Marcel Fokker

Over Pro Education

“Eerste- en tweedelijnszorg moet samen anderhalvelijnszorg worden”

Er zijn momenteel drie ontwikkelingen. De vergrijzing, met een hoogtepunt van 4,7 miljoen ouderen in 2040, de extramuralisering van de zorg én mensen worden steeds ouder. Hierdoor blijven ze ook steeds langer zelfstandig wonen. Dat is op zich een goede ontwikkeling, maar de zorg moet daar wel goed op inspelen. Mensen blijven wel langer leven, maar ze blijven lang niet allemaal gezond. Chronische aandoeningen als diabetes, hartfalen en andere ziekten nemen sterk toe. Er is daarom meer samenwerking nodig in de zorg.
 
De scheiding tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg moet worden weggenomen met anderhalvelijnszorg. De specialist ouderengeneeskunde moet meer de wijk in. Ook de praktijkondersteuner kan hierin een belangrijke rol spelen. We moeten een andere zorgvraag gaan stellen. Die moet meer persoonsgericht zijn en meer gericht zijn op de eigen regie van de cliënt. Zorgprofessionals hebben dan een faciliterende rol in de kwaliteit van leven, met vooral oog voor zingeving en participatie. Daarbij moeten we ook kijken naar het sociale netwerk van de oudere. De bijdrage van de fysiotherapeut is onder meer het fitter maken en houden van de ouder wordende mens met als doel mee te kunnen blijven doen in de samenleving.
 
Marcel Fokker – Geriatriefysiotherapeut en docent voor de cursus Beweeginterventie Geriatrie bij Pro Education

Over Pro Education