• Home
  • Webinar Prentenboeken in je Praktijk

Webinar Prentenboeken in je Praktijk

Leer prentenboeken op een efficiënte manier te gebruiken

Webinar Prentenboeken in je Praktijk

Leer prentenboeken op een efficiënte manier te gebruiken

Opleidingsniveau

Cursus

Duur

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

1e startdatum

Meer informatie

Download brochure

Opleidingsniveau

Cursus

Duur

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

1e startdatum

Meer informatie

Download brochure
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Prentenboeken zijn zo inspirerend. Je betrekt ze vaak bij je behandeling, maar je bent eigenlijk op zoek naar een structurele aanpak. Wat is een structurele aanpak? Welke boeken geven een toegevoegde waarde en hoe pak je dit aan? Je weet alles over woordenschat en zinsbouw, maar zou dit breder willen toepassen door gebruik te maken van het prentenboekenarsenaal dat jaarlijks verschijnt. In dit webinar komt dit aan bod en krijg je in een notendop de theorie over verschillende prentenboekengenres uitgelegd. Daarna wordt 1 thema uitgediept.

Resultaat

  • Je kunt planmatig gebruikmaken van het prentenboekaanbod
  • Je herkent de overeenkomsten en verschillen tussen verhalen
  • Je ontwikkelt een contextgerichte activiteit die leidt tot het vergroten van de woordenschat, het oefenen en verbeteren van vertelvaardigheid, het structureren van ideeën en gedachten, het leren plezier beleven aan het samen praten over ‘dingen’ uit de dagelijkse leef- en ervaringswereld

Doelgroep

Dit webinar is ontwikkeld voor logopedisten die werkzaam zijn in het onderwijs, de eerste of de tweede lijn. Het webinar is praktisch van aard en de verworven kennis kan de cursist inzetten bij kinderen met een ontwikkelingsleeftijd vanaf ongeveer 3 tot circa 6 jaar.

Aanpak

Het webinar wordt via onze virtual classroom gegeven en heeft een studiebelasting van 1,5 -2 uur en 4 uur zelfstudie.

Voor het webinar zijn enkele prentenboeken nodig die te verkrijgen zijn via de bibliotheek of de boekhandel. De boekenlijst zal ruim van tevoren in de online leeromgeving te vinden zijn. De boeken moeten gelezen zijn en hier is een korte opdracht aan verbonden.

Om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten is actieve deelname aan het webinar en het behalen van een voldoende voor de eindopdracht verplicht.

Professionals

Dit webinar wordt verzorgd door Colette Pelt. Zij heeft een onderwijskundige achtergrond. Zij heeft de Master Jeugdliteratuur behaald aan de Universiteit van Tilburg. Hierna maakte ze deel uit van de vakgroep Nederlands & Taaldidactiek bij Avans Hogeschool en tegelijkertijd heeft ze PrentenboekenPlus opgericht. Dit is een organisatie die prentenboeken bewerkt voor professionals die kinderen met een taalontwikkelingsstoornis begeleiden.

Webinar Prentenboeken in je Praktijk

Leer prentenboeken op een efficiënte manier te gebruiken

Opleidingsniveau

Cursus

Duur

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

1e startdatum

Meer informatie

Download brochure