Nieuws

Manage je zorgonderneming

Op Maandag, 6 Mei, 2019, 16:43

Recentelijk kreeg ik een intrigerend telefoontje van een collega. Of ik, vanuit mijn rol als bestuurslid van de beroepsvereniging, mee wilde kijken met de uitkomst van een materiële controle van een van de zorgverzekeraars met wie zij een contract had. Geen ongewone vraag, dit komt wel vaker voor. Wat mij wel verraste was de enorme verontwaardiging die doorklonk in het gesprek.

Lees meer
Thema's: Fysio- en Oefentherapie

Neem nu de stap en ga fysiotherapie studeren

Op Vrijdag, 26 April, 2019, 15:50

Denkt u erover om een carrièreswitch te maken en uzelf om te scholen tot fysiotherapeut? Misschien is dat al een lang gekoesterde wens. Of misschien bent u op een punt in uw loopbaan aangekomen dat u het gevoel hebt van nu of nooit. Want wat is er nu mooier dan werken met mensen en hen te helpen met hun gezondheid?
Lees meer
Thema's: Fysio- en Oefentherapie

Fysio’s gezocht voor de Roparun

Op Donderdag, 4 April, 2019, 09:46

Eens per jaar wordt door de stichting Roparun een estafette loop georganiseerd van Parijs - Rotterdam en Hamburg - Rotterdam. Dit is al 25 jaar een terugkerend succesvol evenement, dat dit jaar van 7 tot en met 10 juni a.s. plaatsvindt.

Lees meer
Thema's: Fysio- en Oefentherapie

Waarom paramedicus het mooiste beroep ter wereld is

Op Woensdag, 13 Maart, 2019, 11:06

Werken als paramedicus geeft veel voldoening. Speciaal voor de ‘Week van Zorg en Welzijn’ 11 t/m 16 maart zetten we 5 belangrijke redenen om werkzaam te zijn (of te worden) in de paramedische zorg.

Lees meer
Thema's: Diëtetiek , Ergotherapie , Fysio- en Oefentherapie , Logopedie

6 tips om in 2019 zorgeloos accreditatiepunten te halen voor herregistratie

Op Vrijdag, 28 December, 2018, 09:40

Maar welke cursussen zijn dat? Het kan een flinke puzzel zijn om dat uit te zoeken. Daarom geven we u hieronder een aantal tips die u hierbij kunnen helpen.

Lees meer
Thema's: Diëtetiek , Ergotherapie , Fysio- en Oefentherapie , Logopedie

Is Evidence Based Practice de basis van de fysiotherapie?

Op Maandag, 1 Oktober, 2018, 11:12

Vaak komen we de term Evidence Based Practice (EBP) tegen in de literatuur. Maar wat verstaan we onder deze methodiek en in hoeverre is deze toepasbaar in de fysiotherapie?

Lees meer
Thema's: Fysio- en Oefentherapie

“Gezondheidstechnologie wordt steeds belangrijker voor paramedici”

Op Dinsdag, 26 Juni, 2018, 13:02

Wij spraken met fysiotherapeut, docent, oprichter van Kinetic Analysis en specialist in human motion data, Maarten Gijssel (30). Het gesprek ging over de ontwikkelingen in de paramedische zorg en zijn verwachtingen hierover voor de komende tien jaar.
 
“Ik heb tien jaar lang in de praktijk als fysiotherapeut gewerkt met patiënten”, vertelt hij. “Ik had een volle agenda, maar ik ging me steeds meer specialiseren. Ik studeerde klinische gezondheidswetenschappen en leerde data en statistieken te gebruiken voor de dagelijkse praktijk. Dat vond ik erg interessant en ik dacht: hier kan ik mensen nog beter mee helpen. Met al die data kun je bijvoorbeeld gezondheidsgerelateerde maten voorspellen. Je krijgt dan een soort prediagnostiek om al problemen op te sporen die zich pas later openbaren.”
 
“Bijvoorbeeld bij de Academie voor Lichamelijke Opvoeding zijn we screenings gaan doen. Omdat de studenten van die opleiding fysiek actief zijn, raken ze vaker geblesseerd dan andere studenten. Na de eerste screening bleven we hen volgen en daarna ook elk jaar het volgende cohort. Die konden we dan op basis van eerdere metingen preventief oefeningen laten doen om die blessures te voorkomen. En dat werkte. Inmiddels ontwikkelde ik een methode die we inzetten bij een hele brede populatie van basisschoolkinderen tot ouderen in een verpleeghuis en van diabetespatiënten en mensen met obesitas tot topsport Nederland.”
Lees meer
Thema's: Fysio- en Oefentherapie

“Ik breng het principe van Positieve Gezondheid van harte in de praktijk”

Op Donderdag, 7 Juni, 2018, 15:15

Al in 2012 introduceerde Machteld Huber een nieuwe definitieve van gezondheid. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan (http://www.allesisgezondheid.nl/content/positieve-gezondheid). Daarmee biedt dit nieuwe gezondheidsconcept een alternatief voor de definitie van de World Health Organization (WHO), die ook mijns inziens niet alleen sterk verouderd is, maar feitelijk geen recht doet aan waar het in het kader van gezondheid om zou moeten gaan.
 
Een positieve ontwikkeling ook, denk ik. Sterker nog, het had wel eerder mogen ontstaan. Vandaar ook mijn verbazing over het feit dat het concept zo tergend langzaam gemeengoed wordt. We zijn alweer zes jaar onderweg (!). Tot mijn grote vreugde zag ik de introductie van de nieuwe definitie van Machteld Huber door het genootschap Fysiotherapie (KNGF) op het jaarlijks congres vorig jaar, op de Dag van de Fysiotherapie. Goed dat de beroepsvereniging hier, eindelijk, expliciet aandacht aan besteedt. Maar wat we met de mond belijden is nog wat anders dan wat we in de praktijk daadwerkelijk doen. En zoals ik het tot op heden ervaar, zit daar nog een behoorlijke kloof tussen.
Lees meer
Thema's: Fysio- en Oefentherapie

Positieve Gezondheid: een bruikbaar concept voor de fysiotherapeut

Op Donderdag, 7 Juni, 2018, 15:11

Regelmatig komen we als fysiotherapeuten het concept 'Positieve Gezondheid' tegen in berichtgeving. Maar wat houdt dit concept nu eigenlijk in en hoe kunnen we dit gebruiken in ons vakgebied? De definitie van gezondheid bepaalt in grote mate hoe de zorgverlening wordt georganiseerd. Omdat de definitie van de World Health Organization (WHO) inmiddels onbedoeld tot te veel medicaliseren van zorg lijkt te leiden en niet past bij de begeleiding van de almaar groter wordende groep van cliënten met chronische aandoeningen, heeft Machteld Huber in 2012 een nieuwe positieve definitie voor gezondheid geïntroduceerd die beter past bij de tijdsgeest van nu. Het nieuw geïntroduceerde concept van Machteld Huber heet 'Positieve Gezondheid'.
 
Positieve Gezondheid wordt gezien als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Het accent komt meer op veerkracht te liggen en gezondheid wordt daarmee niet meer gedefinieerd als het volledig welbevinden. De invalshoek is dan niet meer primair op de ziekte maar op de mens gericht.
 
Positieve Gezondheid is een brede visie op gezondheid en heeft te maken met alle levensgebieden. Namelijk de zes dimensies. De mate van Positieve Gezondheid wordt zichtbaar gemaakt in het spinnenwebdiagram. De zes gezondheidsdimensies die Huber onderscheidt om ‘gezondheidswelzijn’ te meten zijn: lichaamsfuncties, mentale functies en –beleving, spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.
Lees meer
Thema's: Fysio- en Oefentherapie

Zelfmanagement: hoe goed bent u als coach?

Op Woensdag, 18 April, 2018, 16:18

Zelfmanagement is in toenemende mate een belangrijk begrip in de begeleiding van patiënten met vooral chronische aandoeningen en klachten. Dit blijkt ook wel uit het feit dat zelfmanagement een vast onderdeel in de zorgstandaarden is. De focus van zorgverleners komt niet alleen op curatie maar ook meer op preventie en zelfmanagement te liggen. Daarmee is het als fysiotherapeut dus van belang om, naast het zorg verlenen, goed inzicht te krijgen in hoe de stand van zaken is rond de eigen regie van de patiënt. Hoe goed kan de patiënt met zijn ziekte en de gevolgen daarvan omgaan, maar vooral: een goed leven hebben met deze ziekte? Als de patiënt zijn gedrag kan veranderen en iets doet met de adviezen, is er sprake van een sneller herstel en is er minder zorg nodig. Daarmee gaat de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. 
Lees meer
Thema's: Fysio- en Oefentherapie