Wat heb je aan een cursus COPM?

Thema's

Thema's

Wat heb je aan een cursus COPM?

Als paramedicus ben je niet alleen behandelaar, je begeleidt en coacht je cliënten vaak ook bij het voeren van de regie over hun behandeling en hun leven. De Canadian Occupational Performance Measure (COPM) kan jou daar goed bij helpen. Het COPM-proces is een open dialoog tussen cliënt en therapeut waarbij zij ieder hun eigen kennis, ervaring en perspectief inbrengen. De COPM wordt veel gebruikt door ergotherapeuten, maar ook als je fysiotherapeut, diëtist of logopedist bent kun je dit instrument heel goed gebruiken.
 

Wat is COPM?

De COPM is een meetinstrument waarmee je door de cliënt ervaren problemen in het dagelijks leven kunt achterhalen. Dan kun je die centraal stellen bij de behandeling. Het meetinstrument heeft twee grote doelstellingen. 

  • Het identificeren van de belangrijkste problemen ervaren door de cliënt. 
  • Het meten van veranderingen in het beeld dat de cliënt van zijn handelen heeft tijdens het behandelproces. 

De COPM richt zich hierbij op zelfredzaamheid, productiviteit en ontspanning. Je kunt het meetinstrument ook heel goed gebruiken om de hulpvraag van de cliënt te verhelderen. De COPM heeft een inventariserend, diagnostisch en evaluatief doel en kun je dus op meer momenten gebruiken tijdens een behandeling.
 

Cursus COPM in de Dagelijkse Praktijk

De COPM ondersteunt dus het cliëntgericht werken en is een effectief meetinstrument, waarmee je door de cliënt ervaren problemen kunt evalueren. Als je wilt leren hoe je de COPM inzet in je eigen praktijk is onze cursus COPM in de Dagelijkse Praktijk iets voor jou. Deze cursus geeft je concrete handvatten om de COPM af te nemen zoals bedoeld door de Canadese ontwikkelaars. Daarnaast zoek je balans tussen de ervaringsdeskundigheid van de cliënt over zijn eigen leven en je eigen professionele deskundigheid.

Andere cursussen over COPM of waarin je kennismaakt met COPM zijn:

 

Heb je vragen?

Heb je vragen? Of wil je persoonlijk advies? Bel onze opleidingsadviseurs op 020 – 5 677 999 of vul het contactformulier op onze website in, dan nemen zij zo snel mogelijk contact met je op.

Thema's

Thema's