• Home
  • Fysieke Fitheid bij Kinderen met een Beperking

Fysieke Fitheid bij Kinderen met een Beperking

Toegespitst op het kind met een mentale en/of motorische beperking

Fysieke Fitheid bij Kinderen met een Beperking

Toegespitst op het kind met een mentale en/of motorische beperking

Opleidingsniveau

Cursus Nascholing

Duur

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

1e startdatum

Meer informatie

Download brochure

Opleidingsniveau

Cursus Nascholing

Duur

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

1e startdatum

Meer informatie

Download brochure
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Inzicht krijgen in en leren toepassen van de onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden bij kinderen, waar de fysieke fitheid een probleem is. Na het volgen van de cursus kan de cursist een kind met problemen binnen de fysieke fitheid herkennen en hier een adequaat onderzoeks- en behandelprogramma voor opstellen en uitvoeren.

Resultaat

Na het volgen van de cursus:

  • Kun je de verschillende doelgroepen benoemen binnen het vakgebied fitheid bij kinderen
  • Kun je de verschillende diagnosegroepen benoemen
  • Kun je intakegegevens en de gegevens vanuit klinimetrie op correcte wijze interpreteren
  • Kun je een individueel fitheidsprogramma opstellen
  • Kun je interventies uitvoeren (op methodisch, didactisch en pedagogisch vlak) behorend bij de opgestelde fitheidsprogramma’s
  • Kun je resultaten van fitheidsprogramma’s evalueren

Doelgroep

Deze online cursus is ontwikkeld voor (kinder)fysiotherapeuten, die willen kennismaken met de huidige diagnostiek en behandeling bij fysieke fitheidsproblematiek bij kinderen.

De inhoud is gericht op eerstelijns- en tweedelijnsfysiotherapeuten. Er is in deze cursus ook veel aandacht voor kinderen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking, dus voor de fysiotherapeuten en bewegingsagogen uit instellingen voor verstandelijk beperkte kinderen is de inhoud ook van belang.

Het werken met kinderen is wel een pre, maar niet strikt noodzakelijk om aan deze cursus deel te nemen.

Aanpak

Doel van deze cursus is inzicht krijgen in en leren toepassen van de onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden bij kinderen, waar de fysieke fitheid een probleem is.

Hierbij staat voortdurend jouw eigen beroepspraktijk centraal en is er veel gelegenheid voor uitwisseling van kennis en ervaringen met je medecursisten. Je krijgt kennis aangereikt via onder andere voorbereidingsopdrachten, aanbod van relevante artikelen en op de twee lesdagen middels filmmateriaal en PowerPoint om kennis te delen.

De cursus wordt gegeven in een groep van 8 tot 16 deelnemers en heeft een totale studiebelasting van 31 uur, waarvan 12 contacturen en 19,5 uur zelfstudie.

Evidentie & relevantie

Fysieke fitheid in het algemeen, maar zeker ook bij kinderen is van groot belang. Fysieke fitheid is essentieel om te kunnen participeren in de dagelijkse activiteiten, sport en vele sociale activiteiten. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een beperking (CP, DCD, verstandelijk) fysiek vaak minder fit zijn. Zij hebben bijvoorbeeld minder functionele kracht (proefschrift W. Aertssen).

Kinderen met een beperking zijn vaak moeilijker te testen en te trainen.

In deze cursus worden handvatten aangereikt om juist deze doelgroep te helpen fysiek fitter te worden.

Klassikaal

Deze cursus wordt alleen klassikaal aangeboden, kijk voor de locatie van de cursus bij de planning. Omdat je binnen een groep veel van elkaar leert, bieden we je een alternatieve locatie aan wanneer er voor jouw voorkeurslocatie onvoldoende aanmeldingen zijn.

Fysieke Fitheid bij Kinderen met een Beperking

Toegespitst op het kind met een mentale en/of motorische beperking

Opleidingsniveau

Cursus Nascholing

Duur

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

1e startdatum

Meer informatie

Download brochure