• Home
  • Webinar Valpreventie in de Praktijk

Webinar Valpreventie in de Praktijk

Inleiding tot een multidisciplinaire benadering van valproblematiek

Webinar Valpreventie in de Praktijk

Inleiding tot een multidisciplinaire benadering van valproblematiek

Opleidingsniveau

Duur

1 dag

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Avond

1e startdatum

06-09-2021

Meer informatie

Download brochure

Opleidingsniveau

Duur

1 dag

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Avond

1e startdatum

06-09-2021

Meer informatie

Download brochure
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Valincidenten vormen een belangrijk en toenemend probleem onder ouderen. De vergrijzing en stijging van chronische aandoeningen zorgen ervoor dat het aantal valincidenten en het ernstig valletsel bij ouderen toeneemt. Paramedici hebben een belangrijke rol in het signaleren, meten en behandelen van ouderen met een verhoogd valrisico. Multidisciplinaire valpreventie is hierbij essentieel om deze problematiek te beïnvloeden en is bovendien ook zeer goed mogelijk.

Resultaat

Na het volgen van het webinar kun je/ heb je:

  • Een kritische risico-inventarisatie uitvoeren
  • Het individueel valrisico berekenen op basis van meetinstrumenten
  • Inzicht in evidence-based behandelbare grootheden bij een verhoogd valrisico
  • Een kritische blik in het toepassen van bestaande valrisicoprogramma’s
  • Het belang van follow-up en evaluatie kaderen binnen een valrisicoprogramma
  • Motivationele aspecten integreren om de therapietrouw te verhogen

Doelgroep

Deze cursus is ontwikkeld voor eerste- en tweedelijns ergo-, fysio-, geriatriefysio- en oefentherapeuten. Er is geen specifieke voorkennis noodzakelijk en wij hanteren geen toelatingseisen.

Aanpak

In dit webinar maak je een verdiepingsslag in het meten en multidisciplinair behandelen van cliënten met een verhoogd valrisico, waarna je de opgedane kennis direct kunt implementeren in de praktijk.

Het webinar duurt ongeveer 1,5 uur.

Professionals

Marcel Fokker is Master Geriatriefysiotherapeut en heeft ervaring in zowel de eerste- als tweedelijnszorg. Daarnaast is hij docent bij Pro Education en is hij verbonden als gastdocent aan de SOMT University of Physiotherapy. In de praktijk is Marcel betrokken geweest bij het initiëren, opzetten en implementeren van multidisciplinaire zorgpaden valpreventie.

Tinneke Claes is een Belgische ergotherapeut en heeft ervaring in zowel de eerstelijnszorg als in de residentiële zorg. Ze is opgeleid door het Expertisecentrum Val-en fractuurpreventie en expert valpreventie bij ouderen en procesbegeleider valpreventie in de Vlaamse woonzorgcentra. Daarnaast geeft ze in heel Vlaanderen opleidingen omtrent valpreventie. In de praktijk begeleidt ze ouderen in de eerstelijn en werkt ze mee aan de implementatie van de valpreventierichtlijnen in België.

Webinar Valpreventie in de Praktijk

Inleiding tot een multidisciplinaire benadering van valproblematiek

Opleidingsniveau

Duur

1 dag

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Avond

1e startdatum

06-09-2021

Meer informatie

Download brochure