Menu Zoeken
Brochure aanvragenDirect inschrijven
Deze ontvangt u direct per e-mail

Mensen communiceren bijna de hele dag. Voor veel mensen is dat geen probleem. Voor mensen met stem-, spraak- of taalproblemen is dit echter wel lastig. Wilt u zich verdiepen in de oorzaken van dit soort problemen en wilt u leren hoe u mensen begeleidt en helpt om goed te communiceren? Dan is dit HBO-programma een uitstekende stap. U verwerft fundamentele kennis van logopedie, zodat u in uw werk in de (paramedische) zorg mensen met stemklachten, taal- en spraakstoornissen beter kunt begeleiden. Bovendien kunt u dit programma mogelijk inbrengen als vrijstelling in de NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding Logopedie.

Vrijstellingen

Deze praktijkgerichte opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau. Indien u toegelaten wordt tot de HBO Bacheloropleiding Logopedie ontvangt u gegarandeerd vrijstelling voor de gelijknamige modules die deel uitmaken van deze Bachelor. Na afronding van de volledige Bacheloropleiding mag u zich logopedist noemen. 

Propedeusegetuigschrift

Dit aantrekkelijke programma is te combineren met een praktijkprogramma. Door het volgen van het praktijkprogramma volgt u feitelijk de HBO Bacheloropleiding. U rondt dan het volledige eerste jaar van de geaccrediteerde HBO Bachelor Logopedie af. Daarmee behaalt u uw officiële Propedeusegetuigschrift indien u voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen.

Erkende kwaliteit

Deze opleiding wordt verzorgd door Pro Education. Het programma staat onder toezicht van een onafhankelijke werkveldcommissie en is volledig ontworpen vanuit de kwaliteitseisen die aan HBO-programma’s worden gesteld. U bent dus verzekerd van kwaliteit.

Resultaat

 • U heeft kennis van spraak en stem en stoornissen daarbij
 • U heeft inzicht in taalontwikkelingsstoornissen
 • U kent de verschillende rollen van de logopedist
 • U heeft professionele beroepsvaardigheden
 • U stelt diagnoses met behulp van technieken en instrumenten

Doelgroep

Dit programma is ontwikkeld voor iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van logopedie. U werkt bijvoorbeeld in de paramedische zorg en u wilt zich graag op een zorgvuldige, gedegen en praktijkgerichte manier verdiepen in logopedie. In eerste instantie om bij begeleidingstrajecten van mensen met taal- en spraakstoornissen te assisteren, maar ook omdat u zich wellicht verder wilt ontwikkelen tot erkend logopedist. Het programma is ook zeer geschikt als u actief bent in de gehandicaptenzorg, onderwijs of als u vanwege andere redenen interesse heeft in logopedie. U hoeft niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Het programma wordt verzorgd op HBO-niveau.

Aanpak

Dit praktijkgerichte programma is ontwikkeld voor volwassenen. Het programma bestaat uit 6 modules en een eindopdracht. De modulaire opzet maakt het mogelijk om flexibel te studeren.

In de modules werkt u aan een stevige basis op het gebied van logopedie. U werkt daarnaast aan uw beroepsvaardigheden en competenties op het gebied van logopedie in de praktijk. In 3 vaardigheidsgerichte modules op het gebied van spraak, stem en taalontwikkeling werkt u gericht aan de ontwikkeling van uw beroepsvaardigheden. De bijeenkomsten staan in het teken van oefenen met technieken en instrumenten, zodat u vaardigheden ontwikkelt om veelvoorkomende en eenvoudige begeleidingsvragen te herkennen en behandelen. U wordt hierbij uiteraard uitstekend begeleid. Daarom zijn er in dit programma 8 praktijkavonden gepland, waarin de praktische beroepsvaardigheden voor de logopedist centraal staan.

U rondt de opleiding af met een eindopdracht. Hierin laat u zien dat u de onderdelen van de opleiding in samenhang kunt toepassen op de praktijk.

Voor het bestuderen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten kunt u rekening houden met een studiebelasting van ongeveer 8-12 uur per bijeenkomst.

Professionals

In elke opleiding is de professional van cruciaal belang. Daarom stelt Pro Education hoge eisen aan de professionals. De programma’s worden uitsluitend verzorgd door professionals die zelf in de praktijk actief zijn. Onze professionals hebben ruime ervaring met logopedie. Zij zijn op de hoogte van de laatste inzichten in het vakgebied.

Studiefinanciering voor volwassenen

Dit programma komt in aanmerking voor levenlanglerenkrediet, de studiefinanciering voor volwassenen. U volgt dit programma dan met een omvang van 54 EC (studiepunten) binnen de geaccrediteerde opleiding HBO Bachelor Logopedie. Zie Levenlanglerenkrediet (LLLK) voor meer informatie over levenlanglerenkrediet en de uiterst gunstige voorwaarden.

Vervolgmogelijkheden

Programma

In de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

Logopedie en diagnose

(6 bijeenkomsten)

 • Het eerste consult
 • De hulpvraag van de cliënt
 • Gedrag en gedragsverandering
 • Meten is weten
 • SMART doelstellingen formuleren en deze ­communiceren met de cliënt
 • Motiveren, feedback geven, evalueren en afronden

Rollen van de logopedist

(6 bijeenkomsten)

 • Beroepsoriëntatie
 • Voorlichter en adviseur
 • Trainer en coach
 • Samenwerkingspartner
 • Ondernemer en manager
 • Innovator

Spraak en spraakstoornissen

(6 bijeenkomsten)

 • Anatomie van de spraakorganen
 • Spraakontwikkeling
 • Spraakklanken
 • De relatie tussen spraak en gehoor
 • Articulatiestoornissen
 • Stotteren en broddelen
 • Dysartrie
 • Anamnese gericht op spraak
 • Anamnese bij stotteren

Stem en stemstoornissen

(6 bijeenkomsten)

 • Anatomie en fysiologie van de stem
 • Werking van de normale stem
 • Stemstoornissen
 • Anamnese gericht op stem
 • Kenmerken van de stem bij verschillende stoornissen
 • Het beoordelen van stemkwaliteit
 • Stemhygiëne

Taalontwikkelingsstoornissen

(6 bijeenkomsten)

 • Taalontwikkeling
 • Stoornissen in de taalontwikkeling
 • Meertaligheid
 • Onderzoek op het gebied van taal en taalontwikkeling
 • Anamnese gericht op taal
 • Diagnostiek bij taalontwikkeling en meertaligheid

Logopedie

(6 bijeenkomsten)

 • Taal en communicatie
 • Stemhygiëne
 • Spraak
 • Neurologie en logopedie
 • De rol en functie van de logopedist
 • Kwaliteiten en competenties
 • Professionele vaardigheden
 • Presentatievaardigheden
 • Evidence-based logopedie
 • Eutonie, ontspanning, adem, non-verbaal gedrag en gezichtsexpressie

Eindopdracht

(2 bijeenkomsten van 3 uur)

U rondt de opleiding af met een eindopdracht waarin u met alle opgedane kennis en vaardigheden aan de slag gaat. U wordt in 2 aparte bijeenkomsten van elk 3 uur zorgvuldig voorbereid op deze eindopdracht.

Diploma

De modules Logopedie en Stem en stemstoornissen worden afgerond met een digitaal examen. U rondt de modules Logopedie en diagnose en Rollen van de logopedist af met een praktijkgerichte opdracht. De overige modules rondt u af met een mondeling examen. Daarnaast werkt u aan een integrale eindopdracht. Als u de modules en de eindopdracht afsluit met een voldoende, dan ontvangt u het diploma ‘HBO Logopedie’ van Pro Education.

Opleidingsvarianten

Deze opleiding duurt 1 jaar. De opleiding wordt in zowel een dag- als een avondvariant aangeboden. De dagopleiding heeft 18 bijeenkomsten van 10.00 uur, 8 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur en 2 bijeenkomsten van 3 uur. De avondopleiding heeft 46 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur. De opleiding wordt ook in een 2-jarige variant aangeboden.

De door u gekozen opleiding/training heeft verschillende startmomenten. Kies hier de maand waarin u wilt starten.
Bij Pro Education kunt u kiezen uit 4 verschillende studievarianten. Er is dus altijd een variant die bij u past. U kunt kiezen voor de dagopleiding, de zaterdagopleiding, de avondopleiding of e-Learning (thuisstudie). Kies hier welke variant u wilt volgen.
Pro Education is een landelijk opleidingsinstituut en kent een zeer groot aantal opleidingsplaatsen. Er is er dus altijd een opleiding bij u in de buurt. Kies hier de gewenste locatie voor uw opleiding/training.
70 mogelijkheden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Drachten

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Leeuwarden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Maastricht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Woensdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Woensdag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Woensdag Den Bosch

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Donderdag Breda

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Donderdag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Avond Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2018 Dag Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Woensdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Woensdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2019 Avond Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Dag Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2019 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Woensdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Avond Woensdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Dag Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2019 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Woensdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Avond Woensdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Dag Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2019 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Inschrijven

Planning

   
December 2018 Avond Dinsdag Eindhoven Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Drachten Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Enschede Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Groningen Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Leeuwarden Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Maastricht Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Tilburg Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Zwolle Inschrijven Planning
December 2018 Avond Dinsdag Amsterdam Inschrijven Planning
December 2018 Avond Woensdag Utrecht Inschrijven Planning
December 2018 Avond Woensdag Arnhem Inschrijven Planning
December 2018 Avond Woensdag Den Bosch Inschrijven Planning
December 2018 Avond Donderdag Breda Inschrijven Planning
December 2018 Avond Donderdag Den Haag Inschrijven Planning
December 2018 Avond Donderdag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2018 Zaterdag Zaterdag Zwolle Inschrijven Planning
December 2018 Zaterdag Zaterdag Amsterdam Inschrijven Planning
December 2018 Zaterdag Zaterdag Eindhoven Inschrijven Planning
December 2018 Zaterdag Zaterdag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2018 Zaterdag Zaterdag Utrecht Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Utrecht Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Amsterdam Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Eindhoven Inschrijven Planning
December 2018 Dag Maandag Zwolle Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Dinsdag Amsterdam Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Dinsdag Zwolle Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Woensdag Eindhoven Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Woensdag Utrecht Inschrijven Planning
Maart 2019 Avond Donderdag Rotterdam Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Rotterdam Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Zwolle Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Amsterdam Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Eindhoven Inschrijven Planning
April 2019 Dag Maandag Utrecht Inschrijven Planning
April 2019 Zaterdag Zaterdag Utrecht Inschrijven Planning
April 2019 Zaterdag Zaterdag Zwolle Inschrijven Planning
April 2019 Zaterdag Zaterdag Amsterdam Inschrijven Planning
April 2019 Zaterdag Zaterdag Eindhoven Inschrijven Planning
April 2019 Zaterdag Zaterdag Rotterdam Inschrijven Planning
September 2019 Avond Dinsdag Amsterdam Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Amsterdam Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Eindhoven Inschrijven Planning
September 2019 Avond Woensdag Eindhoven Inschrijven Planning
September 2019 Avond Dinsdag Zwolle Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Zwolle Inschrijven Planning
September 2019 Zaterdag Zaterdag Zwolle Inschrijven Planning
September 2019 Zaterdag Zaterdag Amsterdam Inschrijven Planning
September 2019 Zaterdag Zaterdag Eindhoven Inschrijven Planning
September 2019 Zaterdag Zaterdag Rotterdam Inschrijven Planning
September 2019 Avond Donderdag Rotterdam Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Rotterdam Inschrijven Planning
September 2019 Avond Woensdag Utrecht Inschrijven Planning
September 2019 Dag Maandag Utrecht Inschrijven Planning
September 2019 Zaterdag Zaterdag Utrecht Inschrijven Planning
December 2019 Avond Dinsdag Amsterdam Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Amsterdam Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Eindhoven Inschrijven Planning
December 2019 Avond Woensdag Eindhoven Inschrijven Planning
December 2019 Avond Dinsdag Zwolle Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Zwolle Inschrijven Planning
December 2019 Zaterdag Zaterdag Zwolle Inschrijven Planning
December 2019 Zaterdag Zaterdag Amsterdam Inschrijven Planning
December 2019 Zaterdag Zaterdag Eindhoven Inschrijven Planning
December 2019 Zaterdag Zaterdag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2019 Avond Donderdag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Rotterdam Inschrijven Planning
December 2019 Avond Woensdag Utrecht Inschrijven Planning
December 2019 Dag Maandag Utrecht Inschrijven Planning
December 2019 Zaterdag Zaterdag Utrecht Inschrijven Planning

Kosten Dag, bij betaling in 1 termijn

Studiekosten: Inschrijfgeld € 100,-
Studiekosten: Cursusgeld € 3.490,-
Overige kosten: Studiemateriaal € 900,-
Studiekosten: Examenkosten € 1.300,-
Studiekosten: Eindopdracht € 350,-
Overige kosten: Arrangementen (Food & Beverage) € 475,-
Overige kosten: Reprorechten € 15,-
Totaalprijs (exclusief BTW) € 6.630,-

Deze totaalprijs is gebaseerd op de prijs van een dagopleiding, bij betaling in één termijn. Voor betaling in termijnen wordt een opslag van 8% in rekening gebracht. Bij Pro Education kunt u bij een deel van het opleidingsaanbod kiezen uit een aantal studievarianten. Wilt u een kostenspecificatie van een zaterdagopleiding, avondopleiding of E-Learning? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs via 020 5 677 999.

Locatie- en arrangementskosten

Pro Education regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dag­arrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.

Reprorechten, hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Btw

Onze paramedische cursussen die accredi­tatiepunten opleveren zijn erkend door verschillende branche­organisaties. De opleidingen op MBO-niveau 2, 3, 4, Associate degree, de volledige HBO Bacheloropleidingen en de volledige Masteropleidingen zijn wettelijk erkende opleidingen. Deze erkende cursussen en opleidingen zijn vrijgesteld van btw. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw.

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit ­betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Wordt er enkel een totaalprijs vermeld, dan is dit een samengestelde prijs inclusief studiemateriaal en locatie- en arrangementskosten. Over deze prijs­componenten is 6% btw van toepassing.

Brochure aanvragen
Direct inschrijvenDeze ontvangt u direct per e-mail

Opleidingsadvies Voorlichtingsavonden Brochure aanvragen Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief van Pro Education?

Aanmelden
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.