Kostenoverzicht aanvragen

 • Direct in uw mailbox
 • Alle informatie overzichtelijk in één document
 • Eenvoudig te delen of te printen

HBO Bachelor Fysiotherapie

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

HBO Bachelor Fysiotherapie

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Opleidingsniveau

HBO Bachelor

Duur

Langer dan 36 maanden

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Zaterdag, Avond en Dag

1e startdatum

14-12-2019

Meer informatie

Download brochure

Opleidingsniveau

HBO Bachelor

Duur

Langer dan 36 maanden

Accreditaties & Erkenning

Meer informatie

Studievormen

Zaterdag, Avond en Dag

1e startdatum

14-12-2019

Meer informatie

Download brochure
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Soepel en pijnloos bewegen is van cruciaal belang voor onze kwaliteit van leven en ons dagelijks functioneren. Als fysiotherapeut maakt u hierin het verschil. U behandelt en voorkomt problemen in het bewegingsapparaat van uw cliënt. Sterke praktische vaardigheden en een professionele werkhouding zijn hierbij onmisbaar. In deze HBO Bachelor Fysiotherapie ontwikkelt u alle competenties die u nodig heeft. Het programma wordt verzorgd door ervaren docenten uit het werkveld. Zij organiseren inspirerende bijeenkomsten waarin u in kleine groepen aan de slag gaat met praktijkgerichte opdrachten en cases.

Subsidie

Uw werkgever komt op basis van deze opleiding mogelijk in aanmerking voor subsidie praktijkleren (SPL). Dat is een vergoeding van maximaal € 2.700,- per persoon per jaar, gedurende de looptijd van de regeling. Zie Subsidieregeling Praktijkleren voor meer informatie.

Studiefinanciering voor volwassenen

Voor deze opleiding is het mogelijk om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het kader van levenlanglerenkrediet. Zie Levenlanglerenkrediet (LLLK) voor meer informatie.

Erkende kwaliteit

Deze Bacheloropleiding wordt verzorgd door Pro Education. Het curriculum staat onder toezicht van een onafhankelijke werkveldcommissie en is volledig ontworpen vanuit de kwaliteitseisen die aan HBO-opleidingen worden gesteld. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie­organisatie (NVAO).

Doelgroep

Wilt u op een efficiënte en flexibele manier het getuigschrift HBO Bachelor Fysiotherapie behalen? Dan is deze opleiding iets voor u.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt deze HBO Bachelor volgen als u in het bezit bent van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Indien u niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, kunt u ook instromen met een 21+ toets. Zie Toelichting HBO Bachelor voor meer informatie.

Aanpak

De Bacheloropleiding richt zich direct op de kern van het vakgebied. Per module rondt u steeds een onderwerp af. Daarmee heeft u een zeer overzichtelijk en goed georganiseerd programma. De meeste modules zijn bovendien ook op basis van e-learning te volgen. U zult merken hoe prettig dit werkt.

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Een eerdere HBO-opleiding of veel werkervaring levert u mogelijk vrijstellingen en daarmee een verkort programma op. Het kan ook zijn dat u te druk bent om de opleiding in 4 jaar af te ronden. Dan kunt u door onze modulaire aanpak de duur van uw opleiding eenvoudig verlengen tot maximaal 6 jaar. De kosten zijn gebaseerd op 3 jaar. Heeft u langer nodig, dan betaalt u geen extra kosten.

Voor werkenden

Dankzij onze aanpak kunt u uw werk en opleiding optimaal combineren. Onder begeleiding van ervaren docenten gaat u aan de slag met opdrachten en cases uit de praktijk. Dankzij hun kennis van zaken kunnen de docenten u goed helpen bij problemen en vraagstukken die u tijdens uw opleiding tegenkomt. Daardoor is de leerstof praktisch en direct toepasbaar in uw eigen praktijk. Om nog meer te oefenen kunt u veel praktijkopdrachten in uw eigen werk uitvoeren.

Flexibel studeren

De opleiding is op verschillende manieren te volgen. U kunt kiezen uit een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week. Door deze opbouw en varianten kunt u zelf kiezen wat voor u het beste uitkomt.

Tijdens de Bachelor wordt u ondersteund door onze gebruiksvriendelijke online leeromgeving. U vindt hier alles wat u nodig heeft om uw studie succesvol te doorlopen. U kunt zo ook contact onderhouden met uw studiecoach en de docenten. Bovendien kunt u er oefenen met vragen en praktijkcases.

Keuzeprogramma

Naast algemene onderdelen volgt u een keuzeprogramma waarin u zich verdiept in een richting die u aanspreekt. Zo ontwikkelt u zich niet alleen tot een breed onderlegde professional op het gebied van fysiotherapie, maar ontwikkelt u zich ook in een specifiek deelgebied. Kijk voor een volledig overzicht van de keuzemogelijkheden in het programma.

Stage

In deze opleiding is het erg belangrijk dat u ervaring opdoet in de praktijk. Als u in uw werkomgeving niet voldoende kunt oefenen met de stof die in deze opleiding centraal staat, dan loopt u aanvullend stage. Wij informeren u voor de start van de opleiding zorgvuldig over de omvang van uw stage en de inhoudelijke eisen die er aan uw stageplek worden gesteld. Pro Education heeft een stage­instituut, dat u kan adviseren over de stage en kan helpen bij het vinden van een geschikte stageplek.

Heeft u vragen over uw stage of stageplek? Neem dan gerust contact op met onze opleidingsadviseurs.

Professionals

In elke opleiding is de professional van cruciaal belang. Daarom stelt Pro Education hoge eisen aan de professionals. De programma’s worden uitsluitend verzorgd door professionals die zelf in de praktijk actief zijn en ruime ervaring hebben met fysiotherapie. Aan deze opleiding zijn onder meer de volgende professionals verbonden:

 • Eric Bakker, lector bij Pro Education Hogeschool, epidemioloog, fysiotherapeut, sport- en manueel fysiotherapeut
 • Liane Augustinus, fysiotherapeut en Master Human Movement Sciences
 • Marianne Mosselman, trainer, coach, (kinder)fysiotherapeut en docent bij Pro Education en Hogeschool Brede AvansPlus

Bekijk het verhaal van een van onze studenten

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

Programma 240 EC

Fase 1

Cliënt en diagnose 8 EC
Neuropathologie 8 EC
Fysiotherapie en specifieke doelgroepen 8 EC
Fysiotherapeutische diagnostiek 8 EC
Gezondheidsbevordering en preventie 8 EC
Reflectieve professional 8 EC
Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 2

Methodisch handelen in de fysiotherapie 12 EC
Training van specifieke doelgroepen 12 EC
Fysiotherapeutische vaardigheden 12 EC
Therapeutisch handelen en communiceren 8 EC
Multidisciplinair innoveren 4 EC
Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 3

Professionele (para)medische dienstverlening 8 ECComplex fysiotherapeutisch handelen 8 ECKeuzeprogramma HBO Bachelor Fysiotherapie 24 EC

 • Professionele (para)medische dienstverlening 8 ECComplex fysiotherapeutisch handelen 8 ECOuderenzorg
 • Professionele (para)medische dienstverlening 8 ECComplex fysiotherapeutisch handelen 8 ECManuele Therapie
 • Professionele (para)medische dienstverlening 8 ECComplex fysiotherapeutisch handelen 8 ECKinderfysiotherapie en -revalidatie
 • Professionele (para)medische dienstverlening 8 ECComplex fysiotherapeutisch handelen 8 ECSportfysiotherapie
 • Professionele (para)medische dienstverlening 8 ECComplex fysiotherapeutisch handelen 8 ECOndernemerschap
 • Professionele (para)medische dienstverlening 8 ECComplex fysiotherapeutisch handelen 8 ECCoach Kinderobesitas
 • Professionele (para)medische dienstverlening 8 ECComplex fysiotherapeutisch handelen 8 ECKernprogramma Zorgmanagement
 • Professionele (para)medische dienstverlening 8 ECComplex fysiotherapeutisch handelen 8 ECArbeid en Gezondheid

Professionele (para)medische dienstverlening 8 EC
Complex fysiotherapeutisch handelen 8 EC
Paramedische kwaliteitsbevordering 8 EC
Portfolio 12 EC

Afstudeerfase

Portfolio 30 EC

Afstudeeropdracht 30 EC

Fase 1

U leert in deze fase alles over wetenschappelijke grondslagen van anatomie en fysiologie en het spier-, zenuw- en orgaanstelsel. Daarnaast vergaart u verregaande kennis op het gebied van fysiotherapeutisch functieonderzoek van de bovenste extremiteit, meetinstrumenten en gedragsverklaringsmodellen. Ook zijn er in deze eerste fase van de opleiding 8 praktijkbijeenkomsten gepland, waarin de praktische vaardigheden van de fysiotherapeut centraal staan.

Cliënt en diagnose

(6 bijeenkomsten)

 • Pathofysiologie bovenste extremiteit
 • Anatomie in vivo
 • Screening bij Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)
 • Tenniselleboog
 • Schouderproblematiek
 • Bewegingsanalyse
 • Klinimetrie

Neuropathologie

(6 bijeenkomsten)

 • Differentiaal diagnose
 • Neurologische aandoeningen
 • Anatomie van de wervelkolom
 • Neurale sturing van beweging
 • Aandoeningen van het perifere en centrale zenuwstelsel

Fysiotherapie en specifieke doelgroepen

(6 bijeenkomsten)

 • Inspanningsfysiologie
 • Anamnese
 • Inspanningstesten
 • Diagnostiek
 • Cardiovasculaire functie
 • Longziekten
 • Geriatrische en oncologische zorg

Fysiotherapeutische diagnostiek

(6 bijeenkomsten)

 • Veelvoorkomende pathologieën onderste extremiteit
 • Functieonderzoek
 • Anatomie en fysiologie
 • Meetinstrumenten
 • Heup- en knieprothesen

Gezondheidsbevordering en preventie

(4 bijeenkomsten)

 • Gezondheid en gedrag
 • Lage gezondheidsvaardigheden
 • Therapietrouw (compliance)
 • Interventieontwikkeling en voorlichting
 • Theorieën en methodieken van gedragsverandering
 • Gesprekstechnieken
 • Evidence-based practice

Reflectieve professional

(4 bijeenkomsten)

 • Evidence-based practice in de paramedische praktijk
 • PICO
 • Klinisch redeneren
 • Methodisch handelen
 • Zoekstrategieën

( bijeenkomsten)

  U sluit deze fase af met een eindopdracht. Hierin koppelt u uw kennis en kunde uit de gehele eerste fase aan elkaar en laat u zien wat u geleerd heeft.

  Fase 2

  In fase 2 verdiept u zich verder in dit boeiende werkveld. U verbreedt uw kennis op het gebied van diagnostiek en revalidatie. Tijdens deze fase leert u hoe u de basiskennis en -vaardigheden uit fase 1 binnen verschillende contexten kunt toepassen.

  Om u als fysiotherapeut zo goed mogelijk voor te bereiden op het werkveld verdiept u zich ook in communicatieve vaardigheden bij weerstand, agressie en conflicten. Daarnaast doet u waardevolle inzichten op, op het gebied van trends, ontwikkelingen en behandelmethoden. Ook scherpt u uw kennis aan op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en evidence-based practice.

  Daarnaast verdiept u uw kennis van orthopedie, traumatologie en neurologische problematiek. Tijdens de prikkelende bijeenkomsten behandelen de docenten ook triggerpoints en bindweefselmassage. Ook leert u meer over multidisciplinaire samenwerking en gaat u verder met het praktijkprogramma.

  Methodisch handelen in de fysiotherapie

  (6 bijeenkomsten)

  • KANS
  • Nekpijn
  • Lage rugpijn
  • Schouderpijn
  • Massagetechnieken
  • Klinisch redeneren
  • Richtlijnen KNGF
  • Voorlichting en advies
  • Evaluatie van de behandeling

  Training van specifieke doelgroepen

  (6 bijeenkomsten)

  • Beroerte
  • Parkinson
  • COPD
  • Hartrevalidatie
  • Beweeginterventie oncologie
  • Inspanning bij cardiovasculaire en respiratoire aandoeningen
  • De ouder wordende mens
  • Opstellen van een beweegprogramma

  Fysiotherapeutische vaardigheden

  (6 bijeenkomsten)

  • Enkelletsel
  • Artrose heup en knie
  • Revalidatie na voorste kruisbandreconstructie
  • Fysiotherapeutische dossiervoering
  • Trainingsleer
  • Motorisch leren
  • Oefentherapie

  Therapeutisch handelen en communiceren

  (4 bijeenkomsten)

  • Het effect van communicatietechnieken
  • Communiceren met cliënten
  • Rechten en plichten van cliënten en therapeuten
  • Methodologische besluitvorming bij ethische dilemma's
  • Goed zorgverlenerschap
  • Financiën en therapeutisch handelen
  • Grenzen verkennen en bewaken

  Multidisciplinair innoveren

  (4 bijeenkomsten)

  • Critically appraised topic (CAT)
  • Innovatie in de paramedische zorg
  • Multidisciplinair handelen
  • Toepassen in de praktijk

  ( bijeenkomsten)

   U sluit fase 2 ook af met een allesomvattende eindopdracht. Hiermee brengt u al uw nieuwe inzichten en competenties samen en bouwt u aan uw portfolio.

   Fase 3

   In fase 3 komen onmisbare vaardigheden binnen het vakgebied fysiotherapie aan bod. In de modules besteden we aandacht aan professionele (para)medische dienstverlening en therapeutisch handelen en communiceren.

   Professionele (para)medische dienstverlening

   (6 bijeenkomsten)

   • De ondernemende paramedicus
   • Trends en ontwikkelingen in de zorg
   • Value-based healthcare en populatiegerichte zorg
   • Projectgericht samenwerken
   • Financiële en juridische kaders
   • Kwaliteitszorg
   • Ethiek en moreel beraad
   • Professionaliteit en integriteit
   • Multidisciplinaire samenwerking

   Complex fysiotherapeutisch handelen

   (6 bijeenkomsten)

   • Diagnostiek, behandeling en evaluatie van complex fysiotherapeutisch handelen
   • Multimorbiditeit en comorbiditeit
   • Complexe patiëntencasuïstieken
   • Dilemma’s
   • Grenzen fysiotherapeutisch handelen
   • Multidisciplinaire benadering

   Keuzeprogramma HBO Bachelor Fysiotherapie

   • Ouderenzorg
   • Manuele Therapie
   • Kinderfysiotherapie en -revalidatie
   • Sportfysiotherapie
   • Ondernemerschap
   • Coach Kinderobesitas
   • Kernprogramma Zorgmanagement
   • Arbeid en Gezondheid

   Paramedische kwaliteitsbevordering

   (4 bijeenkomsten)

   • Patiëntgericht onderzoek (N=1 onderzoek)
   • Adviseren op basis van onderzoek
   • Presenteren van resultaten
   • Het bevorderen van kwaliteit van het eigen handelen

   ( bijeenkomsten)

    Afstudeerfase

    De afstudeerfase bestaat uit 2 delen. Tijdens uw hele Bacheloropleiding werkt u aan onderdelen die u in uw portfolio samenbrengt. Daarnaast werkt u aan een praktische afstudeeropdracht, waarmee u uw opleiding afrondt.

    Examens

    Pro Education maakt gebruik van digitale examens en (module)opdrachten. Het voordeel hiervan is dat u zelf uw examen kunt inplannen. Daarbij kunt u zowel het moment als de plaats zelf uitkiezen. Ook heeft u een aantal mondelinge examens en praktijkexamens. Daarnaast werkt u aan een praktijkportfolio en eindopdrachten. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte tijdens uw opleiding.

    Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

    Deze opleiding wordt aangeboden door Pro Education. Pro Education is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. U behaalt met deze opleiding het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Fysiotherapie’ van Pro Education. U bent dan fysiotherapeut en mag zich vanaf dat moment Bachelor of Science (BSc) noemen. Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

    Planning
    Planning
    Planning
    Planning
    Planning
    Investering
    Investering
    Investering
    Investering
    Investering

    Kosten dag variant, bij betaling in 1 termijn

    Studiekosten: Dossiervorming
    € 200,-
    Studiekosten: Lesgeld
    € 8.490,-
    Overige kosten: Studiemateriaal
    € 2.500,-
    Studiekosten: Examenkosten
    € 2.760,-
    Studiekosten: Competentieontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding
    € 1.980,-
    Studiekosten: Afstuderen
    € 1.790,-
    Studiekosten: Diplomering
    € 500,-
    Overige kosten: Arrangementen (Food & Beverage)
    € 1.366,-
    Overige kosten: Reprorechten
    € 15,-
    Totaalprijs (exclusief BTW)
    € 19.601,-

    De kosten voor dossiervorming kunnen niet in termijnen worden voldaan. Deze worden opgenomen in de eerste termijn van de factuur.

    Deze totaalprijs is gebaseerd op de prijs van een dagopleiding, bij betaling in één termijn. Voor betaling in termijnen wordt een opslag van 8% in rekening gebracht. Bij Pro Education kunt u bij een deel van het opleidingsaanbod kiezen uit een aantal studievarianten. Wilt u een kostenspecificatie van een zaterdagopleiding, avondopleiding of E-Learning? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs via 020 - 5 677 999.

    Locatie- en arrangementskosten

    Pro Education regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dag­arrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.

    Reprorechten, hand-outs

    Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

    Btw

    Onze paramedische cursussen die accredi­tatiepunten opleveren zijn erkend door verschillende branche­organisaties. De opleidingen op MBO-niveau 2, 3, 4, Associate degree, de volledige HBO Bacheloropleidingen en de volledige Masteropleidingen zijn wettelijk erkende opleidingen. Deze erkende cursussen en opleidingen zijn vrijgesteld van btw. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw.

    Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit ­betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

    Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw.

    Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

    Wordt er enkel een totaalprijs vermeld, dan is dit een samengestelde prijs inclusief studiemateriaal en locatie- en arrangementskosten. Over deze prijs­componenten is 9% btw van toepassing.

    HBO Bachelor Fysiotherapie

    NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

    Opleidingsniveau

    HBO Bachelor

    Duur

    Langer dan 36 maanden

    Accreditaties & Erkenning

    Meer informatie

    Studievormen

    Zaterdag, Avond en Dag

    1e startdatum

    14-12-2019

    Meer informatie

    Download brochure

    Haal zorgeloos uw accreditatiepunten met ons ontzorgplan

    Is 2019 voor u ook het herregistratiejaar? Wij helpen u graag met het uitzoeken van de juiste cursussen voor de accreditatiepunten die u nog moet halen. Geef aan ons door hoeveel punten u voor eind 2019 nog moet halen en wat uw favoriete onderwerpen zijn. Dan maken wij voor u een ontzorgplan op maat. U ontvangt bij aanmelding bovendien 3 maanden gratis toegang tot Online Academy.