Franka de Groot

Over Pro Education

‘Het mooie aan ons vak vind ik dat je een bijdrage levert aan iets heel belangrijks’


In 1993 ben ik afgestudeerd als logopedist en ben ik gaan werken in een verpleeghuis. Daar heb ik mijn eerste stappen gezet als docent door lessen over communicatie- en slikproblemen te geven. Ik merkte toen al dat ik het lesgeven heel leuk vond en ben dat ook op de andere werkplekken, waar ik nadien heb gewerkt, gaan doen. Toen Pro Education mij benaderde om een reeds bestaande cursus over te nemen, heb ik niet lang hoeven nadenken en direct ‘ja’ gezegd!

Je levert een bijdrage aan iets heel belangrijks

Al meer dan 25 jaar ben ik werkzaam als logopedist en richt ik mij op volwassenen met (neurologische) spraak-, taal- en slikproblemen. Ik werk in een ziekenhuis en help mensen die door hersenletsel moeite hebben met communiceren. Het mooie aan ons vak vind ik dat je een bijdrage levert aan iets heel belangrijks: het verbeteren van de communicatie bij die persoon. Dat geeft veel voldoening. 

Bij Pro Education geef ik de cursus: Spraakapraxie, onderzoek en behandeling. Spraakapraxie is een neurologische stoornis in de communicatie. Eigenlijk is het een stoornis die verhoudingsgewijs niet vaak voorkomt, maar voor logopedisten (vooral die met de geriatrische doelgroep werken) is het wel belangrijk dat zij het kunnen herkennen en behandelen.

Mooi om ‘kwartjes te zien vallen’

Om de theorie goed aan de praktijk te kunnen koppelen maak ik tijdens de lessen graag gebruik van praktijkvoorbeelden (casuïstiek) en van geluidsopnames en filmpjes. Daardoor krijgen de deelnemers een goed beeld van wat de communicatiestoornis inhoudt. Het is mooi om te zien dat er ‘kwartjes vallen’ en dat de deelnemers het gaan herkennen in hun dagelijks werk.

Bij Pro Education werken docenten die zelf ook op de werkvloer staan, als het ware met de voeten in de klei. Ik merk dat dit door de deelnemers erg wordt gewaardeerd. Zelf zou ik als deelnemer aan een cursus het ook prettiger vinden als de docent heel dicht bij de praktijk staat. Dit motiveert mij als docent ook om de lesstof zo goed mogelijk over te brengen aan de cursisten. Vaak werken de deelnemers al langere tijd in het vak en kunnen ze de cursusinformatie goed koppelen aan hun eigen werkervaring. Dat maakt het voor mij uitdagend, want ik wil hen wel iets nieuws mee kunnen geven. Dus ik ben blij als zij daar tevreden over zijn en zich echt geholpen voelen met wat zij geleerd hebben.

Over Pro Education