Subsidieregeling Praktijkleren (SPL)

Over Pro Education

De overheid stimuleert de combinatie van werken en leren. Werkgevers komen daarom in aanmerking voor subsidie voor onze HBO- en Masteropleidingen. Dit is vastgelegd in de Subsidieregeling praktijkleren (SPL).
 

Subsidieregeling praktijkleren

De overheid heeft de Subsidieregeling praktijkleren per 1 januari 2014 ingevoerd. Deze regeling is verlengd en geldt tot 1 januari 2023. De subsidieregeling geldt voor alle opleidingen HBO Associate degree, HBO Bachelor en Master in de gezondheidszorg. Je kunt voor zover dit binnen de looptijd van de regeling valt voor de gehele opleiding in aanmerking komen voor subsidie, op het moment dat er een onderwijsarbeidsovereenkomst is. Je kunt een subsidieaanvraag in het kader van subsidie praktijkleren indienen via de website www.rvo.nl.
 


Voorwaarden van technische HBO en Masters

  • Je werkgever beschikt over een administratie waaruit blijkt dat je begeleid wordt.
  • Er moet een Onderwijsarbeids­overeenkomst (OAO) getekend worden tussen jou en jouw werkgever.
  • De werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie.


Hoogte subsidie

Begeleid je een HBO Bachelor- of Masterstudent en voldoe je aan de voorwaarden? Dan kun je achteraf na elk studiejaar een aanvraag indienen voor het aantal weken waarin je begeleiding gaf.

Het subsidiebedrag dat je per praktijkleerplaats krijgt uitgekeerd, wordt berekend aan de hand van het totaal beschikbare bedrag van € 185 miljoen per jaar. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen. Er geldt hierbij een maximum van € 2.700,-. De ­verwachting is dat de meeste werkgevers in aanmerking komen voor het volledige bedrag. Je kunt dus waarschijnlijk € 2.700,- per jaar terugkrijgen voor de studie van een werknemer.

Als werkgever kun je niet alleen bovenstaande subsidie aanvragen. Je kunt de kosten van een opleiding ook integraal als zakelijke kosten opgeven. Investeren in de ontwikkeling van je personeel hoeft je zo dus bijna niets te kosten.

Vragen over deze subsidie? Neem contact op met onze opleidingsadviseurs

Over Pro Education