Diede van Brakel

Over Pro Education

‘Zorgen dat iemand zijn gedrag langdurig verandert’

“Ik heb de opleiding Sportkunde in Nijmegen gedaan en gedurende de opleiding is sport niet alleen een doel, maar vooral een middel om mensen in beweging te brengen. De nadruk wordt dan vooral gelegd op leefstijl en gezondheid. Hierdoor is mijn interesse op het gebied van begeleiden en coachen van mensen ontwikkeld. Tijdens de opleiding leer je te coachen op thema’s als stressmanagement, slaap, voeding en bewegen, maar vooral te focussen op iemands gedrag.” 

“Door naar het gedrag van de cliënt te kijken en dit bespreekbaar te maken, kun je zijn of haar gevoel onderzoeken en de innerlijke motivatie bespreken. Waarom doet iemand dat, wat is het verleden? Want in het verleden heeft iemand zoveel gewoontes ontwikkeld waardoor iemand zich nu zo opstelt naar zijn eigen gezondheid. Maar ik kijk ook naar externe invloeden, familie en vrienden en waar je bent opgegroeid.”

“Dat triggerde mij heel erg om vervolgens ook de minor Voedings- en beweegcoach te volgen. Toen ik in 2019 was geslaagd voor HBO Sportkunde, heb ik de individuele accreditatie doorlopen via het TCI (Toets Centrum Intereducatief). Dit is een accreditatieproces vanuit de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland voor professionals die geen geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach hebben gevolgd, maar wel een HBO- of WO-diploma bezitten en op andere wijze alle competenties van de leefstijlcoach hebben ontwikkeld.” 

Bewust maken van gedrag en gewoontes

“Zo kon ik in september 2019 beginnen met de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie). Bij Sportservice Veenendaal zijn we veel bezig om preventie samen met alle eerstelijnszorgprofessionals heel goed neer te zetten. Want je kunt als leefstijlcoach wel eigen groepen draaien, maar die tien tot vijftien mensen hebben allemaal hun eigen levensverhaal. Door hen bewust te maken van gedrag en gewoontes met als doel het bereiken van een gezondere leefstijl, merk je ook dat het belangrijk is om andere zorgprofessionals erbij te betrekken, zoals een fysiotherapeut, diëtist, slaapcoach en buursportcoach.” 

“Vervolgens kijk je welke zorgprofessional past bij de individuele casus. Er is echt behoefte aan één groot samenwerkingsverband. Het beroep leefstijlcoach wordt daarin ook steeds meer gewaardeerd. Het zit nu ook in het basispakket van de zorgverzekering. Om een voorbeeld te geven:  de leefstijlcoach kan mensen coachen en aansturen om bijvoorbeeld de oefeningen die ze van de fysiotherapeut hebben gekregen ook te blijven doen, zodat ze niet na een paar weken of half jaar alweer met klachten naar de fysiotherapeut moeten. Er zijn al flinke stappen gezet hierin, maar er is nog veel winst te behalen.”

Samenwerken met alle disciplines in de zorg

“We willen ook vanuit gemeentelijke projecten mensen meer aansporen om te bewegen, want dat is dan vaak ook een aanzet om gezonder te eten en beter te slapen en vervolgens minder stress te ervaren. Dus het is mooi dat daar steeds mee aandacht voor is. Mensen nemen dan ook na enige tijd meer de regie over hun eigen gezondheid. Wat ik heel belangrijk vind, is samenwerken met alle disciplines in de zorg en ook vooral kijken hoe je iemand het gedrag langdurig kunt laten veranderen.”

“Door al deze nieuwe ontwikkelingen en het netwerken kwam ik met Hans Bloo van Fysiopraktijk PMI Rembrandt in contact. Hij is betrokken bij verschillende instanties waaronder ook Pro Education. Vanuit Pro Education was er behoefte aan het ontwikkelen van een opleiding voor fysiotherapeuten die onderdeel willen uitmaken van GLI. Het contact ging heel leuk en dat uitrollen van een opleiding zag ik meteen wel zitten, want daar heb ik wel ervaring mee. Maar om als docent voor een groep te gaan staan, vind ik nog wel spannend. Ik moet mijn eerste les nog geven, maar het zit wel in de genen, want mijn moeder is docent. Dus ergens heb ik het wel, maar het is toch weer anders. Ik denk wel dat het een hele leuke uitdaging gaat worden.”

Over Pro Education