HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Verkort

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Verkort

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Opleidingsniveau

HBO Bachelor

Duur

24 maanden

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Dag, Zaterdag, Avond en E-learning

1e startdatum

December 2019

Meer informatie

Download brochure

Opleidingsniveau

HBO Bachelor

Duur

24 maanden

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Dag, Zaterdag, Avond en E-learning

1e startdatum

December 2019

Meer informatie

Download brochure
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Wilt u zich in korte tijd ontwikkelen tot HBO-verpleegkundige en het geaccrediteerde diploma HBO-V behalen? Kies dan voor deze officieel geaccrediteerde Bacheloropleiding. U kunt mogelijk al in 2 jaar uw diploma halen als u werkzaam bent in de verpleging en uw BIG-registratie heeft. Hiermee kunt u succesvol uw loopbaan vervolgen op een hoger niveau, bijvoorbeeld in een (psychiatrisch) ziekenhuis, een verpleeghuis, een instelling voor gehandicapten of de thuiszorg. Natuurlijk is de opleiding volledig toegespitst op de competenties die de verpleegkundigen (nu en in de toekomst) nodig hebben. De opleiding is daarom ontwikkeld volgens Nursing 2020 volgens de ordening in 7 competentiegebieden van CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists). Zo leert u binnen de opleiding alles wat u als HBO-verpleegkundige in de praktijk moet kennen en kunnen. U start deze opleiding met een voorprogramma, waarna u direct doorstroomt in de verkorte Bachelor. De opleiding is speciaal gericht op werkenden en is daarom uitstekend te combineren met een baan. Daarnaast komt u bij deze opleiding mogelijk in aanmerking voor een aantrekkelijke subsidieregeling.

Subsidie

Uw werkgever komt op basis van deze opleiding mogelijk in aanmerking voor subsidie praktijkleren (SPL). Dat is een vergoeding van maximaal € 2.700,- per persoon per jaar, gedurende de looptijd van de regeling. Zie Subsidieregeling Praktijkleren voor meer informatie.

Studiefinanciering voor volwassenen

Voor deze opleiding is het mogelijk om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het kader van levenlanglerenkrediet. Zie Levenlanglerenkrediet (LLLK) voor meer informatie.

Erkende kwaliteit

Deze Bacheloropleiding wordt verzorgd in samenwerking met onze businesspartner Hogeschool NCOI. Het curriculum staat onder toezicht van een onafhankelijke werkveldcommissie en is volledig ontworpen vanuit de kwaliteitseisen die aan HBO-opleidingen worden gesteld. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Doelgroep

U wilt in korte tijd het officiële diploma HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige behalen. U bent Inservice-Verpleegkundige of heeft een diploma MBO Verpleegkunde niveau 4, Verpleegkunde-A, Verpleegkunde-B of Verpleegkunde-Z in uw bezit. Daarnaast bent u in het bezit van een BIG-registratie en een relevante werk- of stageplek.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt deze verkorte Bachelor volgen als u in het bezit bent van een diploma MBO Verpleegkundige niveau 4, Verpleegkunde-A, Verpleegkunde-B of Verpleegkunde-Z. Daarnaast bent u in het bezit van een BIG-registratie en een relevante werk- of stageplek.

Voordat u start met de HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Verkort dient u eerst de Pre Bachelor Verpleegkunde van NCOI te volgen. Na het succesvol afronden van deze Pre Bachelor Verpleegkunde, kunt u zich inschrijven voor de HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Verkort.

Aanpak

De HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Verkort is speciaal ontwikkeld voor werkenden. De opleiding bestaat uit een voorprogramma, 2 fases en een afstudeerfase. Het voorprogramma bestaat uit het Schakelprogramma naar Regieverpleegkundige. Heeft u dit schakelprogramma al met een voldoende afgesloten, dan hoeft u dit niet nogmaals te volgen. In de fases daarna volgt u meerdere modules. Het programma biedt een aantrekkelijke combinatie van vakinhoud en vaardigheden. Om succesvol te zijn in de praktijk dient u namelijk niet alleen te beschikken over vakkennis, maar zijn juist ook praktische vaardigheden van belang.

U werkt, afhankelijk van uw studievariant, aan 1 of 2 modules op hetzelfde moment, daardoor houdt u focus. Dat werkt prettig en is heel overzichtelijk. U kunt kiezen uit meerdere studievarianten. Studeert u 's avonds, dan volgt u wekelijks een bijeenkomst van 3 uur. Als u de dagstudie volgt, heeft u om de week 2 bijeenkomsten die samen 1 dag duren. Ook kunt u kiezen (delen van) de opleiding online te volgen.

Per fase werkt u vervolgens aan een eindopdracht en een portfolio. U sluit de opleiding af met een praktische afstudeeropdracht en een portfolio.

Tijdens uw gehele studie heeft u een persoonlijke studiebegeleider als vaste contactpersoon voor alles waar u tijdens uw opleiding tegenaan loopt.

Voor werkenden

Dankzij onze aanpak kunt u uw werk en opleiding optimaal combineren. Onder begeleiding van ervaren docenten gaat u aan de slag met opdrachten en cases uit de praktijk. Zij kunnen u goed helpen bij problemen en vraagstukken die u tijdens uw opleiding tegenkomt. Daardoor is de leerstof praktisch en direct toepasbaar in uw eigen praktijk. Om nog meer te oefenen kunt u veel praktijkopdrachten in uw eigen werk uitvoeren.

Flexibel studeren

Per module rondt u steeds een onderwerp af. Daarmee heeft u een zeer overzichtelijk en goed georganiseerd programma. De meeste modules zijn bovendien ook op basis van e-learning te volgen. U zult merken hoe prettig dit werkt.

De opleiding is op verschillende manieren te volgen. U kunt kiezen uit een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week. Daarnaast wordt u tijdens deze Bachelor ondersteund door onze gebruiksvriendelijke en professionele online leeromgeving. U vindt hier alles wat u nodig heeft om uw studie succesvol te doorlopen.

Keuzeprogramma

Naast algemene onderdelen volgt u een keuzeprogramma waarin u zich verdiept in een richting die u aanspreekt. Zo ontwikkelt u zich niet alleen tot een breed onderlegde professional, maar u ontwikkelt zich ook in een specifiek deelgebied. Kijk voor een volledig overzicht van de keuzemogelijkheden in het studieprogramma.

Stage

Als MBO-verpleegkundige kunt u uw baan in veel gevallen gebruiken als gedeeltelijke stageplaats. U moet gedurende uw opleiding echter wel in de breedte ervaring opdoen binnen de zorg. Dat kan betekenen dat u ook enige tijd in een andere zorginstelling stage zult lopen. Onze businesspartner Hogeschool NCOI heeft een stageadviesbureau dat u kan adviseren over uw persoonlijke invulling van de stage of u kan helpen bij het vinden van een geschikte stageplek.

Professionals

In elke opleiding is de professional van cruciaal belang. Daarom worden er hoge eisen gesteld aan de professionals. De programma’s worden uitsluitend verzorgd door professionals die zelf in de praktijk actief zijn en ruime ervaring hebben in de zorg. Zij zijn op de hoogte van de laatste inzichten in het vakgebied. Daarnaast vervullen zij een actieve rol binnen de online leeromgeving en voorzien zij u van tips, interessante oefeningen en links.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

Voorprogramma

U start deze officieel geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding met een kort voorprogramma, zodat u volledig voorbereid wordt op de succesvolle afronding van deze Bachelor.

Programma

Voorprogramma

Fase 1

Comorbiditeit en gedrag 8 EC

Psychogeriatrische zorg 8 EC

Zorginnovaties en ethiek 8 EC

Eindopdracht

Portfolio

Fase 2

Persoonlijk leiderschap in de zorg 12 EC

Stageblok fase 2 - HBO-V Verkort 12 EC

Keuzeprogramma HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Verkort 24 EC

 • Autismezorg
 • Dementiezorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Ouderenzorg
 • Verslavingszorg
 • Wijkverpleging
 • Verpleegkunde en Psychiatrie
 • Hoog Complexe Somatische Zorg
 • Jeugdzorgprofessional

Eindopdracht

Portfolio

Afstudeerfase

Portfolio

Afstudeeropdracht

Fase 1

In de eerste fase ontwikkelt u vaardigheden om cliënten met een kort- of langdurige beperking of handicap te begeleiden en ondersteunen. Hiervoor verdiept u zich in de thema's psychische ziektebeelden en geneesmiddelenleer. Ook ontwikkelt u vaardigheden om zorg te indiceren, zodat u efficiënt kunt inspelen op de zorgbehoeften van cliënten.

Comorbiditeit en gedrag

(6 bijeenkomsten)

 • Psychopathologie en farmacologie
 • Suïcidepreventie
 • Voorkomen en behandelen psychische stoornissen
 • Complexe ziektebeelden en multipathologie
 • Integrale zorg
 • Psycho-educatie
 • Zorg bij psychische en psychiatrische stoornissen
 • Seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag

Psychogeriatrische zorg

(6 bijeenkomsten)

 • Pathologie van de ouder wordende mens
 • Psychiatrie
 • Complicaties en verzorging
 • Zorg indiceren
 • Comorbiditeit bij ouderen
 • Onbegrepen gedrag en omgaan met agressie
 • Werking en bijwerking van medicatie
 • Gerontopsychiatrische problematiek

Zorginnovaties en ethiek

(6 bijeenkomsten)

 • Ethische vraagstukken en morele kwesties
 • Culturele verschillen
 • Technologieën en IT
 • Implementeren van innovaties
 • Privacy/wet- en regelgeving
 • E-health en domotica
 • Multidisciplinaire samenwerking

  Fase 2

  In de tweede fase verdiept u zich in persoonlijk leiderschap binnen de zorg, zodat u proactief te werk gaat en uw kwaliteiten optimaal inzet. Daarbij ontwikkelt u vaardigheden om zorginnovaties en ethische kwesties mee te nemen in de door u geboden zorgverlening. Hierdoor houdt u als verpleegkundige rekening met de privacy van patiënten en kunt u inspelen op nieuwe technologieën binnen de zorg.

  Persoonlijk leiderschap in de zorg

  (8 bijeenkomsten)

  • Intervisie
  • Verpleegkundig proces
  • Klinisch redeneren bij hoog complexe zorg
  • Verpleegkundig leiderschap
  • De reflectieve EBP-professional

  Stageblok fase 2 - HBO-V Verkort

  Keuzeprogramma HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Verkort

  • Autismezorg
  • Dementiezorg
  • Gehandicaptenzorg
  • Ouderenzorg
  • Verslavingszorg
  • Wijkverpleging
  • Verpleegkunde en Psychiatrie
  • Hoog Complexe Somatische Zorg
  • Jeugdzorgprofessional

   Afstuderen

   De afstudeerfase bestaat uit 2 delen. Tijdens uw hele Bacheloropleiding werkt u aan onderdelen die u in uw portfolio samenbrengt. Daarnaast werkt u aan een praktische afstudeeropdracht, waarmee u uw opleiding afrondt.

   BIG-registratie

   Het beroep van HBO-verpleegkundige is een beschermd beroep volgens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). Als u uw diploma van deze opleiding heeft behaald, kunt u uw BIG-registratie omzetten naar HBO-verpleegkundige.

   Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

   Als u alles met succes heeft afgerond, ontvangt u het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige’ van onze businesspartner NCOI. U mag dan de graad BSc (Bachelor of Science) voeren. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Bacheloropleidingen. U ontvangt van NCOI een internationaal erkend Bachelorgetuigschrift met hoge waarde op de arbeidsmarkt.

   Planning
   Planning
   Planning
   Planning
   Planning
   Investering
   Investering
   Investering
   Investering
   Investering

   Kosten dag variant, bij betaling in 1 termijn

   Studiekosten: Dossiervorming
   € 200,-
   Studiekosten: Lesgeld
   € 4.270,-
   Overige kosten: Studiemateriaal
   € 990,-
   Studiekosten: Examenkosten
   € 1.960,-
   Studiekosten: Competentieontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding
   € 1.980,-
   Studiekosten: Afstuderen
   € 1.790,-
   Studiekosten: Diplomering
   € 500,-
   Overige kosten: Arrangementen (Food & Beverage)
   € 760,-
   Overige kosten: Reprorechten
   € 15,-
   Totaalprijs (exclusief BTW)
   € 12.465,-

   De kosten voor dossiervorming kunnen niet in termijnen worden voldaan. Deze worden opgenomen in de eerste termijn van de factuur.

   Deze totaalprijs is gebaseerd op de prijs van een dagopleiding, bij betaling in één termijn. Voor betaling in termijnen wordt een opslag van 8% in rekening gebracht. Bij Pro Education kunt u bij een deel van het opleidingsaanbod kiezen uit een aantal studievarianten. Wilt u een kostenspecificatie van een zaterdagopleiding, avondopleiding of E-Learning? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs via 020 - 5 677 999.

   Locatie- en arrangementskosten

   Pro Education regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dag­arrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.

   Reprorechten, hand-outs

   Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

   Btw

   Onze paramedische cursussen die accredi­tatiepunten opleveren zijn erkend door verschillende branche­organisaties. De opleidingen op MBO-niveau 2, 3, 4, Associate degree, de volledige HBO Bacheloropleidingen en de volledige Masteropleidingen zijn wettelijk erkende opleidingen. Deze erkende cursussen en opleidingen zijn vrijgesteld van btw. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw.

   Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit ­betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

   Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw.

   Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

   Wordt er enkel een totaalprijs vermeld, dan is dit een samengestelde prijs inclusief studiemateriaal en locatie- en arrangementskosten. Over deze prijs­componenten is 9% btw van toepassing.

   HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Verkort

   NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

   Opleidingsniveau

   HBO Bachelor

   Duur

   24 maanden

   Accreditaties & Erkenning

   Meer informatie

   Studievormen

   Dag, Zaterdag, Avond en E-learning

   1e startdatum

   December 2019

   Meer informatie

   Download brochure

   Haal zorgeloos uw accreditatiepunten met ons ontzorgplan

   Is 2019 voor u ook het herregistratiejaar? Wij helpen u graag met het uitzoeken van de juiste cursussen voor de accreditatiepunten die u nog moet halen. Geef aan ons door hoeveel punten u voor eind 2019 nog moet halen en wat uw favoriete onderwerpen zijn. Dan maken wij voor u een ontzorgplan op maat. U ontvangt bij aanmelding bovendien 3 maanden gratis toegang tot Online Academy.