Virtueel scootmobiel rijden in Roessingh

Thema's

Thema's

Virtueel scootmobiel rijden in Roessingh

Revalidatiecentrum Roessingh in Enschede heeft de eerste, in eigen huis ontwikkelde, scootmobielsimulator in gebruik genomen. Onder de naam Scomosi zal het apparaat worden ingezet om revalidanten voor te bereiden op het gebruik van de scootmobiel. In het apparaat kunnen gebruikers met behulp van virtual reality in een veilige omgeving vertrouwd raken met alledaagse verkeerssituaties.

De virtual reality-omgeving van de nieuwe scootmobielsimulator biedt een intensief trainingsprogramma. Uit onderzoek is gebleken dat zelfs een beperkte inzet van de simulator in combinatie met het rijden in een echte omgeving even goed is als de huidige manier van leren rijden met een scootmobiel. De verwachting is dat revalidanten na het volgen van het Scomosi-programma zelfverzekerder aan het verkeer zullen deelnemen, wat zich uit in een beter gebruik van de scootmobiel en dus een betere kwaliteit van leven. Met de toenemende zorgvraag enerzijds en het afnemende aantal therapeuten anderzijds vormt de simulator een welkome aanvulling op de capaciteit. In Nederland rijden ruim 180.000 scootmobielen rond. Dit aantal is naar verwachting ruim verdubbeld in het jaar 2030. Jaarlijks komen 1.200 mensen in het ziekenhuis terecht na een ongeval met een scootmobiel. Goede begeleiding en instructie bij het gebruik van de scootmobiel is dus van belang. De Scomosi-systeem wordt door de ergotherapeuten van Roessingh toegepast. De intentie is om de simulator door te ontwikkelen tot een volwaardig product dat op de markt kan worden gebracht. Hiermee kunnen in de toekomst scootmobielgebruikers binnen zowel de gemeentelijke als de meer specialistische revalidatiesector worden getraind op de uitvoering van technische vaardigheden en verschillende verkeerssituaties. Het trainingsprogramma kan worden aangepast aan de specifieke situatie en aandoening van de individuele gebruiker. Ook kunnen de rijprestaties op een objectieve wijze worden geëvalueerd. (Bron: ICTZorgvisie)

Gerelateerde opleiding: HBO Bachelor Ergotherapie, specialisatie Neurorevalidatie

Thema's

Thema's