen ook te blijven doen, zodat ze niet na een paar weken of half jaar alweer met klachten naar de fysiotherapeut moeten. Er zijn al flinke stappen gezet hierin, maar er is nog veel winst te behalen.

Dit resulteerde in dat in 2021 de GLI Beweegkuur is opgezet door de Coöperatieve Eerstelijns samenwerking Veenendaal (ESV). ESV is een organisatie waarbij zorgprofessionals zoals fysiotherapeuten, diëtisten, praktijkondersteuners en huisartsen zijn aangesloten. Na een jaar achter de schermen de GLI Beweegkuur te hebben opgezet, zijn we in mei 2022 echt gestart met de GLI Beweegkuur.
 

Eigen onderneming

Vanaf september 2022 besloot ik mijn eigen onderneming te starten binnen mijn werkveld en kreeg ik de mogelijkheid om bij ESV als GLI-coördinator en -adviseur aan de slag te gaan. Hier ben ik het aanspreekpunt voor de patiënten en verwijzers over de GLI en verantwoordelijk voor het aansturen van de multidisciplinaire GLI-teams. Daarnaast is het mijn taak om de integrale gezondheidszorg en het sociaal domein met elkaar te verbinden. Tijdens mijn werk bij ESV heb ik nauw contact met verschillende instanties waaronder Menzis, om preventie binnen de regio zo goed mogelijk aan te bieden.

Door al deze nieuwe ontwikkelingen en het netwerken kwam ik met Hans Bloo van Fysiopraktijk PMI Rembrandt in contact. Hij is betrokken bij verschillende instanties, waaronder ook Pro Education. Vanuit Pro Education was er behoefte aan het ontwikkelen van een opleiding voor fysiotherapeuten die onderdeel willen uitmaken van GLI. Het contact ging heel leuk en dat uitrollen van een opleiding zag ik meteen wel zitten, want daar heb ik wel ervaring mee. Maar om als docent voor een groep te gaan staan, vind ik nog wel spannend. Ik moet mijn eerste les nog geven, maar het zit wel in de genen, want mijn moeder is docent. Dus ergens heb ik het wel, maar het is toch weer anders. Ik denk wel dat het een hele leuke uitdaging gaat worden.

Over Pro Education