Leef in het moment: Balans vinden in een prestatiemaatschappij

Thema's

Thema's

Leef in het moment: Balans vinden in een prestatiemaatschappij

Een vrouw die ervaren was in meditatie werd eens gevraagd hoe zij, ondanks haar vele bezigheden, zo aanwezig en bij zichzelf kon blijven. Zij antwoordde: ‘Als ik sta, dan stá ik, als ik ga, dan gá ik, als ik loop, dan lóóp ik, als ik eet, dan éét ik, als ik spreek, dan spréék ik…’ Degene die de vraag stelde, zei: ‘Dat doe ik toch ook! Wat doet u dan nog anders?’ Zij antwoordde wéér: ‘Als ik sta, dan stá ik, als ik ga, dan gá ik, als ik loop, dan lóóp ik, als ik eet, dan éét ik, als ik spreek, dan spréék ik…’ En nogmaals zei ik: ‘Dat doe ik toch óók!’ Maar zij zei: ‘Nee, als jij zit, dan stá je al, als jij staat, dan lóóp je al, als jij loopt, dan bén je er al en als jij eet, dan ben je al kláár! 
- Segal, Williams en Teasdale (2004) 

 

Het belang van balans in een snel leven

Beginnen met mooie wijze woorden die mij aan het denken zetten in deze stressmaatschappij waarin wij leven. Begrijp jij bovenstaand vers? Wat dacht jij toen je het las? Herkende jij het bij jezelf? Of misschien bij iemand anders? Het toegenomen werktempo en de noodzaak om continu te presteren, is herkenbaar voor vele van ons. Werknemers moeten zich blijven ontwikkelen en bijleren om hun baan te kunnen behouden. Zo ook ik als logopedist. Ieder jaar moet ik mezelf bewijzen dat ik aan (moet weg) voldoende kwaliteiten beheers om mijn vak uit te oefenen. En als ik dat niet doe? Dan verlies ik mijn titel. Waar is het vertrouwen dat je kwaliteit al beheerst? Waarom moet ik mezelf bewijzen? 
 

Logopedie voor stressgerelateerde klachten 

Het snelle leven in onze prestatiemaatschappij maakt dat we vaak vergeten wat zinvol is. Steeds vaker zie ik binnen de praktijk mensen met logopedische problemen vanuit stress, spanning en burn-out gerelateerde klachten. Adem en stemproblemen zijn veel voorkomende hulpvragen vanuit sociaal emotionele problemen. Mensen die even niet weten wat ze willen, wat ze kunnen en letterlijk vastlopen. Woorden als “mijn accu is leeg”, “ik voel niks” zijn vaak terugkomende uitingen. Het is niet aan mij om de accu weer op te laden, het is aan mij om de hulpvraag te beantwoorden en samen op zoek te gaan naar een middel om meer energie te krijgen. 
 

Het vinden van evenwicht: Belasting versus belastbaarheid

Het is belangrijk dat het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid gevonden wordt. Door in het moment te leven en te relativeren neemt overprikkeling af. Ik kijk niet alleen naar de hulpvraag van de cliënt maar ik kijk naar zijn totale omgeving. Het is niet aan mij om te zeggen wat iemand wel of niet moet doen. Het is aan mij om inzicht te geven in gevolgen en resultaat, zodat de client zelf met een oplossing gaat komen. Via oefeningen komen we dan samen tot het antwoord op de hulpvraag. En weet je de stem hoeft niet altijd perfect te klinken en de adem is niet altijd ontspannen, als je maar weet hoe terug te komen in het evenwicht en echt doet wat je doet. Leef in het moment, in het nu. 

 

 
Net als Anouk zijn wij zijn wij ook op zoek naar het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid. We hopen dat we het professionals in de zorg iets makkelijker maken door nascholing aan te bieden en deze zo makkelijk mogelijk maken om te volgen: 

Anouk Demos – stemlogopedist & zangcoach

Anouk studeerde aan het conservatorium van Rotterdam (musical) en is naast haar werk als logopedist werkzaam als dirigent en zangcoach bij haar eigen zangschool. Omdat Anouk zelf zangeres is, kan zij haar ervaringen delen en veel voorbeelden uit de praktijk geven. Ze beschikt over de ervaring om logopedisten de juiste technieken aan te reiken om efficiënter te werken aan logopedische hulpvragen rondom de zangstem.

Thema's

Thema's