Menu Zoeken
Deze opleiding beiden wij momenteel niet meer aan. Bekijk het actuele aanbod in de categorie Social Work.

Welzijn Nieuwe Stijl, nieuwe vraagstukken en doelgroepen vragen om nieuwe oplossingen. Hoe vertaal je dit naar een betere aanpak en goede samenwerking?

In deze opleiding Modern Social Work onderzoekt u de mogelijkheden (en beperkingen) bij het bevorderen van participatie. In hoeverre kunnen maatschappelijke interventies in de publieke ruimte de participatie van burgers bevorderen? U richt zich op de ondersteuning én activering van de kwetsbare burgers. U onderzoekt hoe u de talenten van uw cliënt of cliëntengroep kunt benutten zodat zij hun levenskwaliteit weer vergroten.

Wat u leert

  • U streeft naar een optimale samenwerking tussen professionals, instellingen en de lokale overheid.
  • Voor zorgwekkende burgers die zelf niet om hulp vragen en deze wel nodig hebben werkt u outreachend vanuit een dialooggestuurde en oplossingsgerichte werkhouding.
  • U voert regie in complexe dienstverleningssituaties.
  • U bent pro actief in vernieuwing op het gebied van methodiek, problematiek en doelgroepen.
  • U stemt af op multidisciplinaire betrokkenheid en inzet.
  • U werkt systeem- en oplossingsgericht.

Volledige opleidingsinformatie en de uitgebreide leerdoelen vindt u in de brochure (download).

Voor wie

Maatschappelijk werkers, jeugdwerkers, cultureel werkers, buurt- of opbouwwerkers en sociaal pedagogisch hulpverleners, die de ambitie hebben om binnen hun organisatie tot een betere aanpak te komen.

Opleiders

Anjo van Hout, Kees Geelhoed en Herman de Hoogh

Erkenning

De BAMw kent aan iedere masterclass 15,5 registerpunten toe.
De post-bachelor opleiding Modern Social Work maakt deel uit van de door de NVAO geaccrediteerde masteropleiding Social Work & Innovation en voldoet daarmee aan de wettelijke eisen van het Europese bachelor- en masterstelsel.
Pro Education heeft een CEDEO erkenning voor open inschrijving en maatwerk. Deze erkenning wordt alleen gegeven aan instituten die een 8 of hoger scoren op klanttevredenheid.

Voor een actueel overzicht van de bijeenkomsten en tijdstippen, raadpleeg de button 'Inschrijven'.

Nieuwsbrief van Pro Education?

Aanmelden

Onze website maakt gebruik van cookies.

Accepteren