Gerichte therapie helpt tegen valangst ouderen

Thema's

Thema's

Gerichte therapie helpt tegen valangst ouderen

Bijna 3.000 ouderen overleden in 2014 door een val of de nasleep ervan. Berekeningen van Veiligheid NL wijzen uit dat 88.000 ouderen na een val op de Spoedeisende Hulp terechtkwamen en 40.000 in het ziekenhuis werden opgenomen. In dat jaar kostten valincidenten bij elkaar 810 miljoen euro. Dit zal door de vergrijzing alleen nog maar meer worden. Volgens Veiligheid NL vallen er in 2030 naar schatting 4.800 doden door valincidenten en komen de zorgkosten op 1,3 miljard euro uit.
 
Gezondheidswetenschapper Tanja Dorresteijn (Universiteit Maastricht) promoveerde 12 mei op een onderzoek naar gerichte therapie tegen valangst. Daarmee blijkt het aantal valpartijen bij kwetsbare ouderen teruggedrongen te kunnen worden. Het aantal incidenten in eigen huis in de groep 70+’ers die de therapie Zicht op Evenwicht volgde, lag bijna een derde lager dan in de groep die deze therapie niet volgde. 

Oefenprogramma
De ouderen die de therapie volgen, worden drie keer thuis bezocht door een fysiotherapeut, een ergotherapeut of een verpleegkundige. Daarnaast wordt er in vier telefoongesprekken in samenspraak met de oudere een oefenprogramma gemaakt waarin rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de oudere.

 
De kosten van de therapie bedragen ruim 700 euro per persoon. De totale zorgkosten voor de ouderen die de therapie volgden, waren lager dan die voor de ouderen in de controlegroep (7.890 vs. 8.094 euro).
 
Het Centrum Gezond Leven van het RIVM en het Trimbos Instituut zijn blij met de in Maastricht ontwikkelde aanpak. De hulpverleners die de therapie geven, worden getraind door het Trimbos Instituut. 

Zorgvuldige selectie
Er waren al groepstherapieën voor ouderen die bang zijn om te vallen. Juist de meest kwetsbare ouderen gingen daar niet naartoe, omdat ze bang zijn ter val te komen als ze de deur uitgaan. Een derde deel van de ouderen uit de onderzoeksgroep haakte voortijdig af. Dorresteijn pleit dan ook voor een zorgvuldige selectie van ouderen die in aanmerking komen voor de nieuwe aanpak. 

Financiering
De financiering van de cursussen is wel een probleem. Gemeenten moeten de investeringen doen, maar de zorgverzekeraars profiteren van kostenbesparingen. Volgens Dorresteijn vergoeden sommige zorgverzekeraars de therapie in een aanvullend pakket. 

Thema's

Thema's