Subsidieregeling

De overheid stimuleert de combinatie van werken en leren. Werkgevers komen daarom in aanmerking voor subsidie voor onze HBO- en Masteropleidingen. Dit is vastgelegd in de Subsidieregeling praktijkleren (SPL).
 

Subsidieregeling praktijkleren

De overheid heeft de Subsidieregeling praktijkleren per 1 januari 2014 ingevoerd. Deze regeling is verlengd en geldt tot 1 januari 2023. De subsidieregeling geldt voor alle opleidingen HBO Associate degree, HBO Bachelor en Master in de gezondheidszorg. U kunt voor zover dit binnen de looptijd van de regeling valt voor de gehele opleiding in aanmerking komen voor subsidie, op het moment dat er een onderwijsarbeidsovereenkomst is. U kunt een subsidieaanvraag in het kader van subsidie praktijkleren indienen via de website www.rvo.nl.
 

Voorwaarden HBO Bachelor- en ­Masteropleidingen

De subsidieregeling geldt ook voor NVAO-geaccrediteerde Bachelor- en Masteropleidingen uit het zorgdomein. Bij Pro Education gaat het dan om:


Voorwaarden van technische HBO en Masters

  • Uw werkgever beschikt over een administratie waaruit blijkt dat u begeleid wordt.
  • Er moet een Onderwijsarbeids­overeenkomst (OAO) getekend worden tussen u en uw werkgever.
  • Uw werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie.


Hoogte subsidie

Begeleidt u een HBO Bachelor- of Masterstudent en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u achteraf na elk studiejaar een aanvraag indienen voor het aantal weken waarin u begeleiding gaf.

Het subsidiebedrag dat u per praktijkleerplaats krijgt uitgekeerd, wordt berekend aan de hand van het totaal beschikbare bedrag van € 185 miljoen per jaar. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen. Er geldt hierbij een maximum van € 2.700,-. De ­verwachting is dat de meeste werkgevers in aanmerking komen voor het volledige bedrag. U kunt dus waarschijnlijk € 2.700,- per jaar terugkrijgen voor de studie van een werknemer.

Als werkgever kunt u niet alleen bovenstaande subsidie aanvragen. U kunt de kosten van een opleiding ook integraal als zakelijke kosten opgeven. Investeren in de ontwikkeling van uw personeel hoeft u zo dus bijna niets te kosten.

Vragen over deze subsidie? Neem contact op met onze opleidingsadviseurs