Logopedisten: wij lossen het taalprobleem op

Thema's

Thema's

Logopedisten: wij lossen het taalprobleem op

Logopedisten in ons land vinden dat zij als experts moeten worden ingeschakeld om de honderdduizenden kinderen met taalachterstanden en -stoornissen op tweejarige leeftijd te laten screenen. Dat stelt de beroepsvereniging van ruim 4200 logopedisten (NVLF) na het voorstel van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid om deze kinderen te testen naar aanleiding van een alarmerend rapport van de Onderwijsinspectie.

Uit dit rapport blijkt dat er sprake is van grote taalachterstanden bij vaak allochtone kinderen. De huidige werknemers in de voorschoolse educatie en -opvang zijn qua taalniveau onvoldoende toegerust om deze taalproblemen op te lossen of op te sporen. Ook komt uit dit rapport naar voren er geen kennis van professionals wordt ingezet om de taalproblemen op te lossen. De logopedisten stellen in een brief aan staatssecretaris van onderwijs Dekker dat zij als erkende taalexperts niet ingeschakeld zijn als professionals.

Het voorstel van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid om kinderen op tweejarige leeftijd te screenen op taalachterstanden en -stoornissen wordt door de NVLF ondersteund als zij als organisatie worden ingeschakeld en er niet weer een nodeloos dure organisatie wordt opgezet. Er zijn op dit moment naar schatting 159.000 kinderen met een taalstoornis in Nederland. Zij hebben behandeling nodig van een logopedist, alleen moet de stoornis dan wel tijdig worden ontdekt. Een grotere groep kinderen heeft een taalachterstand in het Nederlands, omdat thuis een andere taal wordt gesproken.

(Bron: Telegraaf)

Thema's

Thema's