Thema's

Thema's

Aandacht voor Multiple Sclerosis op Wereld MS Dag

Op 30 mei, jaarlijks gevierd als Wereld MS Dag (World MS Day), wordt extra aandacht gevraagd voor de impact van multiple sclerose (MS), een auto-immuunziekte die het centrale zenuwstelsel aantast. In Nederland alleen al zijn meer dan zeventienduizend mensen getroffen door deze aandoening. MS kan diverse symptomen veroorzaken en elk individu ervaart de ziekte op een unieke wijze. Helaas is er momenteel nog geen genezing voor MS, en in gevorderde stadia kan de ziekte leiden tot ernstige beperkingen, waarbij patiënten afhankelijk worden van een rolstoel. 

De term "multiple sclerose" verwijst naar de verhardingen in het aangetaste weefsel, waarbij "multiple" staat voor 'meerdere' en "sclerose" voor 'verharding'. Hoewel de precieze oorzaak van de ziekte nog niet volledig begrepen is, wordt duidelijk dat MS een complexe aandoening is die de levens van degenen die eraan lijden diepgaand beïnvloedt. 
 

De uitdagingen voor paramedici bij de behandeling van MS

Voor paramedici, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en anderen, brengt de behandeling van MS unieke uitdagingen met zich mee. Het is belangrijk voor deze zorgverleners om  de verschillende symptomen en de impact die deze hebben op het dagelijks leven van patiënten goed te snappen. Van mobiliteitsproblemen tot cognitieve stoornissen en vermoeidheid, paramedici spelen een cruciale rol in het helpen van patiënten om hun functionele capaciteit te behouden en zodat participatie in onze maatschappij mogelijk blijft. 
 

Een holistische benadering

Het behandelen van MS vereist een holistische benadering waarbij paramedici samenwerken met andere zorgverleners, waaronder neurologen, psychiaters en maatschappelijk werkers. Door samen te werken kunnen zij een gepersonaliseerd behandelplan opstellen dat is afgestemd op de individuele behoeften van elke cliënt. Deze benadering omvat vaak een combinatie van medicatie, therapieën, en levensstijlaanpassingen om de symptomen te beheersen en de progressie van de ziekte te vertragen. Interprofessioneel samenwerken en samen beslissen spelen hierbij een cruciale rol. 
 

Fysiotherapie en mobiliteitsproblemen

Een van de meest voorkomende symptomen van MS is problemen met mobiliteit, zoals spasticiteit, evenwichtsproblemen en zwakte in de spieren. Fysiotherapeuten spelen een sleutelrol bij het helpen van cliënten om hun mobiliteit te behouden en te verbeteren. Door middel van oefeningen, mobilisatietechnieken en hulpmiddelen zoals braces en rollators helpen zij cliënten om zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren. Deze aanpak kan verder versterkt worden door samen beslissingen te nemen met de cliënt, waarbij hun voorkeuren en doelen worden meegenomen. 

  

Ergotherapie en dagelijkse activiteiten

Ergotherapeuten richten zich op het helpen van cliënten om dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals koken, schoonmaken en zichzelf verzorgen. Zij geven advies over hulpmiddelen en aanpassingen in de omgeving om het leven van cliënten gemakkelijker te maken. Daarnaast leren zij strategieën aan om energie te besparen en om te gaan met cognitieve problemen die het uitvoeren van dagelijkse taken bemoeilijken. Hierbij is het belangrijk om samen te beslissen welke aanpassingen en strategieën het meest geschikt zijn voor de cliënt. 

Vermoeidheid en cognitieve stoornissen zijn veelvoorkomende symptomen bij MS die een aanzienlijke invloed hebben op het dagelijks functioneren. Er zijn verschillende strategieën om met deze symptomen om te gaan, zoals het plannen van rustperiodes en het gebruik van geheugensteuntjes. Daarnaast bestaat er ook cognitieve revalidatie om het geheugen, de concentratie en het probleemoplossend vermogen te verbeteren. Het is essentieel dat deze strategieën worden besproken en afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt door middel van samen beslissen.  
 

Logopedie en communicatieproblemen

Voor sommige mensen met MS kunnen communicatieproblemen optreden als gevolg van spraak- en slikstoornissen. Logopedisten zijn gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van deze problemen, en helpen patiënten met het verbeteren van de spraakvaardigheid en om veilig te slikken. Dit kan het verschil maken in het behouden van de sociale en professionele relaties van de patiënt. 
 

Het belang van ondersteuning en educatie

Naast het bieden van directe behandelingen spelen zorgprofessionals ook een belangrijke rol bij het bieden van ondersteuning en educatie aan patiënten en hun families. Door hen te informeren over de ziekte en de beschikbare behandelingen kunnen zij hen helpen om weloverwogen beslissingen te nemen over hun zorg, emotionele steun bieden en patiënten aanmoedigen om actief betrokken te blijven bij hun behandeling. 
 

Samenwerking en interprofessionele zorg

Op Wereld MS Dag is het belangrijk om stil te staan bij de impact van deze complexe aandoening en om waardering te tonen voor de inspanningen van professionals in de zorg die betrokken zijn bij de behandeling van MS. Door samen te werken verbeteren zij het leven van mensen met MS en dragen ze bij aan een betere kwaliteit van leven voor iedereen die getroffen is door deze ziekte. Laten we op deze dag solidariteit tonen met de MS-gemeenschap en streven naar een wereld waarin iedereen toegang heeft tot de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. 
[extra witregel] 
 
Op zoek naar geaccrediteerde interprofessionele nascholing? Kijk dan eens naar de onderstaande cursussen voor professionals in de zorg: 

Thema's

Thema's