Matthijs Rumke

Over Pro Education

“Als paramedicus geef je eigenlijk les: je informeert en coacht”

“Van oorsprong ben ik psychosomatisch fysiotherapeut. Daarnaast ben ik ook bestuurskundige en registermediator. Ik geef sinds een jaar of acht les voor Pro Education en NCOI. Daarvoor gaf ik al les voor onder andere de Hogeschool Utrecht en Avans hogeschool.”

“Bij Pro Education houd ik me vooral bezig met de modules binnen de Bacheloropleiding die gaan over de communicatie met de patiënt of cliënt. Maar ik geef ook steeds vaker de losse cursussen op het gebied van communicatievaardigheden, zoals oplossingsgericht coachen.”
 

Patiënten helpen door de therapeuten te helpen

“Lesgeven is in mijn beleving precies wat je doet als paramedicus. Als therapeut informeer, adviseer en coach je namelijk. Net zoals velen ben ik de gezondheidszorg ingestapt met het klassieke reddersbeeld: ik ga mensen genezen. Maar ik kwam er redelijk snel achter dat het zo niet werkt. Het gaat er veel meer om dat je de patiënt zo zelfstandig mogelijk maakt en onafhankelijk van jou. De belangrijkste tool die je daarvoor hebt is onderwijs. Dus informatie en advies. Gaandeweg realiseerde ik me dat als ik de patiënten wil helpen ik beter eerst de therapeuten kan helpen.”

“De studenten bij Pro Education zijn heel verschillend, in leeftijd, ervaring én motivatie. Dat maakt het voor mij heel erg leuk. De opleidingen van Pro Education hebben zeker een meerwaarde omdat ze mensen met een drukke baan en een drukke thuissituatie toch de mogelijkheid bieden om een opleiding te volgen. Het vraagt wel veel zelfdiscipline en doorzettingsvermogen.”
 

Vitaliteit in eigen hand

“We leven in een tijd waarin het oude medisch denken nog hoogtij viert, vind ik. Het idee dat als ik een klacht heb, ik naar de dokter ga en de dokter geneest het. De rode draad in het onderwijs dat ik geef, is dat je als therapeut mensen de regie teruggeeft. Mensen moeten hun leefstijl aanpassen en zo hun vitaliteit in eigen hand nemen. Daar kun je hen als therapeut bij helpen. Ik merk dat dat voor veel mensen een idee is waar ze aan moeten wennen. Maar ik denk dat het een hele goede insteek is en ik hoop dat dat in de toekomst alleen maar uitgebouwd gaat worden.”

“Leefstijlproblematiek veroorzaakt 70% van de zorgkosten per jaar. Dat is dus gedrag, dat is wat mensen zelf doen. Dat kun je als therapeut niet fiksen, maar we kunnen er wel een rol in spelen door te informeren en te adviseren en vervolgens ook ‘af te dwingen’ dat mensen ook daadwerkelijk hun gedrag veranderen. Je moet niet eindeloos blijven pappen en nathouden. En dat is in de fysiotherapie decennialang wel gedaan.
Inhoudelijk slaan we met de opleiding de spijker op zijn kop als het gaat om het belang van vitaliteit in eigen hand. Ik denk dat dit een hele mooie ontwikkeling is die wat mij betreft nog veel explicieter bekrachtigd mag worden. Dus ik ben blij met die ontwikkeling.”

Over Pro Education