Chroniciteit: betekent dat per definitie chronische therapie?

Thema's

Thema's

Chroniciteit: betekent dat per definitie chronische therapie?

De betekenis van chronisch is volgens de dikke van Dale ‘langdurig of slepend’. Al googelend komen betekenissen tevoorschijn als ‘herhaaldelijk terugkerend’ of ‘continue’. Wikipedia omschrijft het in de context van ziekte en of gezondheid als volgt: ‘Een chronische ziekte is een ziekte die lange tijd voortduurt’. In Nederland wordt, afhankelijk van de ziekte, een termijn van het aanhouden van de klacht van langer dan zes weken tot zes maanden gehanteerd.
 
Dit zegt dus vooralsnog niets over behandeling en of behandelduur. Dit in tegenstelling tot de definitie die volgens Wikipedia wordt gehanteerd in Vlaanderen. Daar hanteert het RIZIV de definitie: ‘een ziekte die een continue of repetitieve behandeling van minstens zes maanden noodzaakt’.
 
Hé, dat is interessant. Hier wordt dus aan chroniciteit ook een behandelduur gekoppeld. En dat is ook precies zoals ik zelf chroniciteit herken in het werkveld. Als aandoeningen waarin het vanzelfsprekend is dat behandeling en/of ondersteuning ook chronisch is. En precies dat betwijfel ik ten zeerste. Sterker nog, in het kader van de nieuwe definitie van gezondheid volgens Huber is het überhaupt de vraag of we heden ten dage nog wel kunnen spreken over chronische ziekten.

Behandelen in de medische context

Maar laten we beginnen bij het begin, het behandelen van een ziekte. Volgens de definitie van de Van Dale is behandelen in de medische context, een zieke verzorgen. Dat roept uiteraard de vraag op wat dan de betekenis van verzorgen is. Het antwoord is: ‘van het nodige voorzien’, ‘zorgen voor’. En dat is wat paramedici volgens mij precies doen.
 
Het ondersteunen van het realiseren van de best beschikbare randvoorwaarden, dus het nodige, om te komen tot herstel. En nu wordt het volgens mij nog interessanter. Wat zijn dan precies die randvoorwaarden en, misschien nog wel véél interessanter, welke rol speel jij daar als paramedicus in? Gaat het dan niet om zaken als, voor de patiënt, een gezonde balans tussen belasting en belastbaarheid, gezonde voeding, voldoende en gezonde beweging? Afgestemd op de context waarin iemand zich bevindt?

Onderwijzen, adviseren en coachen

Als paramedicus heb je geen ‘genezende tools’ in je gereedschapskist. Je kunt niet iemand genezen door jouw persoonlijk handelen. Dat betekent volgens mij dat je meest fundamentele rol ligt in onderwijzen, adviseren en coachen. In het kader van het veranderen van het herstel belemmerende gedrag van je patiënt. Of je nou fysiotherapeut bent, ergotherapeut, oefentherapeut, of welke andere paramedische discipline dan ook. En díe ondersteuning, juist in het kader van gedragsverandering, is eindig. Het is juist de expliciete doelstelling om de eigen regie terug te geven aan je patiënt. Daar waar die hoort. Ook bij chronische ziekten. Dus mijn conclusie is vooralsnog dat een chronische ziekte zéker niet betekent dat je chronisch therapie blijft bedrijven. Dat zou namelijk wel eens meer kwaad dan goed kunnen doen.
 
Matthijs Rumke
Fysiotherapeut, docent, voorzitter van de NFP en eigenaar Social Factory

Relevante cursussen:

-              Motivational interviewing
-              Acceptance & commitment therapy (ACT)

Thema's

Thema's